Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Stanje zaliha 0 krvne grupe je izuzetno smanjeno stoga vas molimo da se odazovete darivanju krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Potvrda o akreditaciji

 

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Laboratorijska dijagnostika i klinička transfuzija

 

akreditiran je prema normi HRN EN ISO 15189 

  • od 17. ožujka 2014 prema HRN EN ISO 15189:2008
  • od 26. veljače 2016 prema HRN EN ISO 15189:2012   
  • i reakreditiran od 17. ožujka 2019. prema HRN EN ISO 15189:2012   

 

Područje akreditacije:

  • Serološka i molekularna dijagnostika krvlju prenosivih bolesti
  • Eritrocitna dijagnostika i hemostaza
  • Mikrobiološko ispitivanje sterilnosti uzoraka tkiva i briseva tkiva