Set za transfuziju

Set za transfuziju koristi se za davanje krvi, krvnih pripravaka i derivata plazme iz plastičnih vrećica djelovanjem sile gravitacije.

Opis proizvoda:

  • Komora za kapanje je prozirna, savitljiva, izrađena od medicinskog PVC-a bez dodatka DEHP. Probodna igla na vrhu komore je monoluminalna i zaštićena je kapicom. Na spoju probodne igle i tijela komore nema otvora za zrak. U komori se nalazi filtar za krv čije pore su veličine 200 µm. Površina filtra je 18 cm2. Ukupna dužina komore, zajedno s probodnom iglom, je 15 cm.
  • Protočna cijev je izrađena od medicinskog PVC-a bez dodatka DEHP, prozirna je i savitljiva. Duljina cijevi je 150 cm.
  • Regulator protoka s kotačićem omogućuje regulaciju protoka krvi od 0 do maximuma. Na regulatoru se nalazi držač za protočnu cijev.
  • Luer lock priključak (muški) sa zaštitnom kapicom služi za povezivanje seta s i.v. kanilom.

Set je sukladan normi HRN EN ISO 1135-4:2016.

Kataloški broj: 02010011

Pakiranje: Svaki set za transfuziju je pojedinačno pakiran.

Transportno pakiranje: 100 komada / kutija

Sterilizirano etilen oksidom.

Proizvod je namijenjen za jednokratnu uporabu.

Čuvati pri temperaturi od 10 do 30° C.

Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Ne izlagati vlazi.

Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu