Odjel za pravne, kadrovske i poslove pisarnice i arhive

Voditelj odjela

Ivana Balog

dipl.iur.

Aktivnosti odjela

  1. Organizacija i vođenje pravnih i kadrovskih poslova, poslova pisarnice i arhive
  2. Praćenje službenih glasila, propisa i stručne literature te njihovo inkorporiranje u rad i poslovanje HZTM
  3. Korespodencija s državnim i javnim tijelima, ustanovama i strankama izvan HZTM
  4. Davanje uputa, smjernica i mišljenja o svim pravnim pitanjima HZTM
  5. Predstavljanje i zastupanje u sudskim sporovima po nalogu ravnateljice
  6. Izrada nacrta ugovora, davanje mišljenja i procijene kod sklapanja ugovora i drugih pravnih poslova

 

Odjel je ustrojen Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. U odjelu je zaposleno  ukupno pet zaposlenika i to 1 VSS, 1 VŠS i 3 SSS.

Sva prava pridržana © 2023 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu