Odjel za farmakovigilanciju i vigilanciju

Voditelj odjela

Jasna Safić

mag.pharm. univ.mag.pharm.

Aktivnosti odjela

  1. Prikupljanje i slaganje registracijske dokumentacije za nove registracije, obnove odobrenja i izmjene u dokumentaciji
  2. Izrada i odobravanje tiskanog materijala za vanjsko i unutarnje označivanje, te upute o lijeku

 

Odjel za regulatorne poslove i razvoj koordinira aktivnosti i izradu registracijske dokumentacije za lijekove s drugim odjelima, te priprema dokumentaciju za registraciju, obnovu odobrenja i prijavu izmjena za lijekove koje proizvodi HZTM. Odjel je odgovoran za sveukupnu brigu o regulatornim postupcima te komunikaciju s nadležnim regulatornim tijelima u zemljama gdje su HZTM lijekovi registrirani. Obaveze odjela su također praćenje najnovije stručne literature i važeće europske legislative za registraciju lijekova, na temelju čega se izrađuju prijedlozi i planovi za poboljšanje postojećih i razvijanje novih proizvoda i novih tehnologija.

Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu