Odjel za eritrocitnu dijagnostiku

Aktivnosti odjela

  1. Imunohematološko testiranje (hitno, serijsko, potvrdno)
  2. Klinička transfuzija
  3. Telemedicina

 

Odjel za eritrocitnu dijagnostiku obuhvaća prijem stranaka i vađenje uzoraka venske krvi na Centralnom prijemu I i prijem uzoraka na Centralnom prijemu II, za potrebe svih laboratorija unutar Laboratorijske dijagnostike i kliničke transfuzije, Službe za medicinsku djelatnost. Odjel radi hitno, serijsko i potvrdno imunohematološko ispitivanje uzoraka venske krvi za potrebe prijetransfuzijske i prijenatalne dijagnostike, telemedicinsku uslugu, konzultacije iz područja eritrocitne dijagnostike i rješavanje složenih imunohematoloških problema upućenih iz suradnih ustanova. Odjel obuhvaća rad izdvojene transfuzijske jedinice pri Kliničkoj Bolnici Merkur. U odjelu se provodi izobrazba zdravstveno-laboratorijskih i medicinskih sestara/medicinskih tehničara, prvostupnika laboratorijske dijagnostike, specijalizanata transfuzijske medicine i specijalizanata interne medicine i ostalih specijalizacija i struka iz područja imunohematologije i transfuzijske medicine.

Sva prava pridržana © 2023 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu