Služba upravljanja kvalitetom u transfuzijskoj medicini

Voditelj službe

Prim.dr.sc. Tomislav Vuk

dr.med., spec transfuzijske medicine

Aktivnosti odjela

  1. Planiranje i izvještavanje o sustavu kvalitete
  2. Upravljanje dokumentacijom sustava kvalitete
  3. Odobravanje i nadzor nad provedbom kontrola izmjena, validacija/verifikacija/kvalifikacija
  4. Planiranje, organizacija i provedba unutrašnjih prosudbi
  5. Suradnja s vanjskim stranama u provedbi certifikacije, akreditacije, licenciranja
  6. Prikupljanje i praćenje indikatora kvalitete u HZTM i u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u RH
  7. Nadzor nad provedbom korektivnih i preventivnih mjera pokrenutih tijekom unutrašnjih i vanjskih prosudbi
  8. Organizacija i održavanje redovitih sastanaka s korisnicima proizvoda i usluga HZTM
  9. Izobrazba o upravljanju kvalitetom
  10. Prikupljanje i razmjena podataka s međunarodnim organizacijama

 

Služba upravljanja kvalitetom u transfuzijskoj medicini organizacijska je cjelina unutar Ravnateljstva HZTM odgovorna za planiranje i provedbu aktivnosti upravljanja kvalitetom sukladno europskom i nacionalnom zakonodavstvu, normama i stručnim standardima, nadzor nad ostvarenjem ciljeva kvalitete i predlaganje mjera za trajno unapređenje kvalitete. Na nacionalnoj razini prikuplja podatke, procjenjuje i kategorizira reakcije/događaje, obrađuje podatke i izvještava o štetnim reakcijama i događajima (hemovigilancija) vezanim uz prikupljanje, proizvodnju i transfuziju krvnih pripravaka na razini republike Hrvatske.

U provedbi navedenih aktivnosti blisko surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar HZTM, ali i s vanjskim zainteresiranim stranama, osobito korisnicima svojih proizvoda i usluga.
U djelatnosti prikupljanja, testiranja, priprave, pohrane i raspodjele krvnih pripravaka uspostavljen je sustav kvalitete temeljen na EU GMP i sukladan zahtjevima zakonskih propisa kojima je regulirana transfuzijska djelatnost.  Medicinska djelatnost HZTM certificirana je prema normi ISO 9001:2015, a za područje razvoja i proizvodnje reagencija za imunohematološka ispitivanja prema normi ISO 13485:2016. Odjeli unutar Laboratorijske dijagnostike i kliničke transfuzije akreditirani su od Hrvatske Akreditacijske Agencije (HAA) prema normi ISO 15189:2012 za pretrage navedene u Prilogu potvrdi o akreditaciji.
Unutar Službe upravljanja kvalitetom nalaze se i dva odjela: Odjel za osiguranje kvalitete u transfuzijskoj medicini i Odjel za kontrolu kvalitete u transfuzijskoj medicini.

Sva prava pridržana © 2023 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu