Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi krvnih grupa A ,B i 0 molimo darivatelje da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Politika kvalitete

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je neprofitna, ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku, laboratorijsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

 

U okviru transfuzijske djelatnosti obavlja promidžbu dobrovoljnog darivanja krvi, prikupljanje krvi i krvnih sastojaka, laboratorijsko testiranje uzoraka krvi davatelja, preradu, ispitivanje, pohranu, distribuciju i izdavanje krvnih pripravaka, kliničku transfuziju te pružanje usluga edukacije i osposobljavanja u transfuzijskoj medicini suradnim ustanovama. Također se bavi razvojem i proizvodnjom reagensa za imunohematološka testiranja.

 

U okviru laboratorijske djelatnosti obavlja serološku i molekularnu dijagnostiku, eritrocitnu, leukocitnu, trombocitnu i dijagnostiku poremećaja hemostaze, te mikrobiološka ispitivanja.

 

U okviru farmaceutske djelatnosti proizvodi parenteralne pripravke i medicinske proizvode za jednokratnu uporabu.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu se obvezuje:

 

• primjenjivati važeće hrvatske i europske zakone, norme, uredbe i preporuke u svim područjima poslovanja

 

• sve radnike uključiti u neprekidno poboljšavanje sustava kvalitete u skladu s normama ISO 9001, ISO 13485, ISO 15189, zahtjevima dobre proizvođačke i dobre laboratorijske prakse te uredbom o medicinskim proizvodima

 

• pratiti stručna iskustva i novosti, provoditi istraživanja i trajno primjenjivati nove znanstvene spoznaje radi postizanja veće sigurnosti dobrovoljnih davatelja i bolesnika te veće sigurnosti i djelotvornosti proizvoda i usluga

 

• provoditi pravodobne, sustavne oblike komunikacije s korisnicima i radnicima u cilju sigurnosti i djelotvornosti proizvoda, uzajamno korisne suradnje, ispunjavanja njihovih zahtjeva i povećanja zadovoljstva

 

• osigurati trajnu izobrazbu i osobni razvoj u stručnom i znanstvenom području te poticati kreativnost, motivaciju i timski rad radnika

 

• primjenjivati poslovne i etičke norme i biti otvoren i prilagodljiv prema suradnicima i korisnicima naših proizvoda i usluga

 

• objektivno, sustavno procjenjivati dobavljače i razvijati s njima partnerske odnose

 

• obavješćivati zajednicu o važnosti darivanja krvi i provoditi izobrazbu o mogućim rizicima i komplikacijama u cilju njihovog sprječavanja i povećanja samodostatnosti i sigurnosti transfuzijskog liječenja bolesnika

 

• planirati i organizirati rad provjerenim i učinkovitim poslovnim procesima temeljem procjene rizika na djelotvoran i ekonomičan način

 

• uspostaviti ciljeve i mjerljive pokazatelje za proizvode i procese, redovito ih pratiti i obrađivati i temeljem tih pokazatelja donositi stručne i poslovne odluke.

 

Ostvarivanje ciljeva ove politike kvalitete, sigurnost i zadovoljstvo korisnika naših proizvoda i usluga te dobrovoljnih davatelja krvi, obveza je uprave i svih radnika i mjerilo kvalitete našeg poslovanja.

 

U Zagrebu, 15. ožujka 2019.