Dokumenti

Preporuke i postupci

Preporuke Hrvatskog društva za transfuzijsku medicinu tijekom pandemije virusa SARS-CoV-2 (šesto izdanje) pdf

Preporuke za postupanje s DDK s rizikom od malarije 2020 pdf

Javna nabava

Plan javne nabave za 2022. godinu – 6. izmjena i dopuna pdf

Plan javne nabave za 2022. godinu – 5. izmjena i dopuna pdf

Plan javne nabave za 2022. godinu – 4. izmjena i dopuna pdf

Plan javne nabave za 2022. godinu – 3. izmjena i dopuna pdf

Plan javne nabave za 2022. godinu – 2. izmjena i dopuna pdf

Plan javne nabave za 2022. godinu – 1. izmjena i dopuna pdf

Plan javne nabave za 2022. godinu pdf

Plan javne nabave za 2021. godinu – 2. izmjena i dopuna pdf

Plan javne nabave za 2021. godinu – 1. izmjena i dopuna pdf

Plan javne nabave za 2021. godinu pdf

Plan javne nabave za 2020. godinu – 2. izmjena i dopuna pdf

Plan javne nabave za 2020. godinu – 1. izmjena i dopuna pdf

Plan nabave za 2020. godinu pdf

Plan nabave za 2019. godinu – 1. izmjena i nadopuna pdf

Plan nabave za 2019. godinu pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 01.05.2022. xls

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 11.02.2022. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 1.12.2021. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 19.10.2021. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 04.06.2021. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 31.12.2020. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 08.12.2020. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 01.06.2020. pdf

Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2020. pdf

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja).

U Zagrebu, dana 18.05.2022. godine

Izvješća o poslovanju HZTM

Pokazateljipdf Potraživanja pdf Obveze pdf Kratkoročna imovina pdf Izvještaj o rashodima pdf
Izvještaj proračuna pdf Izvještaj o prihodima i rashodima pdf Izvještaj o promjenama pdf Izvještaj o obvezama pdf
Broj zaposlenika pdf Bilješke I – XII mjesec pdf Bilanca pdf

Pokazateljipdf Potraživanja pdf Obveze pdf Kratkoročna imovina pdf Izvještaj o rashodima pdf
Izvještaj proračuna pdf Izvještaj o prihodima i rashodima pdf Izvještaj o promjenama pdf Izvještaj o obvezama pdf
Broj zaposlenika pdf Bilješke I – XII mjesec pdf Bilanca pdf

Planovi poslovanja

Uputa korisnicima o pravu na pristup informacijama

Upute korisnicima o pravu na pristup informacijama
pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu:
pdf

Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezinog zamijenika

Transfuziološki vjesnik

Sva prava pridržana © 2022 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu