Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi krvnih grupa A ,B i 0 molimo darivatelje da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

04.09.2009.

P O Z I V

Pozivamo Vas na stručni sastanak koji će se održati  09.09.2009  (srijeda) u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, Zagreb, Petrova 3 - predavaona

Srijeda 9.rujna  2009. u 13,30 sati

Ante Škaro, dr.med.

Specijalist otorinolaringolog, kirurg glave i vrata, Poliklinika Leptir

Funkcionalne bolesti štitnjače

Odlukom Komisije za trajno usavršavanje liječnika Hrvatske liječničke komore broj  11-5 / 97 od 10.02.1997. godine stručni sastanci u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu se boduju: 3 boda predavač, 1,5 bod slušač.

 

Zagreb, 24.08.2009.                      

                        PREDSJEDNIK STRUČNOG VIJEĆA

                                                                       HRVATSKOG ZAVODA ZA

                                                                       TRANSFUZIJSKU MEDICINU

                                                                       Mr.sc.Maja Strauss Patko, dr.med