Laboratorijska dijagnostika

Vađenje krvi

Ponedjeljak – Petak  07:00 – 11:00

U HZTM, usluge vađenja uzoraka krvi za djecu do 2 godine se ne provode, prihvaćaju se samo donešeni uzorci.

Na vađenje krvi nije potrebno doći na tašte.

IDENTIFIKACIJSKI PODACI SA ZDRAVSTVENE I OSOBNE ISKAZNICE MORAJU BITI IDENTIČNI.

Naručivanje

Naručivanje nije potrebno.


Telefonske informacije:
svakim radnim danom od 12:00 do 15:00,
na direktan tel. broj (01) 4600391

Izdavanje nalaza

Izabranom liječniku (CEZIH)
Emailom (uz Vašu pisanu suglasnost)
Poštom (samo za stranke koje nemaju e-mail)
Osobno (s listićem za preuzimanje nalaza uz predočenje zdravstvene iskaznice i identifikacijskog dokumenta):

Svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 14:00.-15:00 sati.

Suradne ustanove (00-24):
Vozačima,dostavljačima suradnih ustanova
Na službeni email

Popis pretraga

Vrsta pretrageVrijeme izdavanja nalaza za testiranje
na uputnicu HZZO
(H - hitno, R- redovno)
Vrijeme izdavanja nalaza bez uputnice HZZO
(UH - ultrahitno, H - Hitno, R - redovno)
Krvna grupa (bolesnici, trudnice, ostali građani)H 24 sata, R 48 satiUH 2 sata / H 24 sata / R 48 sati
Krvna grupa novorođenčeta (radi primjene imunoprofilakse majci ili potrebe za transfuzijom, obavezno poslati uzorak i presliku zadnjeg nalaza krvne grupe i IAT-a majke te datum zadnjeg primitka imunoprofilakse)H 24 sata / R 48 satiUH 2 sata / H 24 sata / R 48 sati
Trudnice s antieritrocitnim protutijelima (identifikacija i titar antieritrocitnih protutijela) R - 24 sata, složeni slučajevi 72 sataR - 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Obrada autoimune hemolitičke anemijeR - 24 sata, složeni slučajevi 72 sataR - 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Titar izohemaglutinina (razred IgM, razred IgG)R - 24 sata, složeni slučajevi 72 sataR - 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Pretraživanje (screening) antieritrocitnih protutijela (DAT i IAT)H 24 sata, R 48 sati
Tipiranje eritrocitnih antigena (fenotip)R - 24 sata, složeni slučajevi 72 sataR - 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Identifikacija antieritrocitnih protutijelaR - 24 sata, složeni slučajevi 72 sataR - 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Obrada hladnih antieritrocitnih protutijelaR - 24 sata, složeni slučajevi 72 sataR - 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Indirektni antiglobulinski test (IAT) (testovi senzibilizacije, indirektni Coombsov test)H 24 sata, R 48 satiUH 2 sata / H 24 sata / R 48 sati
Direktni antiglobulinski test (DAT) (direktni Coombsov test)H 24 sata, R 48 satiUH 2 sata / H 24 sata / R 48 sati
Vrsta pretrageVrijeme izdavanja nalaza za testiranje
na uputnicu HZZO
(H - hitno, R- redovno)
Vrijeme izdavanja nalaza bez uputnice HZZO
(UH - ultrahitno, H - Hitno, R - redovno)
Krvna grupa (bolesnici, trudnice)H 24 sata, R 48 satiUH 2 sata / H 24 sata / R 48 sati
Krvna grupa novorođenčeta
(radi primjene imunoprofilakse majci ili potrebe za transfuzijom,
obavezno poslati uzorak i presliku zadnjeg nalaza krvne grupe
i IAT-a majke te datum zadnjeg primitka imunoprofilakse)
H 24 sata / R 48 satiUH 2 sata / H 24 sata / R 48 sati
Trudnice – druga kontrola
(testovi senzibilizacije, indirektni Coombsov test,
indirektni antiglobulinski test, IAT)
H 24 sata / R 48 satiUH 2 sata / H 24 sata / R 48 sati
Trudnice s antieritrocitnim protutijelima
(identifikacija i titar antieritrocitnih protutijela)
H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Obrada autoimune hemolitičke anemijeH u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Pretraživanje (screening) antieritrocitnih protutijela
(DAT i IAT)
H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Tipiranje eritrocitnih antigena (fenotip)H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Identifikacija antieritrocitnih protutijelaR 48 sati / H isti dan iza 14 satiR 48 sati / H isti dan iza 14 sati
Obrada hladnih antieritrocitnih protutijelaH u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Indirektni antiglobulinski test (IAT)
(testovi senzibilizacije, indirektni Coombsov test)
H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Direktni antiglobulinski test (DAT)
(direktni Coombsov test)
H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Type & screenH 24 sata / R 48 satiUH 2 sata / H 24 sata / R 48 sati
Križna proba1 doza
više doza
R 8 sati / H 8 sati izvan rad. vremena
R 8 sati / H 8 sati izvan rad. vremena
R 8 sati / H 8 sati izvan rad. vremena
R 8 sati / H 8 sati izvan rad. vremena
Križna proba - TransplatacijaUH 2 sata UH 2 sata
Ispitivanje hemolitičke bolesti fetusa i novorođenčetaH u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Obrada hemolize (sumnja na poslijetransfuzijsku hemolitičku reakciju)H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
H u konzultaciji s transfuziologom
R 24 sata, složeni slučajevi 72 sata
Telemedicinska imunohematološka usluga po svakom testuprema ugovoru sa suradnom ustanovom
Vrsta pretrageVrijeme izdavanja nalaza za testiranje
na uputnicu HZZO
Vrijeme izdavanja nalaza bez uputnice HZZO
(UH - ultrahitno, H - Hitno, R - redovno)
Hepatitis A (HAV)Anti-HAV
Anti-HAV IgM
Anti-HAV IgG
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
Hepatitis B (HBV)HBsAg kvalitativni test
HBsAg kvantitativni test
HBsAg test neutralizacije (potvrdni test)
Anti-HBs
Anti-HBc ukupni (IgG+IgM)
Anti-HBc IgM
HBeAg
Anti-HBe
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
Hepatitis C (HCV)Anti-HCV
HCV antigen (kvantitativni test)
Potvrdni imunoblot test na anti-HCV
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
Hepatitis D (HDV)HD Ag
Anti-HD IgG
Anti-HD IgM
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
Hepatitis E (HEV)Anti-HEV IgG
Anti-HEV IgM
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
HIV infekcijaHIV Ag/At kombinirani test
Anti-HIV ½
HIV1 p24 Ag
Potvrdni imunoblot test na anti-HIV 1/2
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
SifilisAnti-TP (IgG+IgM)
Anti-TP IgM
TPHA kvantitativni test
RPR
Potvrdni imunoblot test na antitreponemska antitijela
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
EBV (Epstein-Barr virus) infekcijaAnti-EBV-VCA/EA IgG
Anti-EBV-VCA IgM
Anti-EBNA IgG
Anti-EBV heterofilna antitijela
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
CMV (citomegalovirus) infekcijaAnti-CMV IgG
Anti-CMV IgM
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
ToxoplasmozaAnti-Toxo IgG
Anti-Toxo IgM
5 - 7 radnih dana
5 -7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
RubeolaAnti-Rubella IgG
Anti-Rubella IgM
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
BoreliozaAnti-Borrelia IgG
Anti-Borrelia IgM
5 - 7 radnih dana
5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
UH 4 sata / H 24 sata / R 5 - 7 radnih dana
HTLV infekcijaAnti-HTLV I/II5 - 7 radnih dana5 - 7 radnih dana
ABO genotipizacija (ABO krvne grupe)
CMV DNA (hitno-unutar 48h, ultra hitno-unutar 24h)
EBV DNA (hitno-unutar 48h, ultra hitno-unutar 24h)
Genotipizacija drugih eritrocitnih krvnih grupa (K, Jk, Fy, MNS, Do, Vel)
Genotipizacija slabi D tipovi 1,2,3
HBV DNA (hitno-unutar 48h, ultra hitno-unutar 24h)
HBV genotipizacija
HBV-DR (rezistencija na terapiju)
HCV RNA (hitno-unutar 48h, ultra hitno-unutar 24h)
HCV genotipizacija
HEV RNA (hitno-unutar 48h)
HAV RNA
HIV-1 RNA (hitno-unutar 48h, ultra hitno-unutar 24h)
HLA tipizacija razreda I (A, B, C)-PCR metoda-niska rezolucija
HLA-A-PCR metoda-niska rezolucija
HLA-B-PCR metoda-niska rezolucija
HLA-C-PCR metoda-niska rezolucija
HLA-DRB1-PCR metoda-niska rezolucija
HLA-DQB1-PCR metoda-niska rezolucija
HLA-DQA1-PCR metoda-visoka rezolucija
HLA-DPB1-PCR metoda-visoka rezolucija
HNA genotipizacija (neutrofilni antigeni): 1,3,4,5
HPA genotipizacija (trombocitni antigeni): 1, 2, 3, 5, 15
Koagulacijski genetički biljezi trombofilijeFaktor V Leiden (mutacija R506Q)
Faktor II protrombin (mutacija G20210A)
MTHFR – metilentetrahidrofolat reduktaza (mutacija C677T)
MTHFR- (mutacija A1298C)
PAI-1 – (inhibitor aktivatora plazminogena-1, polimorfizam 4G/5G)
NAT testiranje DDK, davatelja organa, tkiva, matičnih stanica i autolognih donacijaNAT HBV/HCV/HIV testiranje (kvalitativno testiranje u jednom testu)
multipleks probirni test na viruse: HBV DNA, HCV RNA, HIV-1 RNA, HIV-2 RNA
NAT WNV testiranje (kvalitativni test) probirni test na RNA virusa Zapadnog Nila u sezoni testiranja
Prijenatalna fetalna RHD genotipizacija iz majčine plazme (za RhD negativne trudnice nakon 16. gestacijskog tjedna)
RH genotipizacija (eritrocitni antigeni Rh sustava) - RH genotip (CDE, RHD zigotnost, Parcijalni D, slabi D produljeni genotip)
WNV RNA (Virus zapadnog Nila)
Agregacija trombocita (AGR-ADP)
Antitrombin III (AT III)
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV, APTV-R)
D-dimer (D-D)
Fibrinogen (FIB)
Koagulogram (PV, PV-INR, APTV, APTV-R FIB, AGR)
Lupus antikoagulanas (LAC)
Protein C (PC)
Protein S (PS)
Protrombinsko vrijeme (PV-, PV- INR)
Trombofilija- serološki biljezi (PC, PS, AT III)
Antitrombocitna protutijela; direktni i indirektni MAIPA- EIA test (ATA)
Antileukocitna /granulocitna protutijela; direktni i indirektni MAIGA- EIA test (ALA)
Antitrombocitna aloprotutijela; indirektni MAIPA- EIA, PAK plus, PAK- Luminex test (anti- HPA)
Antiheparinska protutijela (HPF4-EIA, HPF4-PAGIA, HIPA-Multiplate)
Fetalna i neonatalna trombocitopenija (FNAIT)
Neonatalna aloimuna neutropenija (NAIN)
Poslijetransfuzijska purpura (PTP)
Pseudotrombocitpenija (PSTP- EDTA)
Refraktornost na trombocitne transfuzije (REF)
Mikrobiološka kontrola krvi i krvnih pripravaka
Mikrobiološka obrada uzoraka dobivenih u kontroli žive i nežive okoline
Mikrobiološko ispitivanje različitih medija za transport i kultivaciju staničnih kultura, kože, tkiva
Ispitivanje sterilnosti uzgojene kože i dijelova tkiva
Ispitivanje sterilnosti gotovih farmaceutskih proizvoda (vodene otopine lijekova, liofilizirani pripravci, ampule i drugi oblici pripravka za parenteralnu primjenu)
Ispitivanje sterilnosti medicinskih proizvoda za jednokratnu primjenu
Ispitivanje bioloških indikatora korištenih u kontroli sterilizacije
Naplata usluga

Participacija uz uputnicu HZZO

Trudnice su oslobođene plaćanja participacije prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN121/2003)

Ako na uputnici nije označena šifra oslobađanja od participacije, naplaćuje se participacija prema važećoj cijeni HZZO-a (iznos je određen službenim dopisom HZZO-a)

Ako je uzorak donešen od strane druge osobe ili poštom, naš će djelatnik telefonski kontaktirati transfuzijsku jedinicu preko koje je poslan uzorak ili liječnika koji je zahtjevao pretrage ili bolesnika osobno da uplati participaciju na žiro račun HZTM-a 2340009-1100010848 i uplatnicu faksira na fax. 46 00 307 ili osobno na blagajni HZTM-a

Participacija bez uputnice HZZO

Pretrage se naplaćuju odmah prema važećem cjeniku HZTM (za svaku izvršenu naplatu izdaje se uplatnica)

Cijene pojedinih pretraga razlikuju se ovisno o stupnju hitnosti, upite slati [email protected]

Ovjera putnih naloga

Ukoliko je potrebno na zahtjev stranke možemo ovjeriti putni nalog.

Akreditacije

Potvrda o akreditaciji

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Laboratorijska dijagnostika i klinička transfuzija
akreditiran je prema normi HRN EN ISO 15189

od 17. ožujka 2014 prema HRN EN ISO 15189:2008
od 26. veljače 2016 prema HRN EN ISO 15189:2012
od 17. ožujka 2024. prema HRN EN ISO 15189:2022

 

Područje akreditacije:

 

Serološka i molekularna dijagnostika krvlju prenosivih bolesti
Eritrocitna dijagnostika i hemostaza
Mikrobiološko ispitivanje sterilnosti uzoraka tkiva i briseva tkiva humanog porijekla

PDF Ikona

Popis akreditiranih pretraga

PDF Ikona

Često postavljena

Pitanja 

Nalaz je rađen u trenutku kada su važili tadašnji identifikacijski podaci te bi nalaz sa starim datumom, a izmijenjenim identifikacijskim podacima bio nesukladan.

Nalaz krvne grupe sastoji se od nalaza ABO krvne grupe, Rh(D) krvne grupe i indirektnog antiglobulinskog testa. Rezultat Indirektnog antiglobulinskog testa se može promijeniti u slučaju imunizacije tijekom trudnoće, poroda ili nakon transfuzije. U tom slučaju potrebno je identificirati antieritrocitno protutijelo radi procjene kliničkog značaja i opasnosti razvoja hemolitičke bolesti fetusa i novorođenčeta (HBFN) i poslijetransfuzijske hemolitičke reakcije (PTHR).

Nalaz krvne grupe sastoji se od nalaza ABO krvne grupe, Rh(D) krvne grupe i indirektnog antiglobulinskog testa. Indirektni antiglobulinski test se ne radi dobrovoljnim darivateljima krvi kod svake donacije. Zbog toga je potrebno učiniti ponovno testiranje. Kao dobrovoljni darivatelj krvi imate prednost pri prijemu, uz predočenje iskaznice dobrovoljnog darivatelja krvi.

Odgovor: Primijetili smo kako prilikom slanja nalaza u CEZIH dio poslanih nalaza ne stiže u tu aplikaciju, o čemu je obavješten HZZO. Molimo Vas pošaljite upit na [email protected] kako bismo Vam proslijedili obrazac za suglasnost slanja nalaza e-mailom, nakon čega ćemo Vam poslati nalaz.

Starost nalaza testova zgrušavanja krvi, prihvatljiva za operativni zahvat, ovisi o zahtjevu anesteziologa. Ovisna je o vrsti operacije, lijekovima koje uzimate i drugom. Uputa se obično nalazi na nalazu bolničkog liječnika-specijalista, uz popis zadanih prije operacijskih pretraga.

Uputnice i uzorci

PDF Ikona

Podnošenje prigovora

U nastojanjima za trajnim unapređenjem kvalitete naših usluga, iznimno nam je važno Vaše mišljenje. Sukladno tome svaki prigovor smatramo korisnom informacijom u provedbi mjera kojima će utvrđeni nedostaci biti uklonjeni, a njihova ponovna pojava prevenirana.

Ukoliko niste zadovoljni našim usluga, prigovor možete podnijeti usmenim ili pismanim putem:

Pisani odgovor na prigovor biti će Vam upućen u zakonskom roku od najkasnije 8 (osam) dana od dana njegovog zaprimanja. Ukoliko je potrebno više vremena za donošenje rješenja, podnositelju se šalje pisana obavijest o tijeku postupka, a odgovor se šalje kada završe sva potrebna ispitivanja.

Ukoliko želite dobiti odgovor na Vaš prigovor, molimo Vas da navedete Vaše kontakt podatke. U protivnom Vam nećemo biti u mogućnosti dostaviti odgovor. Anonimne reklamacije biti će razmotrene, ali na njih nećemo biti u mogućnosti odgovoriti.

Kontaktirajte nas

ODGOVORITI ĆEMO U NAJKRAĆEM MOGUĆEM PERIODU

    Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu