Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi krvnih grupa A ,B i 0 molimo darivatelje da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

20.05.2008.

Godišnje izvješće podastire:

REFERENTNI CENTAR MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Petrova 3, 10000 Zagreb

SKINITE IZVJEŠĆE ZA 2007. (veličina .zip datoteke 1,65MB)

SADRŽAJ IZVJEŠĆA

UVOD 5
Organizacijska shema Referentnog centra u HZTM/MED 6
Stručno kadrovski uvjeti 7

I. PREGLED POSLOVA PO PODRUČJIMA DJELOVANJA 8

1. Uzimanje krvi i promidžba 8
2. Prerada i izdavanje krvi 8
3. Imunohematologija 9
4. Imunogenetika trombocita/leukocita i hemostaza 11
5. Serologija krvlju prenosivih bolesti 12
5. Molekularna imunogenetika 16
6. Priprava testnih reagencija i seruma 17
7. Mikrobiologija 18
8. Elektronička obrada podataka 18
9. Osiguranje i kontrola kvalitete 18
10. Upravljanje kvalitetom 19
11. Vanjske stanice u okviru HZTM 20

II. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ 21

1. VALIDACIJE 21
a. Laboratorijska djelatnost 21
b. b) Krvni pripravci 21
2. KONTROLA KVALITETE RADA TRANSFUZIOLOŠKE DJELATNOSTI RH 22
3. SUDJELOVANJE HZTM U MEĐUNARODNIM KONTROLAMA KVALITETE 22
RADA LABORATORIJA 22

III. PREGLED STRUČNO- ZNANSTVENIH I EDUKACIJSKIH AKTIVNOSTI U 2007.GOD. 24

1. Izbor u znanstveno zvanje 24
2. Izbor u stručno zvanje 24
3. Sudjelovanje na kongresima, simpozijima, skupovima i tečajevima trajne izobrazbe 24
4. Stručni sastanci održani u suorganizaciji HZTM 26
5. Stručno-znanstveni rad 28
6. Rad na skupovima i sastancima usko vezanim uz struku 33
7. Nastavnički rad: 33
8. Mentorstvo 34
9. Izobrazba specijalizanata provedena u HZTM 34
10. Tečaj iz transfuzijske medicine za zdravstvene djelatnike VŠS i SSS 34
11. Ispiti 34
12. Doedukacija zdravstvenih djelatnika HZTM 34
13. Studijski boravci u drugim transfuzijskim centrima 35
14. Studijski boravci provedeni u HZTM 35
15. Stručna suradnja s drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu 35
16. Članstvo u strukovnim udugama 36
17. Sudjelovanje u organizaciji kongresa 36
18. Uredništvo u strukovniom časopisu 36

Sheme:

Shema: 1: ORGANIZACIJSKA SHEMA REFERENTNOG CENTRA U HZTM/MED 6

Grafikoni:

Grafikon 1: HIV Ag/Ab 16
Grafikon 2: Anti TP 16
Grafikon 3: HBsAg 17
Grafikon 4: Anti HCV 17

Tablice:

Tablica 1: Ukupan broj potvrdnih testiranja u davatelja krvi RH 14
Tablica 2: Raspodjela potvrdnih testiranja u odnosu na ustanovu-pošiljatelja 14
Tablica 3.: Epidemiološke karakteristike davatelja krvi RH u odnosu na krvlju prenosive bolesti 15
Tablica 4: Specifičnost testova pretraživanja krvi davatelja na biljege krvlju prenosivih bolesti 16