Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi krvnih grupa A ,B i 0 molimo darivatelje da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Poziv med. sestrama i tehničarima

HRVATSKI ZAVOD ZA 
TRANSFUZIJSKU MEDICINU
 
Z A G R E B,   Petrova 3

 

                    POZIV

Pozivamo med.sestre i tehničare, laboratorijske tehničare i ing. i ostale zainteresirane na predavanje koje će  održati

                                Vesna Matuš,

                                 dipl.san.ing.

                                      HZTM

 

u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, Petrova 3,

Zagreb, predavaonica


Srijeda, 26.10.2016. u 13:30 sati

 

Tema:

                     Imunohematološka obrada

                                 AIHA-e


Prema pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku stručnog  usavršavanja i provjere stručnosti
medicinskih sestara, Hrvatska komora med. sestara prisustvovanje predavanju boduje s 4 boda.

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje HKZR temeljem Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti prisustvovanje predavanju boduje s 4 boda.

 

Zagreb, 29.09.2016.                                                                                           B. Bačić

                                                                                                                koordinator za izobrazbu