Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha svih krvnih grupa, pozivamo darivatelje da se odazovu darivanju. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Odsjek za virusnu dijagnostiku (DVD)

Voditelj odsjeka za virusnu dijagnostiku (DVD) je dr. sc. Jasna Bingulac-Popović, specijalist medicinske biokemije

Molekularna dijagnostika virusa hepatitisa B (HBV-DNA), hepatitisa C (HCV-RNA),virusa humane imunodeficijencije koji uzrokuje AIDS-Sindrom stečene imunodeficijencije (HIV-1-RNA), virusa hepatitisa G (HGV-RNA), citomegalovirusa (CMV-DNA), Epstein Barr virusa (EBV-DNA) provodi se na zahtjev liječnika za umnožavanjem dijela genoma virusa kao dokaz da li se radi o infekciji u tijeku, pomoću visokokvalitetnih real-time PCR komercijalnih testova (CE markica). Kvantitativni testovi  za utvrđivanje titra virusa (viral load) za viruse: HCV, HBV, HIV-1, CMV i EBV, kao i određivanje genotipa (HCV, HBV) traže se na zahtjev kliničara kod bolesnika prije terapije, kao i u tijeku terapije  za praćenje uspješnosti antivirusne terapije. Za praćenje rezistencije na terapiju kod hepatitis B virusa vrši se pretraga HBV-DR (drug resistance) ispitivanjem pojave mutacija na kodonima 80,173, 180, 181, 204 i 236 koje ukazuju na početak i razvoj rezistencije na liječenje pomoću antivirusnih lijekova. U slučaju prisustva rezistencije kliničar donosi odluku o promjeni antivirusne terapije.