Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi, pozivamo darivatelje svih krvnih grupa da se odazovu darivanju. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Potvrda o akreditaciji

 

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Laboratorijska dijagnostika i klinička transfuzija

 

akreditiran je prema normi HRN EN ISO 15189 

  • od 17. ožujka 2014 prema HRN EN ISO 15189:2008
  • od 26. veljače 2016 prema HRN EN ISO 15189:2012   
  • i reakreditiran od 17. ožujka 2019. prema HRN EN ISO 15189:2012   

 

Područje akreditacije:

  • Serološka i molekularna dijagnostika krvlju prenosivih bolesti
  • Eritrocitna dijagnostika i hemostaza
  • Mikrobiološko ispitivanje sterilnosti uzoraka tkiva i briseva tkiva