Odjel za tehničke poslove farmaceutske djelatnosti

Zadatak službe održavanja je održavanje strojeva i opreme u proizvodnom stanju. Osim toga izvodi poboljšanja strojeva i opreme ili promjenu njihove funkcije, brine se o opskrbi električnom energijom i drugim energentima (vodom, parom, komprimiranim zrakom, plinovima itd.).

  • planiranje i realizacija održavanja objekata, infrastrukture, sredstava rada, opreme, instalacija u Odjelu otopina (OTP) na Lokaciji Hrvatski Leskovac, Odjelu medicinskih proizvoda (PLA) Jarun i Petrova 3 i skladišni prostor u Sesvetama,
  • proizvodnja i distribucija energenata kao i održavanje sredstava rada, opreme, instalacija u energetskim postrojenjima i pomoćnim energetskim sustavima u Odjelu otopina,
  • planiranje količina i troškova distribucije energenata po korisnicima i provođenje energetske učinkovitosti,
  • upravljanje tehničkom dokumentacijom i dokumentacijom o radovima održavanja,
  • skladištenje rezervnih dijelova i tehničkog materijala na lokaciji Hrvatski Leskovac,
  • unapređenje tehnologije i normizacija održavanja i energetike, edukacija zaposlenika i praćenje zakonske regulative.