Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti

Voditelj odjela

Dr.sc. Sandra Jagnjić

dr. med. specijalist transfuzijske medicine

Aktivnosti odjela

  1. Serološka dijagnostiku biljega hepatitisa A, B, C, D i E te HIV-a, sifilisa, EBV, CMV, Toxoplasma, Borrelia burgdorferi, HTLV-a I/II, Rubella i Plasmodium spp.
  2. Referentna potvrdna testiranja dobrovoljnih darivatelja krvi (DDK) za potrebe cijele transfuzijske djelatnosti RH i pacijenata.
  3. Organizacija nacionalne vanjske procijene kvalitete serološkog testiranja (EQAS) svih laboratorija u Službi za transfuzijsku RH.

 

Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti (OKB) godišnje obavi oko 150 000 pretraga za koje koristimo imunokemijske i imunoblot testove. Rad na Odjelu je organiziran u dvije smjene (od ponedjeljka do petka) te smo u pripravnosti 0-24 za potrebe testiranja donora organa. Kako bi osigurali kvalitetu naših usluga i proizvoda, a to je laboratorijski nalaz, uspostavili smo sustav kvalitete, sa svim svojim područjima i mehanizme neprekidnog poboljšanja za sve laboratorijske procese (predanalitičke, analitičke i poslijeanalitičke). Osim sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 koji se primjenjuje na razini cijelog HZTM-a, OKB je osposobljen i prema zahtjevima norme HRN EN ISO 15189:2012, a akreditirane pretrage su: HBsAg (dokazivanje prisutnosti površinskog antigena virusa hepatitisa B), anti-HCV (dokazivanje protutijela na virus hepatitisa C), HIV Ag/At (istovremeno dokazivanje prisutnosti HIA p24 Ag i antitijela na HIV-1 i HIV-2) te anti-TP (dokazivanje prisutnosti antitijela na Treponemu pallidum). Dio osiguranja kvalitete rada u serološkom laboratoriju je i vanjska procjena kvalitete rada (u kojima sudjelujemo od 1992. god.): INSTAND (Njemačka) te u shemama organiziranim od Vijeća Europe (European Directorate for the quality of Medicines & HealthCare (EDQM)). Također pripremamo i provodimo verifikaciju opreme i testova za serološka testiranja davatelja krvi, pacijenata i donora organa na hrvatskom tržištu. U Odjelu vodimo nacionalni registar zaraženih DDK-a i pratimo epidemiološke karakteristike populacije DDK-a u RH, provodimo edukaciju djelatnika u skopu Tečaja transfuzijske medicine, specijalizanata zajedničkog internističkog debla, transfuzijske medicine i medicinske biokemije. Djelatnost Odjela obuhvaća i obaviještavanje DDK o rezultatima serološkog testiranja i procjenu ostatnog rizika od krvlju prenosivih bolesti za RH.

Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu