Odjel za koordinaciju izobrazbe

Voditelj odjela

Barbara Bačić

dipl. med. techn.

Aktivnosti odjela

  1. Provođenje izobrazbe za novoprimljene djelatnike u HZTM (opći dio)
  2. Provođenje tečaja iz transfuzijske medicine
  3. Provođenje trajne izobrazbe (planirana i neplanirana) medicinskog osoblja
  4. Provođenje programa izobrazbe za liječnike na specijalizaciji iz transfuzijske medicine i drugih mediciniskih disciplina
  5. Provođenje programa dodiplomske, poslijediplomske nastave
  6. Provođenje doedukacija različitih vrsta stručnjaka
  7. Provođenje izobrazbe studenata
  8. Provođenje izobrazbe učenika
  9. Provođenje aktivnosti Odsjeka za opće poslove

 

HZTM je referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva RH, te je i edukacijski centar za transfuzijsku medicinu.

Edukacija u HZTM se provodi u dva smjera:

1. Edukacija djelatnika HZTM sukladno normama osiguranja kvalitete
2. Stručna edukacija

Izobrazba novoprimljenih djelatnika provodi se dva puta godišnje prema zadanim temama.

Tečaj iz transfuzijske medicine u trajanju od 4 mjeseca namjenjen je medicinskim sestrama i laboratorijskim tehničarima koji rade u transfuzijskim centrima RH. Tečaj se provodi redovito u HZTM dva puta godišnje i osnova je za samoslatalan rad djelatnika u transfuzijskim centrima.

Specijalizanati transfuzijske medicine provode specijalistički staž prema planu i programu specijalističkog usavršavanja odobrenom od Ministarstva zdravstva. Specijalizanti drugih medicinskih disciplina tzv.“zajedničko internističko deblo” također borave na edukaciji u  HZTM sukladno programu specijalističkog usavršavanja.

U Zavod redovito dolaze stručnjaci na doedukcije iz različitih područja transfuzijske medicine iz Hrvatske, Europe i cijelog svijeta.

Predavanja namjenjena učenicima osnovnih škola održavaju se prema prijavama i dogovorima pojedinih ustanova.

Edukacijski obilasci učenika srednjih škola i stručna praksa namjenjena je najviše učenicima srednjih škola zdravstvenog usmjerenja.

Za edukacijske obilaske Zavoda od strane studenata imamo ugovorni sporazum.Najzastupljeniji su studenti zdravstvenog veleučilišta i medicinske biokemije.

Zavod je uvijek bio otvoren za suradnju, razmjenu iskustava i znanja.

Trajna izobrazba medicinskog osoblja provodi se prema pravilnicima o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja odgovarajuće stručne komore. Na temelju provedene trajne izobrazbe određena komora izdaje, odnosno produžuje odobrenje za samostalan rad.

Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu