Odjel za farmakovigilanciju i vigilanciju

Voditelj odjela

Jasna Safić

mag.pharm. univ.mag.pharm.

Aktivnosti odjela

  1. Odgovornosti i obaveze europske odgovorne osobe za farmakovigilanciju
  2. Odgovornosti i obaveze lokalne odgovorne osobe za farmakovigilanciju
  3. Uspostava i održavanje farmakovigilancijskog sustava
  4. Odgovornosti i obaveze odgovorne osobe za vigilanciju
  5. Prikupljanjem podataka o sigurnosti i učinkovitosti primjene lijekova i medicinskih proizvoda koje proizvodi HZTM

 

Odjel farmakovigilancije i vigilancije bavi se praćenjem sigurnosti primjene lijekova i medicinskih proizvoda koji se proizvode u HZTM-u. Prikupljanjem informacija o sumnjama na nuspojave i štetne događaje, kao i informacija o primjeni naših proizvoda putem kontakata s kupcima i korisnicima te praćenjem stručne i znanstvene medicinske literature dobivamo podatke na osnovu kojih za svaki HZTM proizvod procjenjujemo omjer koristi i rizika primjene. Osim farmakovigilancijskih i vigilancijskih poslova ovaj odjel priprema sažetke opisa svojstava lijeka, upute o lijeku i tekstove označivanja za HZTM lijekove, te je glavni kontakt zdravstvenim djelatnicima za informacije vezane uz primjenu HZTM proizvoda.

Sva prava pridržana © 2023 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu