Odjel za izobrazbu

Voditelj odjela

Prim.dr.sc. Maja Tomičić

dr.med.

Aktivnosti odjela

  1. Izrađivanje plana provođenja specijalističkog usavršavanja iz TM u HZTM, te drugim ustanovama za sve specijalizante HZTM
  2. Izrađivanje plana provođenja specijalističkog usavršavanja za sve specijalizante iz TM koji se provodi u HZTM
  3. Izrađivanje plan provođenja specijalističkog usavršavanja za sve specijalizante zajedničkog internističkog debla koji se provodi u HZTM
  4. Nadziranje provođenje specijalističkog usavršavanja iz TM u HZTM
  5. Sudjelovanje u planiranju edukacijskih tečajeva koje provodi HZTM
  6. Sudjelovanje u izradi plana i programa izobrazbe za polaznike tečaja iz TM, analizi uspješnosti provedbe izobrazbe i trajne edukacije iz TM.

Sva prava pridržana © 2023 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu