Odjel za javnu nabavu i skladištenje

Voditelj odjela

Boris Dragić

dipl.iur.

Aktivnosti odjela

  1. Aktivnosti u postupku nabave roba, radova i usluga prema POK-07-06 – Nabava
  2. Aktivnosti prijema, skladištenja i izdavanja ulaznog materijala prema RU-ONS-001 – Postupak skladištenja i POK-07-13 – Prijem, izdavanje i skladištenje ulaznih materijala.

 

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu zdravstvena je ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska te time spada u kategoriju javnog naručitelja i obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi.
Odjel za javnu nabavu i skladišenje (ONS)je radna jedinica  u sastavu Službe za ekonomske poslove.
ONS  je smješten na prvom katu objekta II, u Petrovoj 3 (prostorija broj 118), te u prizemlju objekta I gdje je smješteno skladište. Djelatnike ONS-a čine voditelj odjela, referent u odjelu te tri referenta u skladištu.Voditelj ONS mora imati VSS sveučilišnog diplomskog studija pravnog ili ekonomskog smjera te Certifikat iz područja javne nabave.
Osoblje ONS kontinuirano se obučava za radne procese i postupke koji su im dodijeljeni prema opisu poslova, za korištenje informatičkog sustava te za rad na siguran način.

Svi postupci javne nabave i način njihovog provođenja predviđeni su Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak nabave primjenjuje se u svim ustrojstvenim jedinicama ako je potrebno za potrebe poslovanja nabaviti određeni predmet nabave.
Postupak javne nabave provodi se u Odjelu ONS, a provodi ga Stručno povjerenstvo za javnu nabavu HZTM-a za potrebe svih ustrojstvenih jedinica.
Zakonom o javnoj nabavi propisano je da se zakonske odredbe ne primjenjuju ako procijenjena vrijednost nabave za robu i  usluge iznosi do 200.000,00 kn, a za radove do 500.000,00 kn, te je pitanje nabave do tih vrijednosti uređeno internim aktom, odnosno Odlukom o provođenju postupaka jednostavne nabave. Preduvjet da bi se pojedini postupak nabave, kako jednostavne tako i javne, pokrenuo i proveo jest da se predmet nabave nalazi u Planu nabave.

Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu