Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Stanje zaliha 0 krvne grupe je izuzetno smanjeno stoga vas molimo da se odazovete darivanju krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA I KLINIČKA TRANSFUZIJA

 

 

 

 

NARUČIVANJE NIJE POTREBNO!

VAĐENJE KRVI:

 • radnim danom (ponedjeljkom – petkom) od 07:00h do 12:00h
 • posebna priprema korisnika naših usluga nije potrebna

IZDAVANJE NALAZA:

 • Slanje nalaza e-mailom uz vašu potpisanu suglasnost
 • Osobno podizanje nalaza:
  • ponedjeljkom, srijedom i petkom od 14:00h do 15:00h
  • utorkom i četvrtkom od 14:00h do 17:00h
 • Važno: nalazi Odjela za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti preuzimaju se isključivo s Listićem za preuzimanje nalaza
 • nalaz ćete podići s Listićem za preuzimanje nalaza, koji Vam je uručen pri vađenju krvi
 • ukoliko sa sobom nemate Listić za preuzimanje nalaza morate predočiti valjanu zdravstvenu iskaznicu ili neki identifikacijski dokument
 • ukoliko po nalaz dolazi druga osoba treba znati datum i godinu rođenja te MBO osobe za koju podiže nalaz
 • prema hitnosti i složenosti pojedinih pretraga:
  • Krvna grupa
   • Ultra hitna: do 2 sata
   • Hitna: do 24 sata
   • Redovna: do 48 sati
 • Antitrombocitna i antileukocitna protutijela
  • Hitni nalazi: prema dogovoru s Odjelom
  • Redovni nalazi: za 10 dana
 • Hemostaza
  • Hitni nalazi: isti dan iza 14:00h
  • Redovni nalazi: za 2 dana.
 • Biljezi krvlju prenosivih bolesti
  • Ultra hitni: do 2 sata
  • Hitni: do 24 sata
  • Redovni: u roku od 4 do 7 dana
 • Molekularna dijagnostika
  • Ultra hitni: do 24 sata
  • Hitni: do 48 sati
  • Redovni: do 14 dana
  • HLA, HIV-1, RNA do mjesec dana

NAPLATA USLUGA:

 • Participacija
  • Trudnice su oslobođene plaćanja participacije prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN121/2003)
  • Ako na uputnici bolesnika nije označeno da je oslobođen participacije, naplaćuje se participacija prema važećoj cijeni HZZO-a (iznos je određen službenim dopisom HZZO-a)
 • Usluge laboratorijskog ispitivanja
  • Ako stranka traži pretrage bez uputnice, traženi laboratorijski testovi naplaćuju se odmah prema važećem cjeniku HZTM-a (prema vrsti pretrage i hitnosti izdavanja nalaza – ultrahitno, hitno, redovno)
 • Za svaku izvršenu naplatu izdaje se uplatnica

OVJERA PUTNIH NALOGA:

 • vrši se na zahtjev stranke

 

PRIJEM UZORAKA IZVAĐENIH U SURADNIM USTANOVAMA I POPRATNE DOKUMENTACIJE:

 • redovni prijem: radnim danom (ponedjeljkom – petkom) od 07:30h do 15:00h
 • hitni prijem: svakim danom od 00:00h do 24:00h

NAPLATA USLUGA:

 • Participacija
  • Trudnice su oslobođene plaćanja participacije prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN121/2003)
  • Ako na uputnici bolesnika nije označeno da je oslobođen participacije, naplaćuje se participacija prema važećoj cijeni HZZO-a (iznos je određen službenim dopisom HZZO-a)
  • Ako je uzorak donešen od strane druge osobe ili poštom, naš će djelatnik telefonski kontaktirati transfuzijsku jedinicu preko koje je poslan uzorak ili liječnika koji je zahtjevao pretrage ili bolesnika osobno da uplati participaciju na žiro račun HZTM-a 2340009-1100010848 i uplatnicu faksira na fax. 46 00 307 ili osobno na blagajni HZTM-a.

IZDAVANJE NALAZA:

 • dostavljačima/vozačima suradnih ustanova
 • privatnim osobama
 • poštom

REKLAMACIJE:

 • kako bismo poboljšali kvalitetu našeg rada molimo Vas da sve primjedbe i reklamacije upišete u Knjigu žalbe ili uputite  pismeno u našu ustanovu