Odjel za davalaštvo krvi

Voditelj odjela

Patricija Topić Šestan

dr.med., specijalist transfuzijske medicine

Aktivnosti odjela

  1. Promidžba davalaštva krvi
  2. Planiranje i organizacija akcija darivanja krvi
  3. Prikupljanje krvi u HZTM i na terenskim akcijama
  4. Prikupljanje krvnih sastojaka na staničnom separatoru
  5. Savjetovanje darivatelja krvi
  6. Prikupljanje uzoraka za “Zakladu Ana Rukavina”

 

Odjel za davalaštvo krvi kao osnovnu zadaću ima prikupiti dovoljan broj doza pune krvi i krvnih sastojaka od dobrovoljnih darivatelja, koji krv i krvne sastojke daruju po principima dobrovoljnosti, anonimnosti, besplatnosti i solidarnosti. Krv prikupljamo u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu (HZTM) te na akcijama darivanja krvi, koje su organizirane od strane Gradskih društava Crvenog križa i HZTM. Osim pune krvi, prikupljamo i krvne sastojke (koncentrati trombocita sa pripadajućom plazmom te konvalescentnu plazmu) postupkom afereze na staničnom separatoru. Kako bi zadovoljili potrebe bolesnika za transfuzijskim liječenjem svakodnevno trebamo prikupiti od 350 do 450 doza pune krvi te 10 do 15 koncentrata trombocita postupkom afereze.

Odsjeci odjela

Odsjek za promidžbu, organizaciju i savjetovanje davatelja krvi

Odsjek za uzimanje krvi i transport

Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu