Odjel za osiguranje kvalitete u transfuzijskoj medicini

Voditelj odjela

Julijana Ljubičić

dr.med. spec.transfuzijske medicine

Aktivnosti odjela

  1. Ulazna kontrola kritičnih ulaznih materijala
  2. Završna kontrola gotovih proizvoda (krvnih pripravaka)
  3. Upravljanje nesukladnostima
  4. Upravljanje reklamacijama dobivenih od strane korisnika proizvoda i usluga
  5. Upravljanje reklamacijama pokrenutih prema obavljačima/proizvođačima
  6. Upravljanje vraćenim proizvodima
  7. Povlačenje proizvoda iz prometa
  8. Provedba “trace-back” postupaka
  9. Pokretanje i praćenje popravnih i zaštitnih radnji
  10. Izrada periodičnih mjesečnih i godišnjih izvješća o rezultatima praćenja kvalitete koja su u nadležnosti odjela

 

Odjel za osiguranje kvalitete u transfuzjskoj medicini ustrojstvena je jedinica Službe upravljanja kvalitetom u transfuzijskoj medicini.  U odjelu se provodi niz aktivnosti kojima je cilj osigurati kvalitetu proizvoda i usluga sukladno specificiranim zahtjevima te očekivanjima korisnika. Upravljanje nesukladnostima dominantna je aktivnost odjela i obuhvaća zaprimanje i obradu nesukladnosti te donošenje odluke o postupanju s istima. Odgovornost odjela je i donošenje odluke o kvaliteti proizvoda ali  i ulaznih materijala i njihovom puštanju u uporabu.  Temeljem sustavnog nadzora nad procesima i podataka dobivenih mjerenjem i analizama, procjenjuje se kvaliteta proizvoda i usluga, identificiraju manjkavosti i donose odluke o pokretanju popravnih i zaštitnih radnji.  Aktivnosti odjela obavljaju liječnik specijalist transfuzijske medicine, bacc.sanit.inženjerstva i dvoje zdravstveno laboratorijskih tehničara.

Sva prava pridržana © 2023 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu