Odjel za prodaju i promidžbu

Voditelj odjela

Lara Lopac

mag.pharm.

Aktivnosti odjela

  1. Planiranja potreba prodaje lijekova i medicinskog potrošnog materijala
  2. Primanje i obrada narudžbi
  3. Prodaja gotovih proizvoda proizvodnog programa FAR HZTM
  4. Osiguravanje trajne opskrbe tržišta RH / tržišta ugovornih partnera i distributera izvan RH
  5. Dnevni kontakti s bolnicama, veledrogerijama, ugovorim partnerima i korisnicima
  6. Informiranje kupaca/korisnika o proizvodima FAR i praćenje proizvoda u prometu
  7. Praćenje prijedloga i upita kupaca
  8. Praćenje trendova prodaje i potreba tržišta
  9. Istraživanje tržišta-praćenjem potreba i prijedloga, načina i razloga mijenjanja potreba naših kupaca/korisnika te praćenjem dinamike tržišta i potražnje za postojećim i novim proizvodima
  10. Organizacija i/ili sudjelovanje na stručnim skupovima, predavanjima i radionicama

Kroz svakodnevne kontakte i suradnju s bolnicama, veledrogerijama, kupcima/korisnicima i ugovornim partnerima, kao jedini hrvatski proizvođač sterilnih parenteralnih proizvoda i medicinskog potrošnog materijala, od 60-ih godina prošlog stoljeća osiguravamo opskrbu tržišta RH dostatnim količinama nužno potrebnih lijekova i medicinskih proizvoda, a u posljednjem desetljeću i tržišta poslovnih partnera i izvan RH. Organizacijom stručnih skupova i sudjelovanjem u izobrazbi korisnika, praćenjem tržišta i potražnje za postojećim i novim proizvodima te praćenjem potreba i želja kupaca/korisnika sudjelujemo u razvoju novih proizvoda i pružanju  novih usluga prema potrebama i zahtjevima korisnika.

Svakodnevne aktivnosti opskrbe tržišta s 50 različitih lijekova i 35 različitih medicinskih proizvoda provode se prema zahtjevima Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima te zahtjevima Dobre proizvođačke i Dobre distribucijske prakse.

Cilj nam je postići najviše standarde u postizanju zadovoljstva kupaca, te ostati pouzdan i otvoren partner u osiguranju dostatne količine sigurnih, kvalitetnih i ekonomičnih proizvoda i usluga. Vodimo se pristupom tržištem vođene organizacije nastojeći uspostaviti ravnotežu u praćenju i orijentaciji na glavne sudionike tržišta: kupce / korisnike, konkurente. Da bi razumjeli potrebe kupaca i korisnika, primjenom modela odnosa i suradnje, težimo razvijanju bliskih, dugoročnih odnosa s kupcima / korisnicima izrađujući ih na povjerenju, suradnji, razmijeni informacija te primjenjujući model suradnje i na druge u lancu vrijednosti, od osoblja, dobavljača do konkurenata. Primjena etičkih načela, osobito u procesu istraživanja tržišta, promotivnih djelatnosti, u pripremi ponude vrijednosti tržištu, vrijednost je koju naši kupci i korisnici prepoznaju i koja je temelj poslovanja od osnivanja djelatnosti.

Sva prava pridržana © 2023 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu