Odjel za dijagnostiku trombocita, leukocita i hemostazu

Voditelj odjela

Prim.dr.sc. Maja Tomičić

dr.med.

Aktivnosti odjela

  1. Lab. serološko ispitivanje za antitrombocita autoprotutijela
  2. Lab. serološko ispitivanje za antitrombocita alooprotutijela
  3. Lab. serološko ispitivanje za antigranulocitna autoprotutijela
  4. Lab. serološko ispitivanje za antigranulocitna alooprotutijela
  5. Lab. ispitivanje za aloimunu fetalnu i neonatalnu trombocitopeniju (FNAIT)
  6. Lab. ispitivanje za aloimunu neonatalnu neutropeniju (NAIN)
  7. Lab. serološko ispitivanje za pseudotrombociopeniju (PSTP)
  8. Lab. serološko ispitivanje za heparinom izazvanu trombocitopeniju (HIT)
  9. Lab. serološko ispitivanje poslijetransf reakcija (TRALI, PTP, REFRAKTORNOST NA KT)
  10. Kontrola kvalitete KP (SZP, KRIOPREC.) , testovi hemostaze

 

U odjelu OTH radi se laboratorijska serološka dijagnostika za; antitrombocitna autoprotutijela, određivanje specifičnosti anti-HPA aloprotutijela, potvrdno ispitivanje za pseudotrombocitopeniju, heparinom izazvanu trombocitopeniju i fetalnu i neonatalnu trombocitopeniju, antigranulocitna autoprotutijela, određivanje specifičnosti anti-HNA aloprotutijela, lab. ispitivanje za aloimunu neutropeniju, poslijetransfuzijske reakcije (TRALI, poslijetransf. puprupu, refraktornost na KT), prijeoperacijsko ispitivanje hemostaze, testovi za trombofiliju, lab. ispitivanje F VIII, VWF i  fibrinogena za kontrolu kvalitete SZP i krioprecipitata.

Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu