Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog smanjenih zaliha molimo darivatelje svih krvnih grupa, a posebno krvne grupe 0 + da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Banka krvi

Voditelj: Prim. mr. sc. Maja Strauss Patko, dr.med., specijalist transfuzijske medicine1. Odjel za davalaštvo krvi

        Voditelj: Patricija Topić Šestan, dr. med., specijalist transfuzijske medicine

1.1. Odsjek za promidžbu i organizaciju

1.2. Odsjek za savjetovanje, uzimanje i transport krvi


Aktivnosti:

 • promidžba davalaštva i animacija davatelja
 • planiranje akcija darivanja krvi
 • organizacija prikupljanja krvi u zavodu i na terenu
 • savjetovalište za davatelje krvi
 • prikupljanje krvi u Zavodu i na terenima
 • prikupljanje krvnih sastojaka na staničnom separatoru u Zavodu
 • edukacija specijalizanata iz transfuzijske medicine, epidemiologije, interne medicine i ostalih zdravstvenih radnika

 

Osnovna zadaća odjela je prikupiti dovoljan broj doza krvi i krvnih sastojaka od dobrovoljnih davatelja kako bi tijekom cijele godine bile zadovoljene sve potrebe bolesnika za transfuzijskim liječenjem. Osim u Zavodu, krv se prikuplja na terenima u Zagrebu i okolici. Akcije darivanja krvi na terenima organizirane su od strane Gradskih društava Crvenog križa i HZTM. HZTM raspolaže s 5 mobilnih ekipa koju čine 1 liječnik, 3-4 zdravstvena tehničara i vozač. Dnevno se prikupi između 350 i 450 doza pune krvi, od toga više od 30% u samom zavodu u Petrovoj. Davatelji krvnih sastojka (trombociti i plazma) naručuju se na stanični separator prema potrebama. Zavod raspolaže sa 7 staničnih separatora i dnevno se prosječno napravi 10-15 postupaka afereze.

U 2018. ukupno je prikupljeno preko 100.000 doza krvi i krvnih sastojaka.


 

2. Odjel za krvne pripravke

2.1. Odsjek za proizvodnju krvnih pripravaka

2.2.Odsjek za prijem, skladištenje, distribuciju i izdavanje krvnih pripravaka

Aktivnosti:

 • proizvodnja krvnih pripravaka iz krvi prikupljene od dobrovoljnih davatelja krvi i krvnih sastojaka
 • skladištenje krvnih pripravaka
 • zaprimanje zahtjeva za krvnim pripravcima od strane bolničkih transfuzija i ostalih zdravstvenih ustanova za potrebe transfuzijskog liječenja
 • izdavanje krvnih pripravaka bolnicama u Zagrebu i okolici, te po potrebi unutar cijele RH
 • edukacija specijalizanata iz transfuzijske medicine, epidemiologije, interne medicine i ostalih zdravstvenih radnika

Krvni pripravci koji se rade u HZTM:

 • koncentrat eritrocita
 • koncentrat trombocita (iz pune krvi i dobiven staničnim separatorom)
 • koncentrat trombocita i leukocita
 • svježe smrznuta plazma (iz pune krvi i dobivena staničnim separatorom)
 • krvni pripravci za liječenje novorođenčadi (koncentrati eritrocita u plazmi, krv za eksangvino transfuziju)
 • krvni pripravci prilagođeni posebnim potrebama bolesnika (oprani koncentrati eritrocita, oprani koncentrati trombocita, koncentrati trombocita u smanjenom volumenu plazme, ozračeni krvni pripravci)
 • ostali pripravci plazme (krioprecipitat, svježe smrznuta plazma sa smanjenim sadržajem krioprecipitata)
 • plazma za frakcioniranje - namijenjena daljnjoj preradi u derivate plazme
 • krvni pripravci za laboratorijsku uporabu - namijenjena različitim istraživanjima i ispitivanjima

U HZTM se provodi 100% leukofiltracija svih eritrocitnih i trombocitnih pripravaka u cilju poboljšanja kvalitete krvnih pripravaka i smanjenja mogućih nuspojava u transfundiranih primatelja.

Odjel je opremljen najsuvremenijim uređajima koji omogućuju automatizaciju proizvodnje i standardizaciju krvnih pripravaka. U svim segmentima proizvodnje i izdavanja krvi primjenjuju se zahtjevi ISO sustava kvalitete. Godišnje se u odjelu preradi oko 100.000 doza krvi i krvnih sastojaka i proizvede i do 250.000 doza različitih krvnih pripravaka. To čini više od polovice ukupne proizvodnje krvnih pripravaka u odnosu na cijelu Hrvatsku. Krvni se pripravci distribuiraju u više od 100 bolnica, poliklinika, instituta, istraživačkih i znanstvenih ustanova diljem RH.


 

        3. Odjel za testiranje davatelja krvi

        Voditelj Odjela: Miljana Stojić Vidović, dr.med., specijalist transfuzijske medicine

3.1. Laboratorij za imunohematološko testiranje

3.2. Laboratorij za serološko testiranje krvlju prenosivih bolesti

Aktivnosti:

U Laboratoriju za imunohematološko testiranje dobrovoljnim davateljima krvi se na automatskim sustavima određuju  ABO i RhD krvne grupe, Rhesus fenotip i Kell antigen, te se izvode osjetljivi testovi pretraživanja na prisutnost antieritrocitnih protutijela u plazmi davatelja.

U Laboratoriju za serološko testiranje krvlju prenosivih bolesti krv davatelja ispituje se na serumske biljege krvlju prenosivih bolesti. Krvlju prenosive bolesti su bolesti koje se prenose transfuzijom krvi i krvnih pripravaka a mogu izazvati trajne posljedice na zdravlje primatelja. Testiranje obuhvaća serumski biljeg hepatitisa B /HBsAg /, hepatitisa C / anti-HCV/, HIV1/2 / HIV Ag/At/  i sifilisa /anti TP/.

Uz davatelje krvi iz HZTM od 2013. godine u Laboratoriju za serološko testiranje krvlju prenosivih bolesti testira se i krv davatelja iz drugih transfuzijskih centara.