Odjel za mikrobiologiju

Voditelj odjela

Maja Kosić

mag.ing.bioproc.

Aktivnosti odjela

  1. Ispitivanje sterilnosti gotovog proizvoda
  2. Ispitivanje mikrobiološkog opterećenja sirovina i energenata
  3. Ispitivanje mikrobiološkog opterećenja poluproizvoda
  4. Mikrobiološka kontrola radnog okoliša

 

Mikroorganizmi su svuda oko nas, nevidljivi golim okom. Prisustvo jednog ili više različitih mikroorganizama u proizvodu mogu štetno djelovati na proizvod ili zdravlje ljudi. Djelatnici Odjela, sa svješću da proizvod na tržištu može trebati baš njima,  provjeravaju da li je proizvod slobodan od mikroorganizama (mikrobiološki čist) i siguran za korištenje.  U svrhu osiguranja kvalitete proizvoda s mikrobiološkog aspekta, a sve na opće zadovoljstvo korisnika, osnovna zadaća Odjela je provjeriti mikrobiološku čistoću energenata i sirovina koji se ugrađuju u proizvod, mikrobiološku čistoću poluproizvoda, mikrobiološku čistoću radnog okoliša u proizvodnji te ispitati sterilnost gotovog proizvoda.

Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu