Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi krvnih grupa A ,B i 0 molimo darivatelje da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Odjel za trombocitnu i leukocitnu dijagnostiku i hemostazu

Voditelj odjela:

Prim.dr.sc. Maja Tomičić, dr.med., specijalist transfuzijske medicine

Vrste pretrage:

I.  ANTITROMBOCITA I ANTILEUKOCITNA PROTUTIJELA (ATA i ALA)

 1. Određivanje prisutnosti antitrombocitnih autoprotutijela na trombocitima i u plazmi ispitanika (metoda imunofluoroescencije)
 2. Određivanje specifičnosti antitrombocitnih (HPA) aloprotutijela u plazmi ispitanika (enzimsko-imunološka metoda: PAK-12,MAIPA)
 3. Određivanje prisutnosti antigranulocitnih autoprotutijela na granulocitima, (limfocitima) i u plazmi ispitanika (metoda imunofluoroescencije)
 4. Određivanje specifičnosti antigranulocitnih (HNA) aloprotutijela u plazmi ispitanika (enzimsko-imunološka metoda: MAIGA i leukoaglutinacija)
 5. Određivanje prisutnosti antileukocitnih aloprotutijela (anti-HLA I i II) u serumu ispitanika (enzimsko-imunološka metoda: QUICKSCREEN, B-SCREEN)
 6. Laboratorijsko ispitivanje PSTP (pseudo-trombocitopenija ovisna o EDTA, lažna trombocitopenija), trombociti u EDTA i citratu
 7. Laboratorijsko ispitivanje HIT (Heparinom inducirane trombocitopenije), antiheparinska protutijela (enzimsko-imunološka metoda: EIA-HPF4, gel metoda: Pagia i agregacija/aktivacija trombocita: HIPA)
 8. Ispitivanje aloimune fetalne/neonatalne trombocitopenije (FNATP)
 9. Ispitivanje aloimune neonatalne neutropenije (ANN)
 10. Ispitivanje nehemolitičkih poslijetransfuzijskih reakcija (FHNR, TRALI, refraktornost)
 11. Probir na prisutnost ALA i ATA (HNA,HLA I, HLA II i HPA) u plazmi potencijalnih davateljica koncentrata trombocita/plazme na staničnom separatoru.

  Određivanje trombocitnih i neutrofilnih antigena (HPA-1- 15, HNA 1,3) DDK i bolesnika, (molekularna metoda: PCR- SSP)-RADI SE U ODJELU ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU, HZTM

II. ISPITIVANJE HEMOSTAZE

 1. KOAGULOGRAM: PV (protrombinsko vrijeme), INR, APTV (aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme), Fib. (Fibrinogen), Trb. (Trombociti) i Agr.trb. (Agregacija trombocita), (koagulometrija).

  Dodatni testovi hemostaze –D-D (D-Dimer), AT III (Antitrombin III), PC (Protein C), (kromogena i imunoturbidimetrijska metoda)
 2. Ispitivanje funkcije trombocita (metoda impedancije)
 3. Predoperativno ispitivanje hemostaze
 4. Određivanje seroloških biljega za trombofiliju (PC, AT III) kod bolesnika s trombozama, embolijom pluća, CVI, infarktom miokarda, tijekom rizične i patološke trudnoće, tijekom terapije peroralnim antikoagulantnim lijekovima i oralnih kontraceptiva.

  Određivanje molekularnih biljega za trombofiliju: Faktora V Leiden, mutacije Faktora II, MTHFR i PAI-1, (molekularna metoda: PCR- SSP)-RADI SE U ODJELU ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU, HZTM

III. KONTROLA KVALITETE KRVNIH PRIPRAVAKA

 1. Krioprecipitat univerzalni pool 10 doza: određivanje F VIII, vWF i fibrinogena
 2. SSP (svježe smrznuta plazma): određivanje F VIII prije smrzavanja i nakon otapanja doze plazme)