Set za infuziju tip Y bez DEHP

Set se koristi za intravenozno davanje dviju kompatibilnih infuzijskih otopina djelovanjem sile gravitacije.

Categories

Sva prava pridržana © 2022 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu