Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog smanjenih zaliha molimo darivatelje svih krvnih grupa, a posebno krvne grupe 0 + da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Politika kvalitete

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je neprofitna, ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku, laboratorijsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

 

U okviru transfuzijske djelatnosti obavlja promidžbu dobrovoljnog darivanja krvi, prikupljanje krvi i krvnih sastojaka, laboratorijsko testiranje uzoraka krvi davatelja, preradu, ispitivanje, pohranu, distribuciju i izdavanje krvnih pripravaka, kliničku transfuziju te pružanje usluga edukacije i osposobljavanja u transfuzijskoj medicini suradnim ustanovama. Također se bavi razvojem i proizvodnjom reagensa za imunohematološka testiranja.

 

U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritrocitnu, leukocitnu, trombocitnu i dijagnostiku poremećaja hemostaze, te mikrobiološka ispitivanja.

 

U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi parenteralne pripravke i medicinske proizvode za jednokratnu uporabu.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu se obvezuje:

 

• primjenjivati važeće hrvatske i europske zakone, norme, uredbe i preporuke u svim područjima poslovanja

 

• sve radnike uključiti u neprekidno poboljšavanje sustava kvalitete u skladu s normama ISO 9001, ISO 13485, ISO 15189, zahtjevima dobre proizvođačke i dobre laboratorijske prakse te uredbom o medicinskim proizvodima

 

• pratiti stručna iskustva i novosti, provoditi istraživanja i trajno primjenjivati nove znanstvene spoznaje radi postizanja veće sigurnosti dobrovoljnih davatelja i bolesnika te veće sigurnosti i djelotvornosti proizvoda i usluga

 

• provoditi pravodobne, sustavne oblike komunikacije s korisnicima i radnicima u cilju sigurnosti i djelotvornosti proizvoda, uzajamno korisne suradnje, ispunjavanja njihovih zahtjeva i povećanja zadovoljstva

 

• osigurati trajnu izobrazbu i osobni razvoj u stručnom i znanstvenom području te poticati kreativnost, motivaciju i timski rad radnika

 

• primjenjivati poslovne i etičke norme i biti otvoren i prilagodljiv prema suradnicima i korisnicima naših proizvoda i usluga

 

• objektivno, sustavno procjenjivati dobavljače i razvijati s njima partnerske odnose

 

• obavješćivati zajednicu o važnosti darivanja krvi i provoditi izobrazbu o mogućim rizicima i komplikacijama u cilju njihovog sprječavanja i povećanja samodostatnosti i sigurnosti transfuzijskog liječenja bolesnika

 

• planirati i organizirati rad provjerenim i učinkovitim poslovnim procesima temeljem procjene rizika na djelotvoran i ekonomičan način

 

• uspostaviti ciljeve i mjerljive pokazatelje za proizvode i procese, redovito ih pratiti i obrađivati i temeljem tih pokazatelja donositi stručne i poslovne odluke.

 

Ostvarivanje ciljeva ove politike kvalitete, sigurnost i zadovoljstvo korisnika naših proizvoda i usluga te dobrovoljnih davatelja krvi, obveza je uprave i svih radnika i mjerilo kvalitete našeg poslovanja.

 

U Zagrebu, 15. ožujka 2019.