Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha svih krvnih grupa, pozivamo darivatelje da se odazovu darivanju. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

UVOD

Povratak na sadržaj

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za transfuzijsku medicinu, proizvodna je, stručna, znanstveno-istraživačka i nastavna jedinica s dvije osnovne djelatnosti: djelatnost proizvodnje lijekova iz krvi i djelatnost laboratorijskog ispitivanja i dijagnostike bolesnika i trudnica: imunohematološka, serološka, molekularna, imunogenetike trombocita i leukocita te hemostaze, uz vrlo uspješnu logistiku upravljanja, osiguranja i kontrole kvalitete proizvoda i usluga te mikrobiološkog ispitivanja proizvoda i okoliša.

Uloga Referentnog centra višestruko je značajna za razvoj Nacionalne mreže transfuzijske službe RH jer slijedi svjetske trendove razvoja struke interdisciplinarnim pristupom rješavanju stručne, organizacijske i ekonomske problematike transfuzijske djelatnosti. Cilj Referentnog centra je slijediti hrvatsko zakonodavstvo, Preporuke i Direktive CoE, EU i WHO, slijediti u svijetu poznate tehnologije i postupke te procjenjivati njihovu primjenu u transfuzijskoj službi Hrvatske.

Referentni centar za transfuzijsku medicinu tijekom 2010. godine nastavio je uspješno obavljati ulogu čelne ustanove transfuzijske službe RH u oblikovanju i održanju suvremene razine stručne i radne doktrine, kako teoretske tako i praktične, usmjerene unapređenju i izjednačenju kvalitete rada transfuzijske službe u okviru sustava zdravstva u Hrvatskoj. Krajem 2010.g. potpuno je promijenjeno unutarnje ustrojstvo Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu sa svrhom uspostave transparentnosti rada i jasnih međuodnosa pojedinih cjelina sa točno definiranim poslovima i odgovornostima što će znatno doprinjeti povećanju efikasnosti rada na svim područjima djelovanja. Tijekom 2010. godine djelatnici HZTM-a aktivno su nastavili izravni rad na uspostavi, validaciji i implementaciji nacionalnog informatičkog programa za djelatnost transfuzijske službe u RH kako bi do kraja 2011. cijela djelatnost bila međusobno informatički povezana i istovremeno uključena u projekt e-Uputnica. Isto tako, znatno su intenzivirane aktivnosti s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi kako bi ubrzali provedbu reorganizacije transfuzijske djelatnosti Hrvatske.

Za doprinos uspješnog rada Referentnog centra za transfuzijsku medicinu od posebnog značaja je polivalentnost ustanove koju smo postigli zahvaljujući aktivnoj stručnoj suradnji s uglednim transfuzijskim i drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu, primjenom novih laboratorijskih i proizvodnih metoda i postupaka od kojih je većina prvi puta uvedena u RH te uz primjenu DPP i implementaciju i održavanje ISO sustava za kvalitetu.

Djelatnosti Referentnog centra su pod višegodišnjem nadzorom, kako kroz međunarodne kontrole kvalitete rada laboratorija, tako i kroz inspekcije Ministarstva zdravstva i nadzor kvalitete kroz ISO norme.

Djelatnici, uz rutinske poslove, provode znanstvena i stručna istraživanja za razvoj djelatnosti,  provode izobrazbu te provode godišnje kontrole kvalitete rada imunohematoloških i seroloških laboratorija svih transfuzijskih jedinica u RH.

Godišnje Izvješće Referentnog centra za transfuzijsku medicinu za 2010. godinu izrađeno je na temelju podataka obrađenih do 28.02.2011.g., u suradnji s djelatnicima HZTM koji su aktivno sudjelovali u radu Referentnog centra tijekom 2010.g.

Svim suradnicima zahvaljujem na suradnji i pomoći.

Za Referentni centar za transfuzijsku medicinu

Voditeljica Referentnog centra
dr.sc. Melita Balija, dr.med.

Povratak na sadržaj