Dokumenti

Preporuke i postupci

Preporuke Hrvatskog društva za transfuzijsku medicinu tijekom pandemije virusa SARS-CoV-2 (sedmo izdanje) pdf

Preporuke za postupanje s DDK s rizikom od malarije 2024 pdf

Preporuke za provođenje look-back i trace-bak postupaka u transfuzijskoj djelatnosti RH pdf

Preporuke za IH testiranje davatelja krvi u transfuzijskoj djelatnosti RH pdf

Zahtjev za IH ispitivanje u HZTM pdf

Postupak za evaluaciju doza krvi i davatelja krvi prema rezultatima NAT i seroloških testova u transfuzijsko djelatnosti RH pdf

Zbirka pisama davateljima krvi sadržana u e-Delphinu računalnom programu za rad u transfuzijskoj djelatnosti RH pdf

Uputa za laboratorijsko ispitivanje HIT-a u HZTM pdf

Upute korisnicima o pravilima za validaciju, verifikaciju i kvalifikaciju materijala pdf

Javna nabava

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017, 144/2020 i 30/2023), Plan nabave i sve njegove promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https:// eojn.nn.hr/oglasnik , gdje su javno dostupni u rubrici „Planovi nabave“.

Plan javne nabave za 2024. godinu – 4. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2024. godinu – 3. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2024. godinu – 2. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2024. godinu – 1. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2024. godinu pdf
Plan javne nabave za 2023. godinu – 12. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2023. godinu – 11. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2023. godinu – 10. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2023. godinu – 9. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2023. godinu – 8. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2023. godinu – 7. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2023. godinu – 6. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2023. godinu – 5. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2023. godinu – 4. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2023. godinu – 3. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2023. godinu – 2. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2022. godinu – 12. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2023. godinu – 1. izmjena i dopuna pdf
Plan javne nabave za 2023. godinu pdf

Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017 i 144/2020), Registar ugovora i okvirnih sporazuma i sve njegove promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https:// eojn.nn.hr/oglasnik , gdje su javno dostupni u rubrici „Registri ugovora“.

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 01.08.2022. xls

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 01.05.2022. xls

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 11.02.2022. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 1.12.2021. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 19.10.2021. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 04.06.2021. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 31.12.2020. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 08.12.2020. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 01.06.2020. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2020. pdf

Poziv na tehničke konzultacije – rekonstrukcija parne kotlovnice
pdf
Okvirni nacrt tehničkih specifikacija

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

BMK, obrt za računalne usluge, Jarunska ulica 21, Zagreb
LEK-ING d.o.o., Kvintička 1a, Zagreb
Amalia d.o.o., Matije Antuna Relkovića 61a, Grubišno Polje
OPG Mladen Novosel, Zagreb
Udruga za promicanje glazbe, glazbene kulture i glazbene scene Perun, Menčetićeva 6, Zagreb
Obrt Bluerider Design studio, Drage Gervaisa 32, Zagreb
Frizerski salon Karolina d.o.o., Ježevska ulica 9, Zagreb
Alset d.o.o., Starča 8, Zagreb-Lučko

Izvješća o poslovanju HZTM

Izvještaj o izvršenju financijskog planapdf Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika pdf
Bilješke I – XII mjesec pdf

Izvještaj o izvršenju financijskog planapdf Pokazateljipdf Potraživanja pdf Obveze pdf Broj zaposlenika i kratkoročna imovina pdf Izvještaj o rashodima pdf
Izvještaj proračuna pdf Izvještaj o prihodima i rashodima pdf Izvještaj o promjenama pdf Izvještaj o obvezama pdf
Bilješke I – XII mjesec pdf Bilanca pdf

Pokazateljipdf Potraživanja pdf Obveze pdf Kratkoročna imovina pdf Izvještaj o rashodima pdf
Izvještaj proračuna pdf Izvještaj o prihodima i rashodima pdf Izvještaj o promjenama pdf Izvještaj o obvezama pdf
Broj zaposlenika pdf Bilješke I – XII mjesec pdf Bilanca pdf

Pokazateljipdf Potraživanja pdf Obveze pdf Kratkoročna imovina pdf Izvještaj o rashodima pdf
Izvještaj proračuna pdf Izvještaj o prihodima i rashodima pdf Izvještaj o promjenama pdf Izvještaj o obvezama pdf
Broj zaposlenika pdf Bilješke I – XII mjesec pdf Bilanca pdf

Planovi poslovanja

Plan poslovanja za 2024. godinu pdf

Rebalans financijskog plana HZTM-a za 2023. godinu IIpdf
Tehnički rebalans 2023. godinu pdf
Rebalans financijskog plana HZTM-a za 2023. godinu pdf
Plan poslovanja 2023. godine pdf
Obrazloženje općeg dijela financijskog plana – HZTM pdf
Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana – HZTM pdf

Plan poslovanja 2022. godine pdf Rebalans proračuna pdf
Rebalans proračuna II pdf

Upute korisnicima

Upute korisnicima o pravu na pristup informacijama
pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu:
pdf

Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezinog zamijenika

Transfuziološki vjesnik

Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu