Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Stanje zaliha 0 krvne grupe je izuzetno smanjeno stoga vas molimo da se odazovete darivanju krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Djelatnost i ustroj

HZTM je neprofitna zdravstvena ustanova u državnom vlasništvu. HZTM je osnovan 1945.godine sa ciljem obavljanja zdravstvene djelatnosti za potrebe transfuzijskog liječenja bolesnika.

Proširi sve ł Skupi sve

 

Djelatnost HZTM obavalja se u tri cjeline:

1) Ravnateljstvo /RAV/ - poslovi na razini HZTM: rukovođenje ustanovom, upravljanje kvalitetom, ekonomika i računovodstvo, pravni i kadrovski poslovi, mikrobiološka ispitivanja i tehničko održavanje.

2) Služba za transfuzijsku medicinu /MED/: najveća je transfuzijska ustanova u Hrvatskoj. Uzima i obrađuje krv od 44 % svih dobrovoljnih davatelja krvi u Hrvatskoj. Krv se prikuplja na akcijama darivanja krvi na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i u nekim drugim područjima Hrvatske. MED proizvodi oko 20 vrsta različitih krvnih pripravaka i obavlja niz laboratorijskih ispitivanja krvi davatelja, bolesnika, trudnica i drugih građana. S krvi i krvnim pripravcima i laboratorijskim uslugama zadovoljava sve potrebe zdravstva grada Zagreba i, prema zahtjevu, potrebe zdravstvenih ustanova na drugim područjima u Hrvatskoj. MED ima organiziran rad u vanjskoj transfuzijskoj jedinici  KB Merkur (kompletna prva i druga smjena). U vanjskoj jedinici obavljaju se poslovi prijetransfuzijskog ispitivanja bolesnika za potrebe te ustanove.

3) Farmaceutska djelatnost /FAR/: djelatnost u Far-u se odvija u tri radna procesa: 1. Proizvodnja parenteralnih pripravaka (infuzijskih i injekcijskih otopina, otapala i koncentrata) i 2. Proizvodnja medicinskih proizvoda.  FAR proizvodi  infuzijske i druge otopine te medicinske proizvode za jednokratnu uporabu kojima pokriva neophodni dio potreba zdravstva Hrvatske te također pruža i uslugu ugovorne proizvodnje istih, kao i uslugu plinske sterilizacije etilenoksidom.

Povijest

Zavod za transfuzijsku medicinu osnovan je odmah iza drugog svjetskog rata i to kao vojna ustanova. Ubrzo postaje dio Plive, a zatim potpada pod Medicinski fakultet.. Od 1948. godine Zavod je samostalna ustanova koja je radila u bivšoj ulici B. Adžije (danas ulica Kneza Mislava). Godine 1979. Zavod je preseljen na današnje prostore u Petrovu ulicu broj 3. U prvim godinama poslije II svjetskog rata transfuzije su bile posve drugačije nego danas. Krv je uzimana u staklene boce i bila je primjenjivana kroz gumene sisteme. I boce i sistemi su se čuvali, prali i više puta koristili. Infuzijske otopine pripravljane su u bolnicama u potpuno neadekvatnim uvjetima. Transfuzije krvi i infuzije vrlo su često bile praćene reakcijama primatelja i prijenosom zaraznih bolesti. Zbog tih razloga u Zavodu je 1949. godine osnovana proizvodnja infuzijskih otopina, a 1960. proizvodnja sistema za transfuziju i infuziju od plastike.

Tijekom prve godine rada, 1946. djelatnici Zavoda prikupili su 557 doza krvi, a 55 godina kasnije, tijekom 2000. godine 68 158 doza krvi darovane od dobrovoljnih davatelja. Broj proizvedenih otopina od 1949. godine od skromnih 25 000 narastao je na skoro 2 000 000 otopina u prošloj godini.

Zadnje desetljeće je nesumljivi desetljeće kvalitete. U farmaceutskoj industriji, proizvodnji medicinskog pribora, kao i transfuzijskoj medicini zahtjeva se sve viša kvalita pripravaka i proizvoda, moraju se poštivati principi dobre priređivačke prakse i dobre laboratorijske prakse. Prepoznali smo nužnost uvođenja osiguranja kvalitete. Rezultat i kruna višegodišnjeg truda svih djelatnika je dobivanje certifikata od strane Lloyd s Register Quality Assurance za sustav upravljanja kvalitetom prema standardu EN ISO 9002 u siječnju 2001. godine. Sustav upravljanja odnosi se na prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu krvi, pružanje usluga laboratorijskog ispitivanja krvi bolesnika i trudnica. Ljudski i stručni potencijal je vodeća kvaliteta Zavoda.

Zavod je uvijek bio otvoren za suradnju. Brojni su tehničari, liječnici i specijalizanti iz drugih ustanova proveli dio svoje edukacije u Zavodu. Svi specijalisti transfuzijske medicine boravili su i učili s nama veći dio svoje specijalizacije. Zadnjih nekoliko godina uključeni smo u nastavu studenata kroz elektivni predmet "transfuziologija", poslijediplomski studij, te edukaciju tehničara u medicinskoj školi.

Zadovoljenje ISO standarda potvrđuje dobre temelje na kojima možemo graditi budućnost i spremnost djelatnika Hrvatskog zavoda za praćenje najnovijih i sve zahtjevnijih dostignuća suvremene medicine.1