Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha svih krvnih grupa, pozivamo darivatelje da se odazovu darivanju. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Povratak na sadržaj

1. Validacije
2. Kontrola kvalitete rada transfuzijskih laboratorija
3. Akreditacija laboratorija

1. Validacije

a) Laboratorijska djelatnost

 1. Uvođenje brzih testova na biljege EBV infekcije u ispitivanju krvi donora organa i tkiva : anti EBV-VCA IgM, anti VCA/EA-IgG i AntI EBNA-IgG.
 2. Određivanje ABO i Rh D ag i DAT-a u DiaMed mikrokarticama“DiaClon ABO/Rh for newborns“. U kartici se nalaze anti D monoklonske reagencije koje prepoznaju kategoriju D VI.
 3. Promjena načina pranja plastičnih mikroploča za određivanje ABO, RhD krvnih grupa i Rh fenotipaM.
 4. Primjena novog uređa AutoBlot 3000H pri izvođenju testova:VERSANT HCV Genotipe 2.0 Assay (LiPA) INN0-LiPA HBV DRv2, INNO-LiPA HBVGenotiping i INNO-LiPA HBV presore Assay.
 5. Analizator „MINI VIDAS“ BIOMERIEUX, zamjenjuje se s analizatorom „VIDAS“ (A&B). Model ima PC.
 6. Uvođenje novih obrazaca u postupku testiranja krvi donora organa na krvlju prenosive bolesti.
 7. Uvođenje sive zone u Architect anti HCV test od 30%.
 8. Primjena novog programa na uređaju AutoBlot 3000H pri izvođenju testova: INNO-LiPA HBV DRv2, INNO-LiPA HBV Genotyping i INNO-LiPA HBV Precore Assay. Naručivanje pacijenata s uputnicom HZZO na CP1 zbog limitiranih sredstava HZZO-a.
 9. Pripreme za sudjelovanje u nacionalnoj kontroli parametara na hematološkom brojaču stanica (E, Hgb, Hct, T, L-3 DIFF).
 10. Priprema 0.15 M fiziološke otopineM.
 11. Proširenje pool-a HLA tipiranih DDK koji daju koncentrate trombocita na staničnom separatoru.
 12. Završena validacija za HIPA funkcijski test za HIT.
 13. Završen algoritam za laboratorijsko ispitivanje aloimune neonatalne neutropenije i transfuzijom uzrokovane akutne ozljede pluća.
 14. Prihvaćene „Smjernice HDHTM za laboratorijsko ispitivanje HIT-a, travanj 2010.
 15. Razvoj i prilagodba informatičkog programa e-Delphyn za bolesničke.

b) Krvni pripravci

 1. Proizvodnja SSP za transfundiranje neonatusa i male djece iz plazme dobivene plazmaferezom
 2. Nabavljen je novi stanični separator Haemonetics MCS + i treba ga validirati preko postupaka trombafereze.
 3. Direktni prijenos podataka iz Optilink sistema u kompjutorski sustav HZTM za plazmu
 4. Nasijavanje uzoraka krvi i krovnih pripravaka u svrhu mikrobiol. kontr.promijeniti u smislu ovođenja setova za sterilnosti uzoraka krovnih pripravaka.
 5. Nabava novog aparata BacTALERT 3D 240 Select.
 6. Uporaba vrećica za uzimanje krvi: Četverostruka „TAB“ CPD-SAG-M s „in-line“ filterom za leukofiltraciju koncentrata eritrocita LQT6280LU, MacoPharma.
 7. Ulazna kontrola otopine bakrenog sulfatna.
 8. Razvoj i prilagodba informatičkog programa e-Delphyn za krvne banke.

2. Kontrola kvalitete rada transfuzijskih laboratorija

Priprema i provedba kontrole testiranja transfuzijskih laboratorija u RH u 2010.:

 • Kontrola serološkog testiranja transfuzijskih laboratorija u RH: provedena je u 26 laboratorija koji su prijavili ukupno 605 rezultata testiranja na HBsAg, HIV Ag-Ab , anti HCV i anti TP.
 • Multicentrično ispitivanje kakvoće imunohematološkog testiranja transfuzijskih laboratorija u RH: sudjelovalo je 36 transfuzijskih centara, ispitivanje je obavljeno u listopadu 2010.g.

Sudjelovanje HZTM laboratorija u hrvatskoj kontroli testiranja:

 • Sudjelovanje u nacionalnoj kontroli testova hemostaze (PV, APTV, FIB, AT III), 3 puta godišnje.

Sudjelovanje HZTM laboratorija u međunarodnoj kontroli testiranja:

 • UK NEQAS (National External Quality Assessment Scheme): ABO/RhD grouping, antibody screen/identification, crossmatch.QCueSee MCA Lab, Viral Marker EQA Programme: HBsAg, anti HIV, anti HCV; Nizozemska, – 4 puta godišnje
 • Blood Proficiency Testing Study. HBsAg, anti HIV, anti HCV, sifilis; European Directorate for the
 • Quality of Medicines & HealthCare
 • LGC Standards Proficiency Testing (steritest, enumeracija i identifikacija mikroorganizama)
 • DGKL RfB – HA (Hematology – Full blood count) set 1 četiri puta godišnje.
 • sudjelovanje u međunarodnoj kontroli testiranja: Platelet immunology quality exercise (NIBSC)
 • virusi (HCV, HBV, HIV, CMV, EBV) – Quality Control for Molecular Diagnostics -International External Quality Assessment (QCMD - EQA); Glasgow, UK
 • HLA tipizacija – Department for Blood Group serology, Medical University of Vienna, Austrija
 • molekularni markeri za trombofilije (F V Leiden, F II, MTHFR) – RFB, Njemačka
 • HPA – NIBSC – National Institute for Biological Standards and Control, UK

3. Akreditacija laboratorija

Testovi u postupku akreditacije:

 • Serološka dijagnostika – krvlju prenosive bolesti:
  HBsAg Monolisa Bio-Rad, HBsAg Architect, Anti-HCV Architect, HIV Ag/Ab Architect, HIV Ag/Ab Genscreen Bio-Rad, Anti-TP Architect, Anti-TP Bio-Rad.
 • Hemostaza:
  Protrombinsko vrijeme (PV), Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme , APTV), Fibrinogen (FIB), Antitrombin III (AT III).
 • Molekularna dijagnostika:
  HCV-RNA kvantitativni test, HBV-DNA kvantitativni test, HBV genotipizacija, HIV-RNA kvantitativni test, CMV-DNA kvantitativni test, EBV-DNA kvantitativni test, Faktor V Leiden (mutacija A1691G), Faktor II protrombin (mutacija G20210A), MTHFR-metilentetrahidrofolat reduktaza (mutacijaC677T), HPA genotipizacija.
 • Imunohematološka dijagnostika:
  ABO i RhD krvna grupa – ručna metoda, ABO i RhD krvna grupa – ručna metoda, DiaMed tehnologija, ABO i RhD krvna grupa – poluautomatska metoda, DiaMed tehnologija, Indirektni antiglobulinski test – ručna metoda, DiaMed tehnologija, Indirektni antiglobulinski test – poluautomatska metoda, DiaMed tehnologija, Identifikacija anti-eritrocitnih protutijela – ručna metoda, DiaMed tehnologija, Križna proba - ručna metoda, DiaMed tehnologija.
 • Kontrola kvalitete:
  Broj eritrocita, Cell-Dynn 3200, Abbott, Broj leukocita, Cell-Dynn 3200, Abbott, Broj trombocita, Cell-Dynn 3200, Abbott, Hemoglobin, Cell-Dynn 3200, Abbott,
 • Mikrobiologija:
  Steritest (Sterility testing), Mikrobiološko ispitivanje uzoraka tkiva.

Povratak na sadržaj