Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi krvnih grupa A ,B i 0 molimo darivatelje da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Poziv na predavanje

Pozivamo med.sestre i tehničare, laboratorijske tehničare i ing. i ostale zainteresirane na predavanje koje će održati

Anamarija Jularić,
dr. med., spec. transf. med.

 
KBC SM
Klinika za traumatologijuu Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, Petrova 3,
Zagreb, predavaonica

Srijeda, 25.03.2015. u 13:30 sati

Tema:

Transfuzijsko liječenje bolesnika sa opeklinama

Prema pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku stručnog  usavršavanja i provjere stručnosti
medicinskih sestara, Hrvatska komora med. sestara prisustvovanje predavanju boduje s 4 boda.

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje HKZR temeljem Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti prisustvovanje predavanju boduje s 4 boda.


Zagreb, 16.03.2015.

B.Bačić

koordinator za izobrazbu