Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha svih krvnih grupa, pozivamo darivatelje da se odazovu darivanju. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

SVEUČILIŠTE  U ZAGREBU -  MEDICINSKI  FAKULTET

HRVATSKI  LIJEČNIČKI  ZBOR

HRVATSKO DRUŠTVO ZA HEMATOLOGIJU I TRANSFUZIJSKU MEDICINU

KLINIKA ZA TUMORE,  KBC „ SESTRE MILOSRDNICE“

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

KLINIČKA BOLNICA MERKUR

 

Organiziraju

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I .kategorije

TRANSFUZIJSKA  MEDICINA I KOAGULACIJA  KOD ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

Voditelji tečaja:

Prim.dr.sc. Deana Šturm
Prim.dr. Irena Jukić
Prof.dr.sc. Ana Planinc-Peraica

Zagreb, 19.studeni 2011.
Klinika za tumore, Ilica 197, Zagreb

OBAVIJESTI

 Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja  - TRANSFUZIJSKA MEDICINA I KOAGULACIJA  KOD  ONKOLOŠKIH  BOLESNIKA  održat će se 19.studenog 2011.godine u predavaonici Klinike za tumore, KBC“ Sestre milosrdnice“, Ilica 197. Zagreb.

Tečaj je namijenjen specijalistima  i specijalizantima transfuziolozima,hematolozima, anesteziolozima, kirurzima, i onkolozima.

Nova saznanja na području imunologije, imunohematologije, virusologije, genetike, transplantacije tkiva i organa, sustava zgrušavanja i fibrinolize i onkologije diktiraju promjene u dijagnostici i liječenju onkoloških bolesnika.Bolesnik s malignim tumorom je ozbiljno ugrožena osoba. Tumorska tvorba pritišće na okolne strukture, smanjuje mobilnost i funkciju napadnutog organa, a ugroza i promjena imunokompetentnog sustava u tih bolesnika smanjuje mogućnost imunološkog odgovora na strani agens.Transfuzija krvi i derivata krvi predstavlja visoki rizik. Problem imunomodulacije, odnosno negativnog učinka transfundirane doze krvi na imuni sustav primatelja, unazad  deset godina jedna je  od top tema u onkologiji. Poznavanje patofizioloških promjena koje prate oboljele od malignih tumora, gdje promjena sustava hemostaze ima značajnu ulogu, kako u liječenju, tako i preživljenju bolesnika s karcinomom od presudnog je značaja. Operacija, kemoterapija, zračenje, hormonalna terapija, samo su dodatni okidači u razvoju VTE. Tijekom liječenja bolesnika s karcinomom primjenjuje se tromboprofilaksa. Heparin male molekulske težine HNMT, oligosaharidi i heparinoidi   pokazali su se  učinkovitim kako u profilaksi, tako i u liječenju VTE.

Tečaj će polaznicima donjeti: novosti na polju bazične onkologije, saznanja o problemima transfuzijskog liječenja bolesnika s karcinomom, poremećaju koagulacije u bolesnika s malignom                tumorima,  novosti u farmakodinamici antikoagulacijskh lijekova,te liječenju i prevenciji tromboembolija u bolesnika s karcinomom

Tečaj će završiti pismenom provjerom znanja.

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Pristupnicu za sudjelovanje na tečaju molimo pošaljite najkasnije do 3.studenog 2011. godine na adresu:

Barbara Bačić 
fax: 01 46 33 286
e-mail: barbara.bacic@hztm.hr
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
Petrova 3. 10000 Zagreb

Sve dodatne informacije o tečaju pružit će Vam voditelji tečaja: deana.sturm@kbcsm.hr

KOTIZACIJA

Kotizacija tečaja iznosi 300kn za specijaliste i 150 kn za specijalizante a uplačuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2340009–1110024619  s pozivom na broj 2329 i naznakom „ tečaj  TRANSFUZIJSKA MEDICINA I KOAGULACIJA KOD ONKOLOŠKIH BOLESNIKA“  Moguća je uplata kotizacije prije samog tečaja, a polaznike koji su to učinili ranije, molimo da sa sobom ponesu kopiju uplate.

Tečaj je u postupku bodovanja HLK.

Popis  predavača

1. Doc.dr.sc. Marija Crnić Martinović, dr. med. , voditeljica Laboratorija za tipizaciju tkiva,

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu, KBC Rijeka

2. Prof.dr.sc. Ana  Planinc -Peraica, dr. med. , voditeljica Kliničkog odsjeka hematologije

KB  Merkur, Zagreb

3. Prof.dr.sc. Vladimir Stančić, dr.med., voditelj Zavoda za hematologiju

KBC“ Sestre milosrdnice“, Zagreb

4. Prim. dr. Irena Jukić, dr. med. , ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

5. Prim.dr.sc. Petar Gaćina, dr.med., voditelj Dnevne bolnice i poliklinike

KBC“ Sestre  milosrdnice“, Zagreb

6. Prim.dr.sc. Deana Šturm, dr. med., voditeljica Odjela za transfuzijsku medicinu i koagulaciju onkoloških bolesnika, Klinike za tumore,KBC“ Sestre milosrdnice“, Zagreb

7. Prof.dr.sc. Slobodanka Ostojić  Kolonić, dr.med., voditeljica Odsjeka kliničke farmakologije

KB Merkur,  Zagreb

8. Prof.dr.sc. Antinio Juretić, dr.med., pročelnik Zavoda za radioterapijsku onkologiju

KBC  Zagreb

9. Dr.sc. Tiha Vučemilo,dr.med., liječnica spec . na Odjelu za transfuzijsku medicinu i koagulaciju onkoloških bolesnika, Klinike za tumore, KBC“ sestre milosrdnice“ Zagreb