Politika kvalitete

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je neprofitna, ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku, laboratorijsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

U okviru transfuzijske djelatnosti obavlja promidžbu dobrovoljnog darivanja krvi, prikupljanje krvi i krvnih sastojaka, laboratorijsko testiranje uzoraka krvi davatelja, preradu, ispitivanje, pohranu, distribuciju i izdavanje krvnih pripravaka, kliničku transfuziju te pružanje usluga edukacije i osposobljavanja u transfuzijskoj medicini suradnim ustanovama. Također se bavi razvojem i proizvodnjom reagensa za imunohematološka testiranja.

U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritrocitnu, leukocitnu, trombocitnu i dijagnostiku poremećaja hemostaze, te mikrobiološka ispitivanja.

U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi parenteralne pripravke i medicinske proizvode za jednokratnu uporabu.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu se obvezuje:

  • primjenjivati važeće hrvatske i europske zakone, norme, uredbe i preporuke u svim područjima poslovanja
  • sve radnike uključiti u neprekidno poboljšavanje sustava kvalitete u skladu s normama ISO 9001, ISO 13485, ISO 15189, zahtjevima dobre proizvođačke i dobre laboratorijske prakse te uredbom o medicinskim proizvodima
  • pratiti stručna iskustva i novosti, provoditi istraživanja i trajno primjenjivati nove znanstvene spoznaje radi postizanja veće sigurnosti dobrovoljnih davatelja i bolesnika te veće sigurnosti i djelotvornosti proizvoda i usluga
  • provoditi pravodobne, sustavne oblike komunikacije s korisnicima i radnicima u cilju sigurnosti i djelotvornosti proizvoda, uzajamno korisne suradnje, ispunjavanja njihovih zahtjeva i povećanja zadovoljstva
  • osigurati trajnu izobrazbu i osobni razvoj u stručnom i znanstvenom području te poticati kreativnost, motivaciju i timski rad radnika
  • primjenjivati poslovne i etičke norme i biti otvoren i prilagodljiv prema suradnicima i korisnicima naših proizvoda i usluga
  • objektivno, sustavno procjenjivati dobavljače i razvijati s njima partnerske odnose
  • obavješćivati zajednicu o važnosti darivanja krvi i provoditi izobrazbu o mogućim rizicima i komplikacijama u cilju njihovog sprječavanja i povećanja samodostatnosti i sigurnosti transfuzijskog liječenja bolesnika
  • planirati i organizirati rad provjerenim i učinkovitim poslovnim procesima temeljem procjene rizika na djelotvoran i ekonomičan način
  • uspostaviti ciljeve i mjerljive pokazatelje za proizvode i procese, redovito ih pratiti i obrađivati i temeljem tih pokazatelja donositi stručne i poslovne odluke.

Ostvarivanje ciljeva ove politike kvalitete, sigurnost i zadovoljstvo korisnika naših proizvoda i usluga te dobrovoljnih davatelja krvi, obveza je uprave i svih radnika i mjerilo kvalitete našeg poslovanja.

U Zagrebu, 15. ožujka 2019.

Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu