ODJEL ZA REGULATORNE POSLOVE I RAZVOJ

Lokacija: M. Bedeka 23, 10251 Hrvatski Leskovac

U središtu vizije HZTM je razvoj moderne i konkurentne proizvodnje sterilnih otopina i medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu. Odjel prati potrebe naših kupaca, najnoviju stručnu literaturu, te propise u RH i EU i na temelju toga izrađuje prijedloge i planove za poboljšanje postojećih i razvijanje novih proizvoda i novih tehnologija.

Odjel koordinira aktivnosti i izradu dokumentacije s drugim odjelima, te priprema dokumentaciju za registraciju, obnovu odobrenja i kontrolu izmjena za lijekove i medicinske proizvode.