Odjel za osiguranje kvalitete u farmaceutskoj djelatnosti

Voditelj odjela

dr.sc. Ivona Capjak

mag.pharm.

Aktivnosti odjela

 1. Upravljanje nesukladnostima
 2. Upravljanje reklamacijama
 3. Pokretanje i provedba aktivnosti korektivnih i preventivnih mjera
 4. Koordiniranje aktivnosti povlačenja proizvoda iz prometa
 5. Izrada procjene rizika
 6. Prosudba dobavljača
 7. Procjena kontrole izmjena
 8. Pregled i odobravanje validacijske/kvalifikacijske dokumentacije
 9. Pregled godišnjeg pregleda kvalitete proizvoda
 10. Izrada, pregled ili odobravanje dokumentacije Sustava kvalitete

 

Osiguranje kvalitete je dio sustava kvalitete čija je odgovornost uspostava i unaprjeđenje postavljenih zahtjeva za proces. Cilj osiguranja kvalitete je povećati kvalitetu proizvoda i usluge, a ujedno i unaprijediti radne procese i učinkovitost.
Djelatnost odjela za osiguranje kvalitete u farmaceutskoj djelatnosti HZTM obuhvaća aktivnosti propisane važećim zahtjevima Dobre proizvođačke prakse, a uključuje izradu / pregled / odobravanje / koordiniranje / sudjelovanje / praćenje / predlaganje / upravljanje i/ili nadzor nad sukladnošću :

 • dokumentacije Sustava kvalitete
 • radnih uputa i vezanih procesa
 • provedbe korektivno preventivnih radnji
 • provedbe procjena rizika
 • kvalifikacijskih / validacijskih aktivnosti i vezane dokumentacije
 • provedbe kontrola izmjena
 • izobrazbe djelatnika
 • pregleda kvalitete
 • provedba trend analize
 • postupaka reklamacija kupaca i reklamacija dobavljačima
 • postupaka povlačenja proizvoda iz prometa
 • postupaka održavanja i unapređenja sustava kvalitete

Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu