Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha svih krvnih grupa, pozivamo darivatelje da se odazovu darivanju. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Služba upravljanja kvalitetom u transfuzijskoj medicini - UKM

Rukovoditelj:

Prim. Tomislav Vuk, dr.med. specijalist transfuziolog

Ostali radnici:
Ružica Štimac, dipl.inž.biologije
Marina Dumenčić, administrator
Jagoda Petričević, administrator

 • Predlaganje Politike kvalitete
 • Predlaganje smjernica i rješenja na razini MED vezano uz sustav upravljanja kvalitetom
 • Planiranje kvalitete na razini europskih direktiva, važeće zakonske regulative i stručnih standarda
 • Upravljanje dokumentacijom sustava kvalitete MED
  • Dokumenti sustava kvalitete su potrebni radi djelotvornog planiranja, izvođenja,upravljanja i nadzora nad procesima i radnjama. Dokumenti su primjereni, periodički ocjenjivani i ažurirani. Osiguravamo da su odgovarajuća izdanja važećih dokumenata dostupna na mjestima uporabe, a zastarjeli dokumenti povučeni.
 • Upravljanje rizicima u MED
  • Upravljanje rizikom je sustavni postupak za procjenu, kontrolu, smanjenje i praćenje rizika (kombinacije vjerojatnosti pojave i stupnja težine pojave za određenu štetu) za kvalitetu tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda
 • Odobravanje i nadzor nad provedbom kontrola izmjena i validacija u MED
  • Kontrola izmjena je sustav kojim se na kontrolirani i koordinirani način procjenjuje, dokumentira, odobrava i uvodi nove ulazne materijale, procese, sustave, opremu i testiranja. Također sustav koji kontrolira izmjene ulaznih materijala, procesa, prostora, sustava, opreme, laboratorijskog ispitivanja i kontrole kvalitete proizvoda s ciljem da se osigura odgovarajuća kvaliteta proizvoda i trajan validirani status sustava na koji se izmjena odnosi
  • Validacija je postupak dokumentiranog dokazivanja koji daje visoki stupanj sigurnosti da će bilo koji proces, oprema, materijal, aktivnost ili sustav davati rezultat/proizvod za koji je unaprijed određena specifikacija i atributi kvalitete.
 • Planiranje, organiziranje i sudjelovanje u provedbi unutarnjih i vanjskih prosudbi sustava upravljanja kvalitetom
  • Prosudba kvalitete je sustavna, neovisna i dokumentirana provjera s ciljem da se utvrdi jesu li aktivnosti i rezultati koji se odnose na kvalitetu u skladu s planiranim i utvrđenim zahtjevima i postupcima, da li su postupci prikladni za postizanje postavljenih ciljeva kvalitete i jesu li djelotvorno provedeni. U službi se na godišnjoj razini planiraju, organiziraju i provode unutarnje procjene sustava kvalitete najmanje jedan puta godišnje u svakoj ustrojstvenoj jedinici
 • Prikupljanje i praćenje pokazatelje kvalitete, praćenje učinkovitosti procesa putem pokazatelja kvalitete te izrada izvješća za Upravinu ocjenu
 • Organizacija sastanaka Upravine ocjene sustava kvalitete, predlaganje popravnih/zaštitnih radnji na Upravinoj ocjeni te poticanje poboljšanja procesa
  • Uprava periodično ocjenjuje djelotvornost sustava kvalitete prema godišnjim planovima radi osiguranja njegove stalne prikladnosti i učinkovitosti. Temeljem rezultata Upravine ocjene predlažu se popravne i zaštitne radnje i poboljšanja sustava kvalitete
 • Praćenje provedbe i učinkovitosti popravnih i zaštitnih radnji propisanih temeljem unutarnjih i vanjskih prosudbi i Upravinih ocjena sustava kvalitete
  • Popravne i zaštitne radnje pokreću se kako bi se izbjeglo, odnosno spriječilo opetovanu pojavu nesukladnosti ili odstupanja bilo koje vrste unutar sustava kvalitete
 • Organizacija i održavanje sastanaka s ključnim korisnicima proizvoda i usluga HZTM-MED i provođenje ispitivanja zadovoljstva korisnika proizvoda i usluga HZTM-MED
  • Kako bi ispunio očekivanja korisnika proizvoda i usluga HZTM kroz razmjenu mišljenja, pojašnjenja korištenih postupaka i slično, potiče suradnju s korisnicima proizvoda i usluga. Svaka povratna informacija o kvaliteti proizvoda i usluge koristi HZTM-u u postupku ocjenjivanja zadovoljstva korisnika, što je najveći poticaj za stalno poboljšavanje kvalitete proizvoda i usluga.
 • Suradnja s vanjskim konzultantskim, certifikacijskim i akreditacijskim ustanovama te organizacija aktivnosti i sudjelovanje u postupcima certifikacija i akreditacija laboratorija HZTM-MED
 • Organizacija i provođenje  izobrazbe djelatnika iz područja  upravljanja kvalitetom
 • Prikupljanje i razmjena podataka s Komisijom Europske Unije, Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Vijećem Europe

Unutar Službe upravljanja kvalitetom u transfuzijskoj medicini nalaze se slijedeće ustrojstvene jedinice: