Sterilizacija etilen oksidom

Sterilizacija etilen oksidom je metoda izbora za sve materijale koji se ne mogu sterilizirati pri visokim temperaturama, npr. polimerni materijali od kojih je izrađena većina medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu. Etilen oksid je bezbojan plin koji uništava bakterije, plijesni i gljivice. Sterilizacijski postupak provodi se pri temperaturama od 45 do 65° C. Za uspješan sterilizacijski postupak važna je koncentracija etilen oksida, relativna vlažnosti i vrijeme izloženosti materijala etilen oksidu.

Sterilizaciju etilen oksidom u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu provodimo više od 50 godina. Osim sterilizacije kod nas proizvedenih medicinskih proizvoda radimo i uslugu sterilizacije za vanjske korisnike (drugi proizvođači medicinskih proizvoda, zdravstvene ustanove).

Proces sterilizacije etilen oksidom validirani je postupak kojeg provodimo u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 11135:2015 kao i norme EN ISO 13485:2016 (certificirano od strane DNV GL Presafe AS). Za svaki ciklus sterilizacije etilen oksidom se izdaje Potvrda o sukladnosti procesa sterilizacije.


Kontakt podaci za uslugu sterilizacija etilen oksidom:

Eleonora Đidara, mag.pharm. - voditelj Odjela medicinskih proizvoda
tel: +385 1 38 32 350
GSM: +385 98 30 57 40
e-mail: eleonora.didara@hztm.hr