Odjel za testiranje davatelja krvi

Voditelj odjela

Miljana Stojić Vidović

dr. med., specijalist transfuzijske medicine

Aktivnosti odjela

  1. Određivanje ABO i RhD krvnih grupa krvi davatelja
  2. Određivanje eritrocitnih antigena iz RH, Kell, Kidd i MNS sustava
  3. Ispitivanje prisutnosti antieritrocitnih protutijela
  4. Testiranje krvi davatelja na serumske biljege: hepatitisa B (HBsAg), hepatitisa C (anti-HCV), HIV-a (HIV Ag/At) i sifilisa (anti-TP)
  5. Provođenje validacija novih platformi i testova za serološka testiranja
  6. Edukacija specijalizanata, više i srednje stručne spreme

 

Odjel za testiranje davatelja krvi ima zadatak testiranje krvi davatelja i  otpuštanje rezultata u pravo vrijeme  s ciljem omogućavanja proizvodnje krvnih pripravaka, te njihovim neometanim izdavanjem. Testiranja se provode na zatvorenim automatski sustavima korištenjem testova visoke osjetljivosti. U Odsjeku za serološko testiranje krvlju prenosivih bolesti testira se kontinuirano i krv davatelja uzeta u transfuzijskim centrima  OB Varaždin i OB Zadar, a u iznimnim situacijama i krv davatelja iz drugih transfuzijskih centara.

Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu