Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi krvnih grupa A ,B i 0 molimo darivatelje da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Usluge

 

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA I KLINIČKA TRANSFUZIJA  KLT

 

 

ODJEL ZA ERITROCITNU DIJAGNOSTIKU  OED

VRSTE PRETRAGA:

1.  KRVNA GRUPA

2.  NOVOROĐENČAD (KRVNA GRUPA NOVOROĐENČETA)

3.  TRUDNICE – KONTROLA (INDIREKTNI ANTIGLOBULINSKI TEST, INDIREKTNI COOMBSOV TEST, TESTOVI SENZIBILIZACIJE)

4. TRUDNICE S ANTIERITROCITNIM PROTUTIJELIMA (UKLJUČUJE TITAR  ANTIERITROCITNIH  PROTUTIJELA)

5.  OBRADA AUTOIMUNE HEMOLITIČKE ANEMIJE

6. TITAR IZOHEMAGLUTININA (IgM KLASE, IgG KLASE)

 • OBRADA ABO NEPODUDARNIH TRANSPLANTACIJA
 • OSTALI

7.  TIPIRANJE ERITROCITNH ANTIGENA (FENOTIP)

 • OTAC DJETETA
 • OSTALI

8.  IDENTIFIKACIJA ANTIERITROCITNIH PROTUTIJELA

9.  BRADA HLADNIH ANTIERITROCITNIH PROTUTIJELA

10.  PRETRAŽIVANJE (SCREENING) ANTIERITROCITNIH PROTUTIJELA (DAT I IAT)

11.  IAT (INDIREKTNI ANTIGLOBULINSKI TEST, INDIREKTNI COOMBSOV TEST)

12.  DAT ((DIREKTNI ANTIGLOBULINSKI TEST, DIREKTNI COOMBSOV TEST)

13.  TYPE AND SCREEN

14.  KRIŽNA PROBA

15.  OBRADA PRI SUMNJI NA HEMOLITIČKU BOLEST FETUSA I NOVOROĐENČETA

16.  OBRADA HEMOLIZE PRI SUMNJI NA POSLIJETRANSFUZIJSKU HEMOLITIČKU REAKCIJU

ODJEL ZA DIJAGNOSTIKU KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI  OKB

VRSTE PRETRAGA:

SEROLOŠKA DIJAGNOSTIKA:

 1. Hepatitisa A (HAV)
  - Anti-HAV
  - Anti-HAV IgM
 2. Hepatitisa B (HBV)
  - HBsAg (kvalitativni test)
  - HBsAg kvantitativni test
  - HBsAg test neutralizacije (potvrdni test)
  - Anti-HBs
  - Anti-HBc ukupni (IgG+IgM)
  - Anti-HBc IgM
  - HBeAg
  - Anti-HBe
 3. Hepatitisa C (HCV)
  - Anti-HCV
  - HCV antigen kvantitativni test
  - HCV Ag/At kombinirani test
  - Potvrdni imunoblot test na anti-HCV
 4. Hepatitisa D (HDV)
  - HD Ag
  - Anti-HD IgG
  - Anti-HD IgM
 5. Hepatitisa E (HEV)
  - Anti-HEV IgG
  - Anti-HEV IgM
 6. HIV infekcije
  - HIV Ag/At kombinirani test
  - Anti-HIV 1/2
  - HIV1 p24 Ag
  - Potvrdni imunoblot test na anti-HIV 1/2
 7. Sifilisa
  - Anti-TP (IgG+IgM)
  - Anti-TP IgM
  - TPHA kvantitativni test
  -
  RPR
  RPR
  RPR
  Potvrdni imunoblot test na antitreponemska antitijela
 8. EBV infekcije
  - Anti-EBV-VCA/EA IgG
  - Anti-EBV-VCA IgM
  - Anti-EBNA IgG
  -Anti-EBV heterofilna antitijela
 9. CMV infekcije
  - Anti-CMV IgG
  - Anti-CMV IgM
 10. Toxoplasmoze
  -Anti-Toxo IgG
  -Anti-Toxo IgM
 11. Rubeole
  -Anti-Rubella IgG
  -Anti-Rubella IgM
 12. Borelioze
  -Anti-Borrelia IgG
  -
  Anti-Borrelia IgM
 13. HTLV infekcije
  -Anti-HTLV I/II
 14. Malarije
  -Anti-Plasmodium spp. (ELISA).

 

ODJEL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU OMD

VRSTE PRETRAGA:

1. Virusna molekularna dijagnostika

 • HCV RNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • HCV GENOTIPIZACIJA
 • HBV DNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • HBV GENOTIPIZACIJA
 • HBV DR (REZISTENCIJA NA TERAPIJU)
 • HIV1 RNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • CMV DNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • EBV DNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • HEV RNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)
 • WNV RNA (KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO TESTIRANJE)

2. HLA tipizacija

 • HLA tipizacija razreda I (A, B, C)
 • HLA tipizacija klase II (DRB1, DQA1, DQB1, DPB1)

3. Genetički biljezi trombofilije (mutacije gena za faktore koagulacije V i II, MTHFR enzima i polimorfizam u genu za inhibitor plazminogen aktivatora-1)

 • Faktor V Leiden (mutacija A1691G)
 • Faktor II protrombin (mutacija G20210A)
 • MTHFR – metilentetrahidrofolat reduktaza (mutacije C677T i A1298C)
 • PAI-1 – inhibitor plazminogen aktivatora 1- polimorfizam 4G/5G

4. Određivanje genotipa IL28B (pokazatelj odgovora na antivirusnu terapiju kod bolesnika s kroničnim hepatitisom C )

5. HPA genotipizacija (humani trombocitni antigeni)

 • HPA – 1, HPA- 2, HPA- 3, HPA- 5 i HPA-15

6. HNA genotipizacija (humani neutrofilni antigeni)

 • HNA-1a, HNA-1b, HNA-1c, HNA-3, HNA-4, HNA-5

7. ABO genotipizacija (aleli: O1, O2, A1, A2 i B)

8. RH genotipizacija

 • C, D, E genotipizacija
 • slabi D
 • parcijalni D
 • D zigotnost
 • Prijenatalna fetalna RHD genotipizacija iz majčine plazme

9. Genotipizacija ostalih krvnih grupa(Kell, Kidd, Duffy, MNS, Dombrock, Vel)

10. NAT probirno testiranje davatelja organa, tkiva, matičnih stanica i autolognih donacija na prisutstvo HBV/HCV/HIV1/2

11. NAT probirno testiranje na prisutstvo virusa Zapadnog Nila

ODJEL ZA TROMBOCITNU I LEUKOCITNU DIJAGNOSTIKU I HEMOSTAZU OTH

VRSTE PRETRAGA:

I.  ANTITROMBOCITA I ANTILEUKOCITNA PROTUTIJELA (ATA I ALA)

 1. ODREĐIVANJE PRISUTNOSTI ANTITROMBOCITNIH AUTOPROTUTIJELA NA TROMBOCITIMA I U PLAZMI ISPITANIKA (METODA IMUNOFLUOROESCENCIJE)
 2. ODREĐIVANJE SPECIFIČNOSTI ANTITROMBOCITNIH (HPA) ALOPROTUTIJELA U PLAZMI ISPITANIKA (ENZIMSKO-IMUNOLOŠKA METODA: PAK-12,MAIPA)
 3. ODREĐIVANJE PRISUTNOSTI ANTIGRANULOCITNIH AUTOPROTUTIJELA NA GRANULOCITIMA, (LIMFOCITIMA) I U PLAZMI ISPITANIKA (METODA IMUNOFLUOROESCENCIJE)
 4. ODREĐIVANJE SPECIFIČNOSTI ANTIGRANULOCITNIH (HNA) ALOPROTUTIJELA U PLAZMI ISPITANIKA (ENZIMSKO-IMUNOLOŠKA METODA: MAIGA I LEUKOAGLUTINACIJA)
 5. ODREĐIVANJE PRISUTNOSTI ANTILEUKOCITNIH ALOPROTUTIJELA (ANTI-HLA I I II) U SERUMU ISPITANIKA (ENZIMSKO-IMUNOLOŠKA METODA: QUICKSCREEN, B-SCREEN)
 6. LABORATORIJSKO ISPITIVANJE PSTP (PSEUDO-TROMBOCITOPENIJA OVISNA O EDTA, LAŽNA TROMBOCITOPENIJA), TROMBOCITI U EDTA I CITRATU
 7. LABORATORIJSKO ISPITIVANJE HIT (HEPARINOM INDUCIRANE TROMBOCITOPENIJE), ANTIHEPARINSKA PROTUTIJELA (ENZIMSKO-IMUNOLOŠKA METODA: EIA-HPF4, GEL METODA: PAGIA, STICK EXPERT HIT I AGREGACIJA/AKTIVACIJA TROMBOCITA: HIPA)
 8. ISPITIVANJE ALOIMUNE FETALNE/NEONATALNE TROMBOCITOPENIJE (FNATP)
 9. ISPITIVANJE ALOIMUNE NEONATALNE NEUTROPENIJE (ANN)

10.  ISPITIVANJE NEHEMOLITIČKIH POSLIJETRANSFUZIJSKIH REAKCIJA (FHNR, TRALI, REFRAKTORNOST)

11.  PROBIR NA PRISUTNOST ALA I ATA (HNA,HLA I, HLA II I HPA) U PLAZMI POTENCIJALNIH DAVATELJA/ICA KONCENTRATA TROMBOCITA/PLAZME NA STANIČNOM SEPARATORU

ODREĐIVANJE TROMBOCITNIH I NEUTROFILNIH ANTIGENA (HPA-1- 15, HNA 1,5) DDK I BOLESNIKA, (MOLEKULARNA METODA: PCR- SSP)-RADI SE U ODJELU ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU, HZTM

II. ISPITIVANJE HEMOSTAZE

 1. KOAGULOGRAM: PV (PROTROMBINSKO VRIJEME), INR, APTV (AKTIVIRANO PARCIJALNO TROMBOPLASTINSKO VRIJEME), FIB. (FIBRINOGEN), TRB. (TROMBOCITI) I AGR.TRB. (AGREGACIJA TROMBOCITA), (KOAGULOMETRIJA)
  DODATNI TESTOVI HEMOSTAZE –D-D (D-DIMER), AT III (ANTITROMBIN III), PC (PROTEIN C), (KROMOGENA I IMUNOTURBIDIMETRIJSKA METODA)
 2. ISPITIVANJE FUNKCIJE TROMBOCITA (METODA IMPEDANCIJE)
 3. PREDOPERATIVNO ISPITIVANJE HEMOSTAZE
 4. ODREĐIVANJE SEROLOŠKIH BILJEGA ZA TROMBOFILIJU (PC, AT III) KOD BOLESNIKA S TROMBOZAMA, EMBOLIJOM PLUĆA, CVI, INFARKTOM MIOKARDA, TIJEKOM RIZIČNE I PATOLOŠKE TRUDNOĆE, TIJEKOM TERAPIJE PERORALNIM ANTIKOAGULANTNIM LIJEKOVIMA I ORALNIH KONTRACEPTIVA.
 5. ODREĐIVANJE MOLEKULARNIH BILJEGA ZA TROMBOFILIJU: FAKTORA V LEIDEN, MUTACIJE FAKTORA II, MTHFR I PAI-1, (MOLEKULARNA METODA: PCR- SSP)-RADI SE U ODJELU ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU, HZTM

ODJEL ZA MIKROBIOLOGIJU OMB

VRSTE PRETRAGA:

 1. MIKROBIOLOŠKA OBRADA UZORAKA DOBIVENIH U KONTROLI ŽIVE I NEŽIVE OKOLINE
 2. ISPITIVANJE STERILNOSTI UZGOJENE KOŽE I DIJELOVA TKIVA 
 3. ISPITIVANJE STERILNOSTI GOTOVIH FARMACEUTSKIH PROIZVODA (VODENE OTOPINE LIJEKOVA, LIOFILIZIRANI PRIPRAVCI, AMPULE I DRUGI OBLICI PRIPRAVKA ZA PARENTERALNU PRIMJENU)
 4. ISPITIVANJE BIOLOŠKIH INDIKATORA KORIŠTENIH U KONTROLI STERILIZACIJE