Odjel za molekularnu dijagnostiku

Voditelj odjela

Dr.sc. Jasna Bingulac-Popović

spec. med. biokemije

Aktivnosti odjela

  1. Molekularna virusna dijagnostika (HBV DNA, HCV RNA, HIV-1 RNA, CMV DNA, EBV DNA, HEV RNA, WNV RNA, HAV RNA,)
  2. DNA tipizacije (HLA tipizacija, genetički biljezi trombofilije, genotipizacije sustava krvnih grupa, HPA, HNA, fetalna RHD genotipizacija iz majčine plazme)
  3. NAT probir na prisutnost HBV/HCV/HIV-1,-2/WNV DDK, donora organa, tkiva, MS i autolognih donacija

 

 

OMD odjel osnovan je 1996.godine, broji 3 odsjeka i 12 zaposlenika, opremljen je najsuvremenijom opremom uz visok stupanj automatizacije (QIAcube Connect i QIAsymphony- uređaji za izolaciju nukleinskih kiselina, PCR uređaji, real-time PCR TaqMan uređaji: Cobas5800 System, AB 7500 real-time PCR System, Rotor-Gene Q, GeneXpert; TENDIGO uređaj-za hibridizacijske metode, Procleix Panther system- uređaji za NAT probir). Godišnje se napravi >11.000 pretraga za pacijente i >270.000 NAT probira za DDK. U OMD se radi više od 29 molekularno dijagnostičkih pretraga uz primjenu zahtjeva sustava kvalitete ISO 9001:2015, od kojih je 4 akreditirano prema normi:HRN EN ISO 15189:2012. Molekularna virusna dijagnostika u DVD odsjeku obuhvaća kvantitativne testove za utvrđivanje titra virusa (HBV DNA, HCV RNA, HIV-1 RNA, CMV DNA, EBV DNA, HAV RNA, HEV RNA, WNV RNA) praćenje uspješnosti terapije, određivanje genotipa virusa te rezistencije na terapiju. Odsjek DND obavlja NAT probir pojedinačnih doza krvi DDK na prisutnost virusa HBV, HCV, HIV-1/-2 te u sezoni aktivnosti komaraca i virus Zapadnog Nila, WNV centralizirano za sve donacije krvi u Republici Hrvatskoj, što značajno doprinosi sigurnosti krvi smanjenjem rizika za prijenos krvlju prenosivih bolesti s DDK na primatelje krvi. Istim testom provodi se NAT testiranje davatelja organa uključenih u nacionalnu transplantacijsku mrežu NTM, tkiva, matičnih stanica i autolognih donacija. DNA tipizacije obuhvaćaju: HLA tipizaciju u svrhu procjene povezanosti/suspektnosti HLA alela s autoimunim bolestima, genetičke biljege trombofilije za procjenu rizika za tromboze (Faktor V Leiden- A1691G, Faktor ll protrombin- G20210A, MTHFR- C677T i A1298C, PAI-1 4G/5G), genotipizacije sustava HPA (trombocitni antigeni) i HNA (leukocitni antigeni), ABO, RH, drugih klinički važnih eritrocitnih krvnih grupa za što kompatibilnije transfuzijsko liječenje te određivanje fetalnog RHD genotipa kod RhD negativnih majki. OMD sudjeluje u vanjskoj procjeni kvalitete rada međunarodno priznatih organizacija: QCMD, Škotska; Department for Blood Group Serology, Austrija; DGKL-Rfb, Njemačka; NIBSC, Engleska; UK NEQAS, Engleska; EDQM,Francuska, VEQ/NAT-IT, Italija.

Odsjeci odjela

Odsjek za molekularnu virusnu dijagnostiku

Odjek za DNA tipizaciju

Odsjek za NAT testiranje dobrovoljnih darivatelja krvi

Sva prava pridržana © 2023 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu