Odjel za kontrolu kvalitete u transfuzijskoj medicini

Voditelj odjela

Jadranka Gulan Harcet

dr.med., spec. transfuzijske medicine

Aktivnosti odjela

  1. Kontrola kvalitete krvnih pripravaka
  2. Uzorkovanje krvnih pripravaka za mikrobiološku kontrolu
  3. Analiza hematoloških i biokemijskih parametara propisanih za davatelje u programu afereza
  4. Validacija proizvodnih postupaka
  5. Kontrola kvalitete rada aparata za sterilno zavarivanje i sterilno povezivanje
  6. Kontrola točnosti vaga
  7. Postupci završne kontrole krvnih pripravaka
  8. Izrada periodičnih mjesečnih i godišnjih izvješća o rezultatima praćenja kvalitete koja su u nadležnosti odjela

 

Odjel za kontrolu kvalitete u transfuzijskoj medicini ustrojstvena je jedinica Službe upravljanja kvalitetom u transfuzijskoj medicini. U Odjelu je zaposleno šest djelatnika, voditelj specijalist transfuziolog, dva bacc.med.lab.diagn. i tri zdravstveno laboratorijska tehničara. Primarna djelatnost  Odjela je kontrola kvalitete krvnih pripravaka. Uz to se na hematološkom i biokemijskom analizatoru provode testovi  propisani za davatelje koji krvne sastojke daju u programu afereze. Ostale aktivnosti Odjela uključuju  kontrolu točnosti vaga, kontrolu kvalitete rada aparata za sterilno zavarivanje i sterilno povezivanje plastičnih sistema, validacije proizvodnih postupaka, aktivnosti ulazne kontrole reagencija i materijala te postupke završne kontrole krvnih pripravaka. Postupci kontrole kvalitete krvnih pripravaka provode se sukladno zakonskim propisima i Preporukama za proizvodnju, primjenu i osiguranje kvalitete krvnih pripravaka Vijeća Europe.

Sva prava pridržana © 2024 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu