Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha svih krvnih grupa, pozivamo darivatelje da se odazovu darivanju. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Banka krvi

Voditelj: Prim. mr. sc. Maja Strauss Patko, dr.med., specijalist transfuzijske medicine1. Odjel za davalaštvo krvi

        Voditelj: Patricija Topić Šestan, dr. med., specijalist transfuzijske medicine

1.1. Odsjek za promidžbu i organizaciju

1.2. Odsjek za savjetovanje, uzimanje i transport krvi


Aktivnosti:

 • promidžba davalaštva i animacija davatelja
 • planiranje akcija darivanja krvi
 • organizacija prikupljanja krvi u zavodu i na terenu
 • savjetovalište za davatelje krvi
 • prikupljanje krvi u Zavodu i na terenima
 • prikupljanje krvnih sastojaka na staničnom separatoru u Zavodu
 • edukacija specijalizanata iz transfuzijske medicine, epidemiologije, interne medicine i ostalih zdravstvenih radnika

 

Osnovna zadaća odjela je prikupiti dovoljan broj doza krvi i krvnih sastojaka od dobrovoljnih davatelja kako bi tijekom cijele godine bile zadovoljene sve potrebe bolesnika za transfuzijskim liječenjem. Osim u Zavodu, krv se prikuplja na terenima u Zagrebu i okolici. Akcije darivanja krvi na terenima organizirane su od strane Gradskih društava Crvenog križa i HZTM. HZTM raspolaže s 5 mobilnih ekipa koju čine 1 liječnik, 3-4 zdravstvena tehničara i vozač. Dnevno se prikupi između 350 i 450 doza pune krvi, od toga više od 30% u samom zavodu u Petrovoj. Davatelji krvnih sastojka (trombociti i plazma) naručuju se na stanični separator prema potrebama. Zavod raspolaže sa 7 staničnih separatora i dnevno se prosječno napravi 10-15 postupaka afereze.

U 2018. ukupno je prikupljeno preko 100.000 doza krvi i krvnih sastojaka.


 

2. Odjel za krvne pripravke

2.1. Odsjek za proizvodnju krvnih pripravaka

2.2.Odsjek za prijem, skladištenje, distribuciju i izdavanje krvnih pripravaka

Aktivnosti:

 • proizvodnja krvnih pripravaka iz krvi prikupljene od dobrovoljnih davatelja krvi i krvnih sastojaka
 • skladištenje krvnih pripravaka
 • zaprimanje zahtjeva za krvnim pripravcima od strane bolničkih transfuzija i ostalih zdravstvenih ustanova za potrebe transfuzijskog liječenja
 • izdavanje krvnih pripravaka bolnicama u Zagrebu i okolici, te po potrebi unutar cijele RH
 • edukacija specijalizanata iz transfuzijske medicine, epidemiologije, interne medicine i ostalih zdravstvenih radnika

Krvni pripravci koji se rade u HZTM:

 • koncentrat eritrocita
 • koncentrat trombocita (iz pune krvi i dobiven staničnim separatorom)
 • koncentrat trombocita i leukocita
 • svježe smrznuta plazma (iz pune krvi i dobivena staničnim separatorom)
 • krvni pripravci za liječenje novorođenčadi (koncentrati eritrocita u plazmi, krv za eksangvino transfuziju)
 • krvni pripravci prilagođeni posebnim potrebama bolesnika (oprani koncentrati eritrocita, oprani koncentrati trombocita, koncentrati trombocita u smanjenom volumenu plazme, ozračeni krvni pripravci)
 • ostali pripravci plazme (krioprecipitat, svježe smrznuta plazma sa smanjenim sadržajem krioprecipitata)
 • plazma za frakcioniranje - namijenjena daljnjoj preradi u derivate plazme
 • krvni pripravci za laboratorijsku uporabu - namijenjena različitim istraživanjima i ispitivanjima

U HZTM se provodi 100% leukofiltracija svih eritrocitnih i trombocitnih pripravaka u cilju poboljšanja kvalitete krvnih pripravaka i smanjenja mogućih nuspojava u transfundiranih primatelja.

Odjel je opremljen najsuvremenijim uređajima koji omogućuju automatizaciju proizvodnje i standardizaciju krvnih pripravaka. U svim segmentima proizvodnje i izdavanja krvi primjenjuju se zahtjevi ISO sustava kvalitete. Godišnje se u odjelu preradi oko 100.000 doza krvi i krvnih sastojaka i proizvede i do 250.000 doza različitih krvnih pripravaka. To čini više od polovice ukupne proizvodnje krvnih pripravaka u odnosu na cijelu Hrvatsku. Krvni se pripravci distribuiraju u više od 100 bolnica, poliklinika, instituta, istraživačkih i znanstvenih ustanova diljem RH.


 

        3. Odjel za testiranje davatelja krvi

        Voditelj Odjela: Miljana Stojić Vidović, dr.med., specijalist transfuzijske medicine

3.1. Laboratorij za imunohematološko testiranje

3.2. Laboratorij za serološko testiranje krvlju prenosivih bolesti

Aktivnosti:

U Laboratoriju za imunohematološko testiranje dobrovoljnim davateljima krvi se na automatskim sustavima određuju  ABO i RhD krvne grupe, Rhesus fenotip i Kell antigen, te se izvode osjetljivi testovi pretraživanja na prisutnost antieritrocitnih protutijela u plazmi davatelja.

U Laboratoriju za serološko testiranje krvlju prenosivih bolesti krv davatelja ispituje se na serumske biljege krvlju prenosivih bolesti. Krvlju prenosive bolesti su bolesti koje se prenose transfuzijom krvi i krvnih pripravaka a mogu izazvati trajne posljedice na zdravlje primatelja. Testiranje obuhvaća serumski biljeg hepatitisa B /HBsAg /, hepatitisa C / anti-HCV/, HIV1/2 / HIV Ag/At/  i sifilisa /anti TP/.

Uz davatelje krvi iz HZTM od 2013. godine u Laboratoriju za serološko testiranje krvlju prenosivih bolesti testira se i krv davatelja iz drugih transfuzijskih centara.