Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi krvnih grupa A ,B i 0 molimo darivatelje da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Pregled stručno/znanstvenih aktivnosti u 2010. g.

Povratak na sadržaj

1. VSS - Sudjelovanje na kongresima, simpozijima, skupovima i tečajevima trajne izobrazbe
2. Stručni sastanci održani u organizaciji/suorganizaciji HZTM
3. Skupovi/sastanci vezani uz struku
4. Stručno-znanstveni radovi
5. Nastavnički rad
6. Mentorstvo
7. VŠS/VSS zdravstveni djelatnici
8. Stručno napredovanje djelatnika HZTM
9. Stručna suradnja s drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu
10. Rad Etičkog povjerenstva HZTM
11. Stručno-edukacijski boravci u HZTM
12. Strukovni časopis: Transfuziološki vjesnik
13. Članstvo u strukovnim udrugama
14. Biblioteka: stručni časopisi

1. VSS - ZDRAVSTVENI DJELATNICI - SUDJELOVANJE NA KONGRESIMA, SIMPOZIJIMA, SKUPOVIMA I TEČAJEVIMA TRAJNE IZOBRAZBE

 U inozemstvu:

 1. XXXIst International Congress of the ISBT in joint cooperation with the 43rd Congress of the DGTI, June 26 to July 1, 2010, Berlin, Germany – aktivno (pozvani predavač uz pregledni rad u suplementu indeksiranog časopisa te predavanje u okviru sastanka ISBT Working Party on Haemovigilance)
 2. ESTM course „Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians“, Tirana (Albania), 3th to 7th March 2010. – aktivno (pozvani predavač: 3 predavanja uz pregledne radove u zborniku sažetaka)
 3. VI Baltic Transfusion Practice Conference Current issues in blood banking, blood management and transfusion medicine, Riga, Latvia, 22-23. September, 2010. – aktivno (pozvani predavač: dva predavanja i predsjedavanje sekcijom o upravljanju kvalitetom)
 4.  Stručni skup “Sigurnost i kvaliteta u transfuzijskoj medicine” 7-8.05.2010. , Maribor, pozvani predava
 5. 19. Međunarodni simpozij HDMB i Slovenskog društva MB “Laboratorijska dijagnostika u transplantacijskoj medicine” 13-15.05.2010. Zagreb
 6. “Nova primjena HCVAg u transfuzijskoj praksi” 2. Južnoazijski transfuzijski sastanak  9.06.2010. Singapore, predavač
 7. 4. Kongres transfuziologa: “The role of HCV Ag assay in Transfusion Medicine” 10.-12.11.2010. Beograd, predavač
 8. European Symposium on Platelet and Granulocite Immunobyology, ISBT, 21.-24. Octrober 2010., Beune, France, Sudjelovanje u radu znanstvenog odbora, Predsjedavajuća osoba u sekciji o HIT-u, Poster Laboratory investigation of HIT II in Croatia“
 9. 10th Annual NATA Symposium, 08. – 09.04. 2010., Barcelona
 10. 24. EFI  konferencija, 15-18.05.2010. u Firenci – poster:
 11. EDQM, 02.-03.09.2010. ,Strassbourg

 

U Hrvatskoj - s međunarodnim sudjelovanjem:

 1. 12th International haemovigilance seminar IHN; 17 – 19. 02.2010 Dubrovnik,  aktivno, članovi organizacijskog odbora, pozvani predavači, poseri.
 2. IPFA/PEI 17th Workshop on “Surveillance and Screening of Blood Borne Pathogen” 26. – 27.05.10., Zagreb, pozvani predavači.
 3. TAIEX Workshop Quality Systems in Transfusion Medicine, Zagreb, 13 – 14.12.2010. aktivno: predavanje o upravljanju reklamacijama u transfuzijskoj djelatnost.
 4. ESCMID Postgraduate Education Course: Molecular Typing methods for Bacterial Pathogens, 26.-30.04.2010., Zagreb.
 5. Stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem povodom 60-godišnjice djelovanja transfuzijske službe u Mariboru. Univerzitetni klinični center Maribor, 07.05.2010. – pozvani predavači. 
 6. CaridianBTC Symposium: Introducing the Mirasol PRT System to the Croatian Transfusion Experts, 25.05.2010., Zgreb, predavač.
 7. 2. Hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 14.-16.05-2010. , poste.
 8. 78. Znanstveno – stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem «Brza dijagnostika infektivnih bolesti» Zagreb, 10.12.2010.

U Hrvatskoj:

 1. Klinička transfuzijska medicina; Poslijediplomski tečaj I kategorije, Zagreb, 19.03.2010., voditelji, predavački.
 2. Akreditacija medicinsko-biokemijskog laboratorija, Zagreb, 30.10.2010.
 3. Upravljanje Operativnim programima, Zagreb, Ministarstvo uprave, 22.11.10. – 23.11.10.2
 4. VI. Tečaj o rezistenciji bakterija na antibiotike, 19.-26.11.2010., Zagreb.
 5. Seminar: Zaštitni laboratorijski kabineti, 20.1.2010., Zagreb.
 6. Tečaj: Antropozoonoze. Epidemiološka i klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija, 22.-23.04.2010., Zagreb. 
 7. Simpozij: Peti Pregled najvažnijih infekcija u kliničkoj praksi, 02.10.2010.
 8. Simpozij povodom obilježavanja Europskog dana svjesnosti o antibioticima, 18.11.2010.
 9. 10. Hrvatska konferencija o kvaliteti, Šibenik 10.-12.05.2010., poster.
 10. Simpozij Hepatitis vikend HLK; 13.03.2010., Varaždin.
 11. Simpozij u povodu svjetskog dana hepatitis 19.05.2010. Zagreb.
 12. Simpozij povodom dana AIDS-a, 26.11.2010., Zagreb.
 13. Obilježavanje dana AIDS-a u Zagrebu,  HIV/AIDS I sigurnost krvi Predavanje za građane na Cvjetnom trgu, 01.12.2010., predavač.
 14. Zaštitni laboratorijski kabineti , seminar u organizaciji Framago d.o.o., Zagreb, 20.01.2010.
 15. Tečaj trajne izobrazbe, Hrvatska liječnička komora, Bolesnik s virusnim hepatitisom u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite Zagreb, 27.11.2010.

2. STRUČNI SASTANCI ODRŽANI U ORGANIZACIJI/SUORGANIZACIJI HZTM-a

U HZTM

 1. Batarilo I., Prikupljanje krvi i proizvodnja krvnih pripravaka-Bakterijska kontaminacija krvi i KP; -Mikrobiološka kontrola okoliša; 4.12.2010.
 2. Batarilo I. Higijena i ponašanje djelatnika u proizvodnji lijekova-mikrobiološka kontrola (I put  27.9.2010.- lokacija Petrova 3; II put 16.12.2010. lokacija Hrvatski Leskovac)
 3. Lang Balija M., Imunološki zavod, Proizvodnja životinjskih protuotrova, 03.02.2010.
 4. Bojanić I., KBC-Zagreb, Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina, 03.03.2010.
 5. Treščec A., Imunološki zavod, Prerada ljudske plazme – svjetski trendovi i stanje u RH, 05.05.2010.
 6. Strauss Patko M., HZTM, Značenje ABO krvnih grupa u transfuzijama koncentrata trombocita, 06.10.2010.
 7. Vuk T., HZTM, Validacije u transfuzijskoj djelatnosti, 03.11.2010.
 8. Hundrić-Hašpl Ž., HZTM, Imunohematološki aspekti (ne)učinkovitosti ABO podudarnih krvnih grupa, 08.12.2010.
 9. Hečimović A. Pojačivači imunohematoloških reakcija; Zašto i kako ih koristimo, 07.04.2010.
 10. Jularić A., Kola L., Simović Medica J. Trombocitopenije, 02.06.2010.
 11. Crux – Liquidatr pipette, prezentacija.

U HLZ

 • 26.01.2010. - Psihološka pomoć onkološkim bolesnicima; Mirjana Braš
 • 25.05.2010. – Jean-Marc Spieser, EDQM, Council of Europe, Strasbourg: EDQM – its role and place; Blood/plasma: activities of EDQM experts committees and their interaction EU/EMA/WHO
 • 17.06.2010. – Izvješće o radu transfuzijske službe za 2009.g.; Irena Jukić
 • 26.10.2010. – Godišnja skupštinar
 • 06.12.2010. – Izazovi u proizvodnji i potrošnji lijekova iz ljudske plazme
 • 05.10.2010. - Hrana ili lijek, Željko Krznarić
 • 09.06.2010. - Tribina: IBD AHBAD 2010, Lijekovi i liječenje inkontinencije
 • 06.10.2010. - Kako prebroditi depresiju i  pobijediti osamljenost
 • 03.11.2010. -Hiperplazija prostate-dijagnostika i liječenje
 • 10.11.2010. -Tribina: Lijekovi i liječenje Ca prostate , palijativna skrb
 • 06.12.2010. - Mini simpozij: Izazovi u proizvodnji i potrošnji lijekova iz ljudske plazme
 • 11.09.2010.  - MERCK Akademija
 • 17.09.2010.  - Novosti u liječenju upalnih bolesti crijeva
 • 24.09.2010.  - Katarakta u refraktornoj kirurgiji
 • 02.10.2010. 5. -  pregled inf. u kliničkoj praksi

3. SKUPOVI/SASTANCI VEZANI UZ STRUKU

 1. Član upravnog odbora „ISBT Working Party on Quality Management“: Paul Strengers, Christian Seidl, Tomislav Vuk; osnovana tijekom 31. Internacionalnog kongresa ISBT u Berlinu u lipnju 2010. godine.
 2. Član „ISBT Working Party on Quality Management“ osnovane tijekom 31. Internacionalnog kongresa ISBT u Berlinu u lipnju 2010. godine., D. Šarlija.
 3. Tečaj statistička obrada podataka u biomedicinskim Istraživanjima  MF Rijeka 19.11.- 20.11.2010: R. Štimac, S. Jagnjić. M. Lovrić
 4. Upravljanje IPA operativnim programima, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU; 22. i 23. 11.2010. g. : M. Balija, M. Liker, I. Vuković, P. Jakšić, H. Prlić
 5. Radionica:„ Sustavi kvalitete u transfuzijskoj medicini“ TAIEX, 13. i 14. 12. 2010.g. Zagreb: I. Jukić, M. Balija, M. Strauss Patko, Č. Maglov, M. Liker, M. Lukić, P. topić, S. Jagnjić
 6. Stručni sastanak ANTISEPTICA, Advent 6, palača Hrvatskog instituta za povijest, Opatička 10, Zagreb: M. Semijalac, L. Rukavina, M. Majica
 7. Kako olakšati, ubrzati i unaprijediti interne audite, SUPERA, Zagreb, 05.10.2010.
 8. Upravljanje okolišem, HSU, Zagreb, 17.06.2010.
 9. Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima, Medicinski fakultet u Rijeci, 19.-20.11.2010.
 10. Rad u Nacionalnom povjerenstu za prevenciju HIV/AIDS-a
 11. Udruga poslodavaca u zdravstvu, Opatija 4.-5. ožujka 2010.

4. STRUČNO-ZNANSTVENI RADOVI

a) Projekti

 1. Projekt br. 108-1081873-1890: Medicinski fakultet Zagreb i Ministarstvo znanosti Transfuzijsko liječenje: razvoj i primjena znanstvenih spoznaja; J. Skodlar, voditelj projekta
 2. Projekt br. 108-0000000-0045 Sfingolipidi biološki aktivni spojevi; Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, J Mesarić, istraživač
 3. Projekt br. 108-0000000-3435: Genetika, priroda i epidemiologija značajnih živčanih i mišičnih bolesti (ŽMB), voditelj projekta prof.dr.sc. Nina Canki-Klain, Medicinski fakultet, M. Balija, istraživač

b) Objavljeni radovi

 i.) Knjige, poglavlja u knjizi, priručnici

Priručnik:

 • M. Tomičić, Ana Peraica-Planinc i sur: Laboratorijsko ispitivanje heparinom izazvane trombocitopenije, HZTM i HDTM, prosinac 2010; CIP 750419

ii.) CC i IM radovi

 1. Banović, Miroslav; Bordukalo-Nikšić, Tatjana; Balija, Melita; Čičin-Šain, Lipa; Jernej, Branimir. Kinetics of platelet serotonin transporter (5HTt): study of physiological characteristics on a large human population. // Platelets. 21 (2010), 6; 429-438 (članak, znanstveni).
 2. Milić, Mirta; Rozgaj, Ružica; Kašuba, Vilena; Oreščanin, Višnja; Balija, Melita; Jukić, Irena. Correlation between folate and vitamin B_12 and markers of DNA stability in healthy men: preliminary results. // Acta biochimica Polonica. 57 (2010), 3; 339-345 (članak, znanstveni).
 3. Devine DV, Sher GD, Reesink HW, Panzer S, Hetzel PA, Wong JK, Horvath M, Leitner GC, Schennach H, Nussbaumer W, Genoe K, Cioffi JM, Givisiez FN, Rogerson M, Howe D, Delage G, Sarappa C, Charbonneau, Fu Y, Sarlija D, Vuk T, Strauss Patko M, Balija M, Jukić I, Ali A, Auvinen MK, Jaakonsalo E, Cazenave JP, Waller C, Kientz D, David B, Walther-Wenke G, Heiden M, Lin CK, Tsoi WC, Lee CK, Barotine-Toth K, Sawant RB, Murphy W, Quirke B, Bowler P, Shinar E, Yahalom V, Aprili G, Piccoli P, Gandini G, Tadokaro K, Nadarajan VS, de Kort W, Jansen N, Flanagan P, Forsberg PO, Hervig T, Letowska M, Lachert E, Dudziak K, Antoniewicz-Papis J, de Olim G, Nascimento F, Hindawi S, Teo D, Reddy R, Scholtz J, Swanevelder R, Rovira LP, Sauleda S, Carasa MA, Vaquero MP, Ania MA, Gulliksson H, Holdsworth S, Cotton S, Howell C, Baldwin C, Cusick RM, Geele GA, Paden C, McEvoy P, Gottschall JL, McLaughlin LS, Benjamin RJ, Eder A, Draper NL, AuBuchon JP, León de González G. Inventory Management; Vox Sang. 2010 Apr;98(3 Pt 1):e295-363.

iii.) Suplement indeksiranog časopisa, zbornik radova – pregledni radovi, kongresni sažeci, posteri, oralne prezentacije, plenarna predavanja, voditelji simpozija, predavanja na simpoziju

 1. Batarilo I, Šarlija D, Vuk T, Jukić I. The role of microbiology laboratory in the environmental monitoring program on blood collection and blood components production – experience acquired at Croatian Institute of Transfusion Medicine. Blood Transfusion 2010; 8 (Suppl 1): P-38, s52-s53.
 2. Bingulac Popović J., Babić I., Đogić V., Balija M., I. Jukić. Distribution of hepatitis B virus genotypes in three Croatian regions; Vox Sanguinis; Vol 99: Supp 1: July 2010.
 3. Đogić V., Babić I., Bingulac Popović J., Šarlija D., Balija M., I. Jukić. Evaluation of molecular test for detection of Malaria parasite in blood donors upon their stay in areas endemic for malaria; Vox Sanguinis; Vol 99: Supp 1: July 2010.
 4. V. Đogić, J. Bingulac-Popović, Ž. Hundrić-Hašpl, N. Juraković-Lončar, J. Mratinović-Mikulandra, I. Babić, T. Vuk, M. Balija, I. Jukić. Distribution of weak D types in the Croatian population, Tissue Antigens.
 5. Hundrić Hašpl Ž. Juraković Lončar N., Kruhonja Galić Z., Tomičić M., Balija M., Jukić I. An example of naturally occurring anti-Kell(K1) antibody in Croatian blood donor; Vox Sanguinis; Vol 99: Supp 1: July 2010.
 6. Jukić I, Šarlija D, Jagnjić S, Maglov Č, Štimac R, Vuk T. Donor vigilance at Croatian Institute of transfusion Medicine (2006-2008). Blood Transfusion 2010; 8 (Suppl 1): P-17, s40-s41.
 7. Kruhonja Galić Z., Hundrić Hašpl Ž. Juraković Lončar N., Tomičić M., Balija M., Jukić I.; Optimal immunohaematological method-eternal enigma; Vox Sanguinis; Vol 99: Supp 1: July 2010.
 8. Lovrić, M., Stojić Vidović, M., Strahija-Tomić, K., Mihaljević, I. Serološke karakteristike sifilis pozitivnih ispitanika Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u periodu 2007.-2009.; 2. Hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijamaM.
 9. M. Strauss-Patko, M. Balija, I. Jukić. Routine Fresh Frozen Plasma Manufacture with Pathogen Inactivation by Methylene Blue (Theraflex MB – Plasma); Vox Sanguinis; Vol 99: Supp 1: July 2010.
 10. Mihaljević. M. Lovrić. M. Stoić Vidović. M. Balija. I. Jukić. Seroprevalence of HDV in the Population of HBsAg positive blood donors and patients tested in Croatian Institute of Transfusion Medicine 2002 – 2010; Delta Hepatistis; Istanbul; 24-26-09.2010; 130.
 11. Mihaljević. M., Lovrić. M., Stoić Vidović M., Balija M., I. Jukić. Results of the European algorithm use in the population of RR blood donors at CITM 2006-2009; Vox Sanguinis; Vol 99: Supp 1: July 2010.
 12. Očić T, Vuk T, Balija M Jukić I. Donor deferral in Croatia – survey and trends in the past decade. Blood Transfusion 2010; 8 (Suppl 1): P-18, s41.
 13. Strauss Patko M, Vuk T, Balija M, Jukić I. How to reduce blood product non-utilization – what measures have been taken in the past five years? Blood Transfusion February 2010; 8 (Suppl 1): P-34, s50-s51.
 14. Šarlija D, Štimac R, Vuk T, Barišić M, Šarlija M, Topić P, Maglov Č, Balija M, Jukić I. Artery pseudoaneurysm as a rare complication of blood donation. Blood Transfusion February 2010; 8 (Suppl 1): CA4, s31.
 15. Šarlija D. Haemovigilance in Croatia – past and present. Blood Transfusion 2010; 8 (Suppl 1): LE08, s10-s12.
 16. Šarlija D, Štimac R, Jukić I. A new method of monitoring corrective actions required by internal quality audits at Croatian Institute of Transfusion Medicine (CITM) Vox Sang (2010); 99 (Suppl. 1), P-0137.
 17. Šarlija D, Štimac R, Jukić I. Novi način praćenja popravnih radnji iz internih prosudbi kvalitete u HZTM, 10. Hrvatska konferencija o kvaliteti, 1. Znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu, Šibenik, Hrvatska, 10. - 12 svibnja 2010., Hrvatsko društvo za kvalitetu, (ISSN 1334-7853).
 18. Tomičić M. Serologycal investigation of TRALI in CITM, from 1997-2008. 12 th International haemovigilance seminar, 17-19.02. 2010., Dubrovnik, predavač.
 19. Tomičić M. Laboratory investigation of HIT II in Croatia. European Symposium on Platelet and Granulocite Immunobyology, ISBT, 21.-24. Octrober 2010., Beune, France, poster.
 20. Vuk T. Quality management in blood transfusion services. In: Varnost in kakovost v transfuzijski medicini: včeraj, danes, jutri. Univerzitetni klinični center Maribor 2010; 99-112.
 21. Vuk T, Herceg M, Barišić M, Očić T, Balija M, Jukić I. Nonconformities of samples and laboratory testing requests received at CITM – initial results. Blood Transfusion 2010; 8 (Suppl 1): P-16, s40.
 22. Vuk T. Skills and tasks of quality manager at a blood establishment. Vox Sang (2010); 99 (Suppl. 1), 5A-S31-02.

iV.) ESTM - Pregledni rad u zborniku radova

 1. Vuk T.: Management of complaints in blood establishments: Croatian experience. In: Koistinen J., Massaro A., Qendro Seferi I., Durro V., Godo A. (editors): Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians. Proceedings of the ESTM residential course, Tirana (Albania), 3th-7th March 2010; pp. 193-197. ESTM.
 2. Vuk T.: Quality control of blood products: Croatia. In: Koistinen J., Massaro A., Qendro Seferi I., Durro V., Godo A. (editors): Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians. Proceedings of the ESTM residential course, Tirana (Albania), 3th-7th March 2010; pp. 13-22. ESTM.
 3. Vuk T.: Quality management in Blood Transfusion Services. In: Koistinen J., Massaro A., Qendro Seferi I., Durro V., Godo A. (editors): Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians. Proceedings of the ESTM residential course, Tirana (Albania), 3th-7th March 2010; pp. 179-186. ESTM.

5. NASTAVNIČKI RAD

Zdravstveno učilište, Zagreb, Medvedgradska 55

 • Nastava predmeta: Imunohematologija i transfuziologija, predavač, Sandra Jagnjić
 • Srednje medicinske škole Provedba u HZTM praktičnih vježbi iz transfuzijske medicine za učenike (8 x godišnje).

Dodiplomska nastava

 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Mali izborni predmet „Krv kao lijek“, J. Mesarić, voditelj i predavač, M. Tomičić predavač
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kolegij Interna medicina, „Liječenje transfuzijama krvi“, J. Mesarić, predavač
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Kolegij Klinička biokemija, „Krvnogrupni sustavi, prijetransfuzijsko imunohematološko ispitivanje i dijagnostika reakcija na transfuziju krvi J. Mesarić, predavač
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Predmet: Molekularna dijagnostika u transfuzijskoj medicini, J. Bingulac Popović, predavač
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Seminar i vježbe: Molekularna dijagnostika u transfuzijskoj medicini, J. Bingulac Popović, voditelj i predavač
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za medicinsku biokemiju, Predmet: Organski sustavi/jetra, I. Mihaljević, predavač
 • VZU Management u sestrinstvu, kolegij Upravljanje kvalitetom u sestrinstvu J. Mesarić, predavač

Poslijediplomska nastava

 • Doktorski studij: Znanstveni pristup transfuzijskom liječenju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, J. Mesarić, voditelj i predavač
 • Doktorski studij: Transplantacija jetre, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, J. Mesarić, predavač
 • Vuk T.: Management of complaints in blood establishments: Croatian experience. In: Koistinen J., Massaro A., Qendro Seferi I., Durro V., Godo A. (editors): Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians. Proceedings of the ESTM residential course, Tirana (Albania), 3th-7th March 2010; pp. 193-197. ESTM.

Obilazak HZTM-a učenika osnovne škole

 • 26.04.2010. 18 učenika u sklopu predmeta  - biologija, 8 razred – OŠ S.S.Kranjčević

6. MENTORSTVO

Mentorstvo doktorske dizertacije

 • Izrada doktorskog rada Irene Jukić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Naslov teme: “Učestalost genotipova ABO sustava krvnih grupa u oboljelih od tromboembolija u Hrvatskoj”, mentor: J. Bingulac Popović.
 • Izrada doktorske disertacije dr Tajane Zah, Medicinski fakultet Sveucilista u Zagrebu. Naslov tema: Epidemiloške i kliničke osobine transfusijom uzrokovane akutne ozljede pluca (TRALI). mentor J. Mesarić.

Mentorstvo magistarskog rada doktora medicine

 • Izrada magistarskog rada dr Julije Đurasek, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu „Kliničko značenje transfuzije autologne krvi kod ugradnje totalne proteze koljena“,  mentor J. Mesarić

Mentorstvo specijalizanata transfuzijske medicine

 • Rješenjem Ministrastva zdravstva određen je mentor iz HZTM za 3 specijalizanta iz transfuzijske medicine

Ispitivači

 • Ispit iz transfuzijske medicine: 3 člana ispitne komisije za specijalističke ispite: M. Balija. Ž. Hundrić Hašpl, J. Mesarić.
 • Ispit za Tečaj iz transfuzijske medicine (za VŠS/SSS transfuzijske djelatnike, u trajanju od 4 mjeseca, u HZTM): 2 člana: Ž. Hundrić Hašpl. I M. Balija.

7. VŠS I SSS - ZDRAVSTVENI DJELATNICI HZTM - 2010.

Sudjelovanje na kongresima, simpozijima, skupovima i tečajevima trajne izobrazbe

a) U inozemstvu:

 1. ESTM COURSE „ Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians“ Tirana- Albania, 3.- 7. 03. 2010. Predavač: T. Vuk, M. Liker, P. Topić, M. Barišić; ukupno: 4 djelatnika, 1 predavanje
 2. 45. Strokovni seminar“ Kakovost zagotavlja varno preskrbo in zdravljenje s krvjo“, Hotel Rogla – Planja na Rogli, 21.- 22.05.2010., J. Ljubičić – Predavanje: Organizacija krvodajalstva v Republiki Hrvaški, B. Bačić – Predavanje: Izobraževanje zaposlenih v transfuzijski dejavnosti v Republiki Hrvaški; ukupno : 2 djelatnika, 2 predavanja
 3. 10. International Youth Forum of the IFBDO  Malta, 26.- 29. 8.2010. A. Ražić, S. Katalenac ; ukupno: 2 djelatnika

b) U Hrvatskoj - s međunarodnim sudjelovanjem:

 1. 12. International Haemovigilance Seminar;  Dubrovnik 17.- 19.02.2010.organizacija European Haemovigilance Network (EHN) u  suradnji s Hrvatskim društvomza hematologiju i transfuzijsku medicinu i HZTM. Pozvani predavači: I. Jukić, D. Šarlija, T. Vuk, M. Tomičić, I. Bosanac, I. Mihaljević, Poster: I. Batarilo, slušači: M. Balija, R. Štimac, M. Strauss-Patko, T. Očić, P. Topić, S. Jagnjić, J. Gulan-Harcet, N. Lončar, J. Bingulac-Popović; ukupno: 16 djelatnika, 6 predavanja, 1 poster
 2. 10. Konferencija medicinskih sestara“Znanjem do izvrsnosti“ Opatija 25.-27.03.2010.; V. Matuš, M. Semijalac, B. Bačić, N. Krešo; ukupno: 4 djelatnika
 3. 2. Međunarodni kongres HDMSARIST, 22. - 25. 04. 2010., Hotel Solaris, Šibenik, ; Š. Žiger, Z. Vuković, B. Pintarić – Poster: Prednosti uvođenja potpuno automatiziranog sustava za određivanje AB0 i Rh D KG, l. Francišković, I. Glamuzina- Poster:  Postupak mikrobiološkog ispitivanja uzoraka krvi i KP na prisustvo bakterija u HZTM, đ. Horvat, R. Kundid, A. Pikec – Predavanje: Ispitivanje stabilnosti koncentrata eritrocita u hranjivoj otopini skladištenih 24 sata, S. Stanić, H. Benc, I. Soldan, M. Semijalac, A. Popov, B. Bačić, R. Štimac – Predavanje: Pseudoaneurizma brahijalne arterije kao rijetka komplikacija pri darivanju krvi. Ukupno: 15 djelatnika , 2 predavanja i 2 postera
 4. 3. Hrvatski kongres laboratorijske dijagnostike(a međunarodnim sudjelovanjem) , 13.-16.05.2010. Solaris, Šibenik. V. Matuš – Predavanje: Epidemiološki značaj primjene hiperimunog anti-D imunoglobulina u Rh negativnih trudnica u odnosu na učestalost anti D aloprotutijela, A. Kušnjer – Poster: Ispitivanje sterilnosti (steritest) parenteralnih otopina u HZTM, A. Pereković – Predavanje: Genotipizacija virusa hepatitisa i ispitivanje rezistencije hepatitis B virusa na terapiju pomoću uređaja Auto-LiPA (Innogenetics), V. Tančak, M. Iveljić, Ž. Lubina, Lj. Mikan, M. Malešević; ukupno: 8 djelatnika , 2 predavanja, 1 poster
 5. II Hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija: 14.- 16.05.2010., S.Stanić, S. Pustišek, K. Tomić, M. Lovrić, M. Vidović; ukupno: 5 djelatnika
 6. 1. Međunarodni kongres HNSS, 25. – 28. 11. 2010.“ Moderna Europa: Izazovi za sestrinsku praksu“, Hotel Internatinal – Zagreb:  Predavanje: D. Čiković- Vodopić: Medicinske pogreške i sigurnost bolesnika prilikom parenteralne primjene visokorizičnih lijekova, Predavanje: B. Bačić : Izobrazba djelatnika transfuzijske medicine u Republici Hrvatskoj, Predavanje: Ž. Lubina: Koncentrat eritrocita sa smanjenimbrojem leukocita i etička dilema u obimu njegove proizvodnje u budućnosti, slušači: N. Krešo, V. Grozdanovski, ukupno: 5 djelatnika, 3 predavanja

c) U Hrvatskoj

 1. Seminar „ZAŠTITNI LABORATORIJSKI KABINETI“ jednodnevni seminar s radionicom i testom Hotel „Arcotel Allegra“ Zagreb, 20.01.2010.: I. Batarilo, V. Đogić, N. Krešo, L. Rukavina. Ukupno 4 djelatnika.
 2. Stručni skup HULM-a „Uloga  molekularne dijagnostike u kliničkoj medicini“17.03.2010. KBC Zagreb; A. Pereković, M. Boban, V. Kirin, A. Popov, Lj. Mikan, M. Kajfeš, N. Vučković, V. Krcivoj, M. Semijalac, V. Matuš, M. Pavić, R. Kundid, J. Simović: ukupno: 13 djelatnika
 3. 5 Sabor hrvatskog društva farmaceutskih tehničara; 15.-18.04.2010.Mali Lošinj- Hotel Aurora,; V. Hadaš, K. Štefiček, M. Gal, N. Huljak, M. Tolić, T. Kundid, A. Grgetić, K. Naletilić, T. Glad, R. Grbešić, M. Keča.; ukupno: 11 djelatnika
 4. Stručni skup HULM-a, „ TROMBOCITOPENIJE – LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE, 13.10.2010. KBC Zagreb: Predavanje: P. Topić: Trombocitopenije, Predavanje: M. Tomičić: Heparinom izazvana trombocitopenija, Predavanje: A. Popov: Laboratorijska dijagnostika HIT-a, Predavanje: M. Medovarski: Transfuzije trombocita u praksi, Predavanje:T. Vuk: Kontrola kvalitete koncentrata trombocita u HZTM, pasivni sudionici: V. Cipek, M. Čehulić, I. Glamuzina, A. Grdić, Lj. Mikan, T. Očić, M. pavić, K. Račić, M. Semijalac, I. Vuković, M. Boban, A. Pereković, S. Pustišek, B. Bačić, D. Radić, D. Grubišić, Milica Liker, Julijana Ljubičić, A. Ražić: ukupno: 29 djelatnika, 5 predavanja

d) Stručni sastanci bodovani od HKMS i drugi u organizaciji/ suorganizaciji HZTM

a) Održani u HZTM

 1. 28.01.2010. Nikola Vukmirović, lab. teh. – HZTM, Rješavanje dilema tijekom određivanja Rh D antigena (anti D antigen pozitivan ili negativan rezultat).
 2.  03.02.2010. mr.sc.Maja Lang Balija, dr.vet. – Imunološki zavod, „Proizvodnja životinjskih protuotrova“.
 3. 08.02.2010. Prim.dr. Tomislav Vuk – HZTM; Izvješće Odjela za osiguranje i kontrolu kvalitete za 2009. g.
 4. 19.02.2010. Željka Lubina, med sr, i Marijan Barišić,bacc. Med. diagn. – HZTM; Izrada V krvne grupe i uzimanje uzorka za kontrolu kvalitete.
 5. 23.02.2010. Vesna Matuš, dipl. sanit.ing. – HZTM; Epidemiološki značaj primjene hiperimunog anti D – imunoglobulina u Rh D negativnih trudnica u odnosu na učestalost anti D aloprotutijela.
 6. 03.03.2010. dr.sc. Ines Bojanić, dr. med. KBC Zagreb; Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina.
 7. 31.03.2010. Dario Kolar, lab. teh. –HZTM; 1.Proizvodnja KT, vrste trombocitnih pripravaka i izdavanje, 2. Odvajanje pojedinačnih i više doza trombocita iz KT dobivenih trombaferezom.
 8. 07.04.2010. Mr. sc. Ana Hečimović, dr. med. – HZTM; Pojačivači imunohematoloških reakcija; zašto i kada ih koristimo.
 9. 20.04.2010. Dario Kolar, lab. teh. i Marijan Barišić, bacc. Med. diagn. – HZTM; 1. Koncentrat trombocita u smanjenom volumenu plazme, 2. Koncentrat trombocita opranih u F.O., 3. Uzimanje uzoraka za kontrolu kvalitete.
 10. 05.05.2010. Dr. sc. Anđa Treščec, dipl. ing. kemije, - Imunološki zavod; Prerada ljudske plazme – svjetski trendovi i stanje u RH.
 11. 08.05.2010. Dorotea Šarlija, dr. med.  – HZTM; Transfuzijska djelatnost HZTM.
 12. 11.05.2010.S. Romac i D. Šegović, Kratki pregled osnova i primjena GS1 sustava označavanja u zdravstvenom sektoru.
 13. 18.05.2010. Marijan Barišić, bacc. med. lab. diagn., - HZTM; Poslovi dežurne službe u kontroli kvalitete krvnih pripravaka.
 14. 28.05.2010.Slobodan Stanić, med. teh. – HZTM; Potvrdna testiranja DDK na HBV, HCV, HIV i sifilis infekciju 2008./2009. g.
 15. 02.06.2010. A. Jularić, L.Kola, J. Medica: Trombocitopenije.
 16. 15.09.23010. Snježana Lazić, med. sr., HZTM; Poslovi dežurne službe na CP II
 17. 27.09.2010. Ivanka Batarilo, dr. med. – HZTM; Higijena i ponašanje djelatnika u proizvodnji lijekova – mikrobiološka kontrola.
 18. 30.09.2010. mr.sc.Planinka Jakšić, mag. pharm. – HZTM; Farmaceutska djelatnost HZTM-a, proizvodi i usluge.
 19. 06.10.2010.Maja Strauss Patko, dr.med.,HZTM; Značenje ABO krvnih grupa u transfuzijama koncentrata trombocita.
 20. 27.10.2010. Nikolina Peharec, lab. teh. – HZTM: Preuzimanje uzoraka krvi za IHE- ISPITIVANJA, Postupak s nesukladnim uzorcima, Priprema i pohranjivanje uzoraka za IHE – ispitivanja i način naplate.
 21. 03.11.2010. Tomislav, Vuk, dr. med., HZTM; Validacije u transfuzijskoj djelatnosti.
 22. 24.11.2010. Jasna Mesarić, dr. med., HZTM, (TS Merkur): Sestrinski aspekti osiguranja sigurnosti bolesnika u transfuzijskom liječenju.
 23. 08.12. 2010. Željka Hundrić-Hašpl, dr. med., HZTM; Imunohematološki aspekti (ne)učinkovitosti ABO podudarnih krvnih grupa.
 24. 15.12.2010. Barbara Bačić, dipl. med. techn.,HZTM, (TS Trauma): Haemovigilance.
 25. 28.12.2010. Vesna Đogić, dr. med.,HZTM; Postupak kod refraktornosti na transfuzije KT (RU-MIG-071).

e) Održani u HLZ

 1.  19.03.2010.Poslijediplomski tečaj I. kategorije: KLINIČKA TRANSFUZIJSKA MEDICINA – I. Jukić -  Predavanje: Nadzor nad prikupljanjem i distribucijom KP, T. Vuk – Predavanje: Kontrola kvalitete krvnih pripravaka, Ž. Hundrić-Hašpl – Predavanje: Probe kompatibilnosti i nadzor nad primjenom KP; , M. Balija, I. Bosanac, J. Gulan-Harcet, A. Hečimović, Z. Kruhonja-Galić, M. Rinčić, K. Strahija-Tomić. M. Strauss-Patko, M. Vidović Stojić, Č. Maglov, N. Juraković Lončar, M. Tomičić, S. Jagnjić, M. Lukić, M. Lovrić, A. Ražić, P. Topić, M. Liker, J. Ljubičić; ukupno: 22 djelatnika, 3 predavanja.
 2. 20.04.2010. Mr. sc. Maja Tomičić, dr. med. – Okrugli stol: HEPARINOM IZAZVANA TROMBOCITOPENIJA (HIT)  - prijedlog smjernica za laboratorijsko ispitivanje - HIT-a.
 3. 30.10.2010.Tečaj - Akreditacija medicinsko-biokemijskog laboratorija ; M. Balija, D. Šarlija, I. Mihaljević, M. Lovrić, S. Jagnjić, V. Đogić, A. Popov, R. Štimac, T. Vuk; ukupno: 9 djelatnika.
 4. 06.12.2010. Mini simpozij: Izazovi u proizvodnji i potrošnji lijekova iz ljudske plazme: I. Jukić, M. Balija, M. Strauss Patko, M. Liker, P. Topić, M. Lukić, Genc, Grubešić, A. Milković, S. Vidović Stojić, M. Tomičić, K. Tomić; ukupno: 12 djelatnika.

8. STRUČNO NAPREDOVANJE DJELATNIKA HZM

Znanstveno zvanje

 1. Jasna Bingulac Popović, Nacionalno vijeće za znanost, Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije donijelo je odluku o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva-polje farmacije 24.05.2010.
 2. Jasna Mesarić, Nacionalno vijeće za znanost, Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije donijelo je odluku o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti 12.04.2010.

Primarijus

 1. Irena Jukić, Povjerenstvo MZISS za priznavanje naziva primarijus dana 08.06.2010.g. donijelo je odluku o priznanju naziva primarijus.
 2. Dorotea Šarlija, Povjerenstvo MZISS za priznavanje naziva primarijus dana 08.06.2010.g. donijelo je odluku o priznanju naziva primarijus.

Specijalistički ispiti

 1. Sandra Jagnjić, specijalistički ispit iz transfuzijske medicine, 20. 05. 2010.g.
 2. Martina Lukić, specijalistički ispit iz transfuzijske medicine, 15. 06. 2010.g.
 3. Lovrić Manuela, specijalistički ispit iz medicinske biokemije, 01.07.2010.

9. STRUČNA SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

 • Zavod za javno zdravstvo Osječko-Baranjske županije, potvđivanje rezultata testiranja na HBV-DNA i HCV-RNA uzoraka testiranih u njhovoj ustanovi
 • Klinika za kožne i spolne bolesti, Šalata, KBC Zagreb, Suradnja na znanstvenom projektu
 • Klinika za neurologiju OB „Sveti Duh“, Suradnja na znanstvenom projektu
 • KB Dubrava: stručna suradnja – transplantacija autolognih KMS
 • Magdalena - Specijalna bolnica za kardiovaskularnu kirurgiju i kardiologiju, Krapinske toplice: ugovor s HZTM o korištenju laboratorijskih pretraga, usluga i konzultacija.
 • OB Bjelovar - Konzultacije iz imuno-hematologije i kliničke transfuzije
 • KB Osijek: stručna suradnja; probirna testiranja na HIT protutijela
 • KB Merkur: Povjerenstvo za transfuzijsko liječenje KB Merkur predsjednica Povjerenstva (odlukom ravnatelja KB Merkur)
 • KB Merkur: Povjerenstvo za lijekove KB Merkur član Povjerenstva (odlukom ravnatelja KB Merkur)
 • KB Merkur: Tranplantacijski tim KB Merkur, član tima
 • Klinika za traumatologiju: stručna suradnja za područje tkiva
 • Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije: edukacija
 • Zavod za javno zdravstvo Županije varaždinske: edukacija
 • Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba: edukacija
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo: edukacija
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, dr M. Bušić, testiranje donora tkiva i organa
 • Ministarstvo obrane, Glavni stožer OS RH: edukacija
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu: edukacija
 • Služba za epidemiologiju Grada Zagreba: analiza prijavljivanja zaraznih bolesti temeljem prijave liječnika opće prakse i laboratorija
 • KBC Split, konzultacije
 • KBC Rijeka, Zavod za transfuzijsku medicinu: konzultacije
 • Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stručna i znanstvena suradnja

10. RAD ETIČKOG POVJERENSTVA HZTM

Pod vodstvom predsjednice Etičkog povjerenstva Nine Juraković-Lončar, dr.med. Etičko povjerenstvo HZTM razmotrilo je i odobrilo slijedeće zahtjeve u 2010.g:

 1. Dr. Helena Šarac, Hrvatski institut za istraživanje mozga - uzorci dobrovoljnih davatelja krvi za doktorsku disertaciju: Polimorfizam serotoninskog transportera i koncentracija serotonina u trombocitima bolesnika sa Sjögrenovim sindromom.
 2. Dr.sc. Neda slade, Institut R. Bošković – uzorci davatelja krvi za projekt: Mreža proteina p53/p73 u sarkomu mekog tkiva čovjeka.
 3. Prof.dr.sc. Renata Zadro, Zavod za hematologiju i koagulaciju, KBC Zagreb - uzorci dobrovoljnih davatelja krvi za projekt: EUTOS for CML, Evropske mreže za leukemiju.
 4. Galapagos istraživački centar – sloj leukocita i trombocita/puna krv/plazma dobrovoljnih davatelja krvi: za potrebe istraživanja i razvoja.

11. STRUČNO-EDUKACIJSKI BORAVCI

Studijski boravci izvan HZTM

 1. 06.05.2010. Ljubljana Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi – NAT testiranje Novartis.
 2. 8. – 10. rujna 2010. Mertz, edukacijski posjet SGD-u.
 3. 23.08.10. Ljubljana Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi, organizacija službe, telemedicina.
 4. 15.-16.12.2010. Posjet transfuzijskom centru Sveučilišne klinike, Insbruck i tvornici LMB, Minhen.

Edukacijski boravci u HZTM

 1. Odjel za osiguranje i kontrolu kvalitete, Odjel za molekularnu imunogenetiku, Odjel za uzimanje krvi i promidžbu, Odjel za preradu i izdavanje krvi, Odjel za mikrobiologiju, Odjel za serološku dijagnostiku, Odjel za imunohematologiju: Marija Umiljanović dr med., spec. transfuziolog, rukovoditelj OJ Transfuzije Našice, 15.03.10.- 02.04.2010.
 2. Imunohematologija: Nikolina Lipovac, lab.teh. 19.04. – 22.04.2010.
 3. Odjel za uzimanje krvi i promidžbu, Odjel za elektroničku obradu podataka, Odjel za imunohematologiju, Odjel za preradu i izdavanje krvi: Ivana Janđik KB Dubrava, diplomski rad u ZVU, 15.03.2010.
 4. Odjel za serološku dijagnostiku: Svjetlana Azenić Mitrović dr. med. spec. transfuziolog,OB Vukovar, 09.04.2010.
 5. Odjel za imunohematologiju: Slavica Dajak, dr. med., spec. transfuziolog, KBC Split, 10.04.10.- 12.04.2010.
 6. Odjel za osiguranje i kontrolu kvalitete, Odjel za molekularnu imunogenetiku, Odjel za uzimanje krvi i promidžbu, Odjel za preradu i izdavanje krvi, Odjel za imunohematologiju: 22 medicinske sestre sa Zavoda za transfuziju Republike Slovenije, 08.05.2010.
 7. Odjel za uzimanje krvi i promidžbu: Daniel Petrak, dr. med., spec. transfuziolog, Dalibor Ratić, bacc.med. techn.,Josip Roguljić, bacc.med. techn., KBC Osijek, 14.05.2010.
 8. Odjel za uzimanje krvi i promidžbu: Ana Župan, studentica II. godine na Medicinskom Fakultetu u Zagrebu, stručna praksa studenata, 04.10.10.- 11.10. 2010.
 9. Služba za transfuzijsku medicinu: Yoshiaki Okada, Laboratorij za krvne preparate Nacionalnog instituta za zarazne bolesti, Tokyo, Japan.
 10. Odjel za serološku dijagnostiku: Thu-Ann Pham BAppSc, MAppSc, National Serology Reference Laboratory, Fitzroy Victoria, Australija.

Obavljanje specijalističkog staža u HZTM

a) Iz transfuzijske medicine:

 1. Ivana Lucija Burnač - KBC Zagreb, 2009/2010.
 2. Gordana Tomac - KBC Zagreb, 2009/2010
 3. Lidija Kola - OB Dubrovnik, 2009./2010.
 4. Anamarija Jularić - OB Bjelovar, 2009./2010.
 5. Ivana Markan - OB Čakovec, 2009./2010.
 6. Jasmina Simović Medica - OB Pula, 2009./2010.
 7. Gordana Križaj - OB Varaždin, 2009./2010.
 8. Jelena Lukačević-Verenac - KBC Split, 2009/2010.
 9. Ivica Bradarić – KBC Split, 2010.
 10. Patricija Topić – HZTM, 2010./2011.
 11. Milica Liker – HZTM, 2010./2011.
 12. Jadranka Križaj - OB Varaždin, 2010./2011.
 13. Gorana Džepina – KB Dubrava, 2010./2011.
 14. Mirsada Mujkić – OB Koprivnica, 2010./2011.
 15. Vanja Nikolac – MZSS, 2010./2011.

b) Iz drugih medicinskih područja:

 1. Tina Borčić, Sanda Janković, KB Merkur- Interna medicina, od  25.01.10. – 02.02.2010.
 2. Daniela Vojvodić, ZZJZ, A. Štampar - Epidemiologija, 25.01.10. – 02.02.2010.
 3. Zvjezdana Špacir Prskalo, KB. Sr. Milosrdnice – Med. biokemija, 12.04.10.- 12.05.2010.
 4. Krunoslav Fučkar, SP Krapinske Toplice – Interna medicina, 19.04.2010. – 23.04.2010.
 5. Damir Leka, ZZJZ Istarske županije – Epidemiologija, 19.04.2010.- 23.04.2010.
 6. Ante Vitalia, ZZJZ, A. Štampar – Epidemiologija, 19.04.2010.- 23.04.2010.
 7. Marinka Kovačević, ZZJZ Primorsko- gor. Županija - Epidemiologija, 19.04.2010.- 23.04.2010.
 8. Dorotea Gastović, ZZJZ Primorsko- gor. Županija - Epidemiologija, 19.04.2010.- 23.04.2010.
 9. Petra Tomaš Petrović, ZZJZ Splitsko-dalm. Županije - Epidemiologija, 19.04.2010.- 23.04.2010.
 10. Branka Medvidović, ZZJZ Splitsko-dalm. Županije - Epidemiologija, 19.04.2010.- 23.04.2010.
 11. Magda Pletikosa Pavić- ZZJZ Splitsko-dalm. Županije - Epidemiologija, 19.04.2010.- 23.04.2010.
 12. Jana Ljubas, KBC Zagreb – Interna medicina, 13.09.2010.
 13. Irena Kožić, KB. Sr. Milosrdnice – Med. biokemija, 14.09.2010.- 30.09.2010.
 14. Vesna Matić,  ZZJZ, A. Štampar – Epidemiologija, 05.11.2010.- 12.11.2010.

Tečaj iz transfuzijske medicine u HZTM za djelatnike  VŠS i SSS - trajanje 4 mj.

a) proljetni period 2010.

 1. Martina Majsec – OB Zabok
 2. Antonija Radičević – OB Dubrovnik
 3. Jasna Dunat – OB Zadar
 4. Vlatka Krcivoj – HZTM
 5. Martina Suton – OB Vinkovci
 6. Nikolina Lipovac  - OB Gospić

b) jesenski period 2010.

 1. Marijana Pastuović – OB Zadar
 2. Josipa Norac – OB Sl. Brod
 3. Vlatka Stančić – OB Šibenik
 4. Jasmina Čupen – OB Virovitica
 5. Sanja Mijić – HZTM
 6. Zvjezdan Vuković – HZTM

12. STRUKOVNI ČASOPIS – Transfuziološki vjesnik

 • Transfuziološki vjesnik br. 49, (online izdanje) periodično glasilo transfuziološke djelatnosti Republike Hrvatske: HZTM, lipanj 2010., urednici i izdavači,
 • Transfuziološki vjesnik br. 50, (online izdanje) periodično glasilo transfuziološke djelatnosti Republike Hrvatske: HZTM, prosinac 2010., urednici i izdavači.

13. ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUGAMA I FUNKCIJE

 1. ISBT (International Society of Blood Transfusion, čulan.
 2. AABB (American Association of Blood Banks), čulan.
 3. EHN (European Haemovigilance Network), čulan.
 4. HLZ (Hrvatski liječnički zbor), čulan.
 5. HDHT (Hrvatsko društvo za hematologiju i transfuzijsku medicinu): tajnica društva, 2 člana upravnog odboraM.
 6. Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite: predsjednica društava.
 7. HDMB (Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara), član.

14. BIBLIOTEKA HZTM: STRUČNI ČASOPISI

 1. Transfusion
 2. Transfusion medicine and hemotherapy
 3. Transfusion medicine reviews
 4. Transfusion medicine
 5. Transfusion alternatives in transfusion medicine
 6. Journal of thrombosis and haemostasis
 7. Journal of hepathology
 8. Tissue antigens
 9. Transfusion and apheresis science
 10. Applied and environmental microbiology
 11. Journal of clinical microbiology
 12. European journal of parenteral & pharmaceutical science
 13. Cell and tissue banking
 14. Acta medica croatica
 15. Croatian medical journal
 16. Transfuziološki vjesnik

Povratak na sadržaj