OBRAZAC ZA PRIGOVOR KORISNIKA LABORATORIJSKOG TESTIRANJA

    Ako prigovor podnosi druga osoba u ime korisnika, molimo navesti:

    Događaj

    Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu