Organizacijska struktura Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu

Ravnateljstvo

Ured ravnatelja

Odjel za računovodstvo
Odjel za plan i analizu
Odjel za javnu nabavu i skladištenje
Odjel za financije

Odjel za pravne, kadrovske i poslove pisarnice i arhive
Odjel za zaštitu i sigurnost na radu, zaštitu od požara, zaštitu okoliša i obranu
Odjel za koordinaciju izobrazbe
Odsjek za opće poslove
Odjel za tehničke poslove

Odjel za osiguranje kvalitete u transfuzijskoj medicini
Odjel za kontrolu kvalitete u transfuzijskoj medicini

Odjel za puštanje proizvoda u promet
Odjel za osiguranje kvalitete
Odjel za kontrolu kvalitete otopina
Odsjek za kontrolu kvalitete medicinskih proizvoda
Odjel za mikrobiologiju

Medicinska djelatnost

Služba za transfuzijsku medicinu

Odjel za davalaštvo krvi
Odjel za krvne pripravke
Odjel za testiranje darivatelja krvi

Odjel za mikrobiologiju
Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolestni
Odjel za eritrocitnu dijagnostiku
Odjel za trombocitnu i leukocitnu dijagnostiku i hemostazu
Odjel za molekularnu dijagnostiku

Odjel za pripravu testnih reagencija
Odjel za izobrazbu
Odjel za istraživanje i razvoj
Odjel za informatiku

Farmaceutska djelatnost

Odjel otopina
Odjel medicinskih proizvoda
Odjel za regulatorne poslove i razvoj
Odjel za farmakovigilanciju i vigilanciju
Odjel za prodaju i promidžbu
Odjel za skladištenje
Odjel za tehničke poslove farmaceutske djelatnosti

Sva prava pridržana © 2022 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu