Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi krvnih grupa A ,B i 0 molimo darivatelje da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Lista pristupnika s istaknutim bodovima

HRVATSKI ZAVOD ZA

TRANSFUZIJSKU MEDICINU

ZAGREB, PETROVA 3

Klasa: 112-01/15-02/07

Ur.broj: 251-541-03/1-15-2

U Zagrebu, 15.12.2015.

Temeljem članka 5. stavka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 83/15.) nakon analize zaprimljenih prijava i bodovanja pristupnika na natječaj za specijalističko usavršavanje doktora medicine iz transfuzijske medicine, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 129/15. 27.11.2015. i Večernjem listu 27.11.2015. po kriterijima iz članka 3. Pravilnika Povjerenstvo za izbor specijalizanata objavljuje

LISTU PRISTUPNIKA S ISTAKNUTIM BODOVIMA

1. Marko Karlo Radovčić, dr.med. – ukupno 15,43 bodova

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     3,83 boda

            Mjerilo 5.c                   0,6 boda

            Mjerilo 6.a                   4 boda

            Mjerilo 7                      1 bod


2. Hana Safić, dr.med. – ukupno 15 bodova

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     4,2 boda

            Mjerilo 5.c                   0,8 boda

            Mjerilo 6.1                   4 boda


3. Kristina Juzbašić, dr.med. – ukupno 14,21

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     4,61 boda

            Mjerilo 6.b                  3,6 boda


4. Marina Repušić Babacanli dr.med. – ukupno 13,88

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     3,68 boda

            Mjerilo 5.c                   0,2 boda

            Mjerilo 6.a                   4 boda


5. Matea Vinković, dr.med. – ukupno 11,79

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     4,79 boda

            Mjerilo 5.c                   0,6 boda

            Mjerilo 6.a                   0,4 boda


6. Marijana Šupe, dr.med. – ukupno 11,38

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     3,98 boda

            Mjerilo 5.a                   0,4 boda

            Mjerilo 6.a                   0,8 boda

            Mjerilo 6.b                  0,2 boda


7. Morana Kosanović-Bajić, dr.med. – ukupno 10,21

            Mjerilo 1.                     6 bodova

            Mjerilo 2.                     4,21 boda

 

                                                                                   Povjerenstvo za izbor specijalizanata