Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog smanjenih zaliha molimo darivatelje svih krvnih grupa, a posebno krvne grupe 0 + da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Povratak na sadržaj

1. Validacije
2. Kontrola kvalitete rada transfuzijskih laboratorija
3. Akreditacija laboratorija

1. Validacije

a) Laboratorijska djelatnost

 1. Uvođenje brzih testova na biljege EBV infekcije u ispitivanju krvi donora organa i tkiva : anti EBV-VCA IgM, anti VCA/EA-IgG i AntI EBNA-IgG.
 2. Određivanje ABO i Rh D ag i DAT-a u DiaMed mikrokarticama“DiaClon ABO/Rh for newborns“. U kartici se nalaze anti D monoklonske reagencije koje prepoznaju kategoriju D VI.
 3. Promjena načina pranja plastičnih mikroploča za određivanje ABO, RhD krvnih grupa i Rh fenotipaM.
 4. Primjena novog uređa AutoBlot 3000H pri izvođenju testova:VERSANT HCV Genotipe 2.0 Assay (LiPA) INN0-LiPA HBV DRv2, INNO-LiPA HBVGenotiping i INNO-LiPA HBV presore Assay.
 5. Analizator „MINI VIDAS“ BIOMERIEUX, zamjenjuje se s analizatorom „VIDAS“ (A&B). Model ima PC.
 6. Uvođenje novih obrazaca u postupku testiranja krvi donora organa na krvlju prenosive bolesti.
 7. Uvođenje sive zone u Architect anti HCV test od 30%.
 8. Primjena novog programa na uređaju AutoBlot 3000H pri izvođenju testova: INNO-LiPA HBV DRv2, INNO-LiPA HBV Genotyping i INNO-LiPA HBV Precore Assay. Naručivanje pacijenata s uputnicom HZZO na CP1 zbog limitiranih sredstava HZZO-a.
 9. Pripreme za sudjelovanje u nacionalnoj kontroli parametara na hematološkom brojaču stanica (E, Hgb, Hct, T, L-3 DIFF).
 10. Priprema 0.15 M fiziološke otopineM.
 11. Proširenje pool-a HLA tipiranih DDK koji daju koncentrate trombocita na staničnom separatoru.
 12. Završena validacija za HIPA funkcijski test za HIT.
 13. Završen algoritam za laboratorijsko ispitivanje aloimune neonatalne neutropenije i transfuzijom uzrokovane akutne ozljede pluća.
 14. Prihvaćene „Smjernice HDHTM za laboratorijsko ispitivanje HIT-a, travanj 2010.
 15. Razvoj i prilagodba informatičkog programa e-Delphyn za bolesničke.

b) Krvni pripravci

 1. Proizvodnja SSP za transfundiranje neonatusa i male djece iz plazme dobivene plazmaferezom
 2. Nabavljen je novi stanični separator Haemonetics MCS + i treba ga validirati preko postupaka trombafereze.
 3. Direktni prijenos podataka iz Optilink sistema u kompjutorski sustav HZTM za plazmu
 4. Nasijavanje uzoraka krvi i krovnih pripravaka u svrhu mikrobiol. kontr.promijeniti u smislu ovođenja setova za sterilnosti uzoraka krovnih pripravaka.
 5. Nabava novog aparata BacTALERT 3D 240 Select.
 6. Uporaba vrećica za uzimanje krvi: Četverostruka „TAB“ CPD-SAG-M s „in-line“ filterom za leukofiltraciju koncentrata eritrocita LQT6280LU, MacoPharma.
 7. Ulazna kontrola otopine bakrenog sulfatna.
 8. Razvoj i prilagodba informatičkog programa e-Delphyn za krvne banke.

2. Kontrola kvalitete rada transfuzijskih laboratorija

Priprema i provedba kontrole testiranja transfuzijskih laboratorija u RH u 2010.:

 • Kontrola serološkog testiranja transfuzijskih laboratorija u RH: provedena je u 26 laboratorija koji su prijavili ukupno 605 rezultata testiranja na HBsAg, HIV Ag-Ab , anti HCV i anti TP.
 • Multicentrično ispitivanje kakvoće imunohematološkog testiranja transfuzijskih laboratorija u RH: sudjelovalo je 36 transfuzijskih centara, ispitivanje je obavljeno u listopadu 2010.g.

Sudjelovanje HZTM laboratorija u hrvatskoj kontroli testiranja:

 • Sudjelovanje u nacionalnoj kontroli testova hemostaze (PV, APTV, FIB, AT III), 3 puta godišnje.

Sudjelovanje HZTM laboratorija u međunarodnoj kontroli testiranja:

 • UK NEQAS (National External Quality Assessment Scheme): ABO/RhD grouping, antibody screen/identification, crossmatch.QCueSee MCA Lab, Viral Marker EQA Programme: HBsAg, anti HIV, anti HCV; Nizozemska, – 4 puta godišnje
 • Blood Proficiency Testing Study. HBsAg, anti HIV, anti HCV, sifilis; European Directorate for the
 • Quality of Medicines & HealthCare
 • LGC Standards Proficiency Testing (steritest, enumeracija i identifikacija mikroorganizama)
 • DGKL RfB – HA (Hematology – Full blood count) set 1 četiri puta godišnje.
 • sudjelovanje u međunarodnoj kontroli testiranja: Platelet immunology quality exercise (NIBSC)
 • virusi (HCV, HBV, HIV, CMV, EBV) – Quality Control for Molecular Diagnostics -International External Quality Assessment (QCMD - EQA); Glasgow, UK
 • HLA tipizacija – Department for Blood Group serology, Medical University of Vienna, Austrija
 • molekularni markeri za trombofilije (F V Leiden, F II, MTHFR) – RFB, Njemačka
 • HPA – NIBSC – National Institute for Biological Standards and Control, UK

3. Akreditacija laboratorija

Testovi u postupku akreditacije:

 • Serološka dijagnostika – krvlju prenosive bolesti:
  HBsAg Monolisa Bio-Rad, HBsAg Architect, Anti-HCV Architect, HIV Ag/Ab Architect, HIV Ag/Ab Genscreen Bio-Rad, Anti-TP Architect, Anti-TP Bio-Rad.
 • Hemostaza:
  Protrombinsko vrijeme (PV), Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme , APTV), Fibrinogen (FIB), Antitrombin III (AT III).
 • Molekularna dijagnostika:
  HCV-RNA kvantitativni test, HBV-DNA kvantitativni test, HBV genotipizacija, HIV-RNA kvantitativni test, CMV-DNA kvantitativni test, EBV-DNA kvantitativni test, Faktor V Leiden (mutacija A1691G), Faktor II protrombin (mutacija G20210A), MTHFR-metilentetrahidrofolat reduktaza (mutacijaC677T), HPA genotipizacija.
 • Imunohematološka dijagnostika:
  ABO i RhD krvna grupa – ručna metoda, ABO i RhD krvna grupa – ručna metoda, DiaMed tehnologija, ABO i RhD krvna grupa – poluautomatska metoda, DiaMed tehnologija, Indirektni antiglobulinski test – ručna metoda, DiaMed tehnologija, Indirektni antiglobulinski test – poluautomatska metoda, DiaMed tehnologija, Identifikacija anti-eritrocitnih protutijela – ručna metoda, DiaMed tehnologija, Križna proba - ručna metoda, DiaMed tehnologija.
 • Kontrola kvalitete:
  Broj eritrocita, Cell-Dynn 3200, Abbott, Broj leukocita, Cell-Dynn 3200, Abbott, Broj trombocita, Cell-Dynn 3200, Abbott, Hemoglobin, Cell-Dynn 3200, Abbott,
 • Mikrobiologija:
  Steritest (Sterility testing), Mikrobiološko ispitivanje uzoraka tkiva.

Povratak na sadržaj