Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi krvnih grupa A ,B i 0 molimo darivatelje da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Odjel za mikrobiologiju

Kontakti

Voditeljica:

Prim. Ivanka Batarilo, dr. med. spec. medicinske mikrobiologije s parasitologijom
e-mail: ivanka.batarilo@hztm.hr; tel. 4600 384

Glavni tehničar:

Lidija Rukavina, bacc. medicinsko-laboratorijske dijagnostike
e-mail: lidija.rukavina@hztm.hr; tel. 4600 315

Organizacija Odjela za mikrobiologiju:

Na Odjelu rade: 2 liječnika specijalista medicinske mikrobiologije s parasitologijom, 4 bacc. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 3 zdravstvena tehničara, 2 tehničara i 1 pomoćna djelatnica.

Odjel je organiziran u tri odsjeka.

1. Odsjek za mikrobiologiju u MED

Mikrobiološki se obrađuju i ispituju:

  • uzorci krvi i krvnih pripravaka
  • uzorci laboratorijske vode
  • uzorci dobiveni u kontroli žive i nežive okoline u Službi za transfuzijsku medicinu

2. Odsjek za mikrobiologiju u FAR

Mikrobiološki se obrađuju i ispituju:

  • uzorci dobiveni u kontroli žive i nežive okoline u Službi za farmaceutsku djelatnost
  • uzorci poluproizvoda i energenata na biološko opterećenje (bioburden)
  • uzorci gotovih proizvoda za parenteralnu primjenu na sterilnost

3. Odsjek za vanjske mikrobiološke usluge

Mikrobiološki se obrađuju i ispituju:

  • uzorci dobiveni u kontroli žive i nežive okoline
  • uzorci uzgojene kože i dijelova tkiva na sterilnost
  • uzorci gotovih farmaceutskih proizvoda (vodene otopine lijekova, liofilizirani pripravci, ampule i drugi oblici pripravka za parenteralnu primjenu) na sterilnost
  • biološki indikatori korišteni u kontroli sterilizacije

Rukovanje uzorcima

Uzorci se transportiraju u prijenosnim hladnjacima, uz prateću uputnicu (narudžbenicu) na kojoj moraju biti podatci o vrsti i količini uzorka te datum uzorkovanja.

Prijem uzoraka

Uzorci se zaprimaju radnim danom od 7,30 do 14,00 na prijemnom šalteru broj II (CP II), prizemlje objekta II u Petrovoj 3.

Izdavanje nalaza

Nalazi se izdaju u pisanom obliku nakon završenog testiranja i poštom šalju na adresu naručitelja usluga. Moguće je slanje nalaza faksom te davanje informacija telefonom.