Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi krvnih grupa A ,B i 0 molimo darivatelje da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Tečaj u organizaciji HLZ, HDHTM i HZTM

Tečaj u organizaciji HLZ, HDHTM i HZTM

Tema: NADZOR NAD TRANSFUZIJSKIM LIJEČENJEM (HEMOVIGILANCIJA)

Vrijeme održavanja: 13. 04. 2011. od 10-15 sati

Mjesto održavanja: Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, Zagreb

Voditelj tečaja: Irena Jukić   

Program:

0930 - 1000

Registracija sudionika

 

1015-1030

I. Jukić

Otvaranje skupa i uvodna riječ

1030-1100

D. Šarlija

Europski i hrvatski zakonski okvir za nadzor nad transfuzijskim liječenjem

1100-1130

D. Šarlija

Modeli sustava hemovigilancije

 

1130-1200

I. Jukić

Reakcije i nezgode u dobrovoljnih darivatelja krvi-donorvigilancija u Hrvatskoj

1200-1230

Pauza za kavu

 

1230-1300

Ž. Hundrić-Hašpl

Hemolitičke transfuzijske reakcije i aloimunizacije

1300-1330

M. Tomičić

Nehemolitičke transfuzijske reakcije: febrilne, alergijske, anafilaktičke, hipotenzivne, TACO, TRALI i TAD

1330-1400

R. Štimac

D. Šarlija

Registar transfuzijskih reakcija i događaja u Hrvatskoj 2007-2009

1400-1430

Okrugli stol-diskusija

 

1430-1530

Domjenak  i druženje

 

 

Prijave za sudjelovanje molimo dostaviti do 8. travnja 2011. na:

e-mail: barbara.bacic@gmail.com
telefon: 01/ 46 00 343
fax: 01/46 33 286

Tečaj se održava bez kotizacije.