Odjel za prodaju, skladištenje i promidžbu

Lokacija:
Prodaja: Svetomatejska 12, 10360 Sesvete
Odsjek za promidžbu: Petrova 3, 10000 Zagreb
Skladištenje: Svetomatejska 12, 10360 Sesvete /
                      M. Bedeka 23, 10251 Hrvatski Leskovac

Težimo najvišim standardima u postizanju zadovoljstva kupaca. Cilj nam je biti pouzdan i otvoren partner u osiguranju dostatne količine sigurnih, kvalitetnih i ekonomičnih proizvoda i usluga.

Primjenom modela odnosa i suradnje nastojimo uspostaviti ravnotežu u praćenju i orijentaciji na glavne sudionike tržišta: kupce / korisnike i konkurente.

Da bi razumjeli potrebe kupaca i korisnika težimo razvijanju bliskih, dugoročnih odnosa s kupcima / korisnicima izgrađujući ih na povjerenju, suradnji, razmijeni informacija te primjenjujući model suradnje i na druge u lancu vrijednosti, od osoblja, dobavljača do konkurenata.

Primjena etičkih načela, osobito u procesima istraživanja tržišta, promotivnih djelatnosti, u pripremi ponude tržištu, vrijednost je koju naši kupci i korisnici prepoznaju.

Prodaja:
Valentina Hadaš, farm.tehničar – koordinator
Katica Čagljević, farm. tehničar
a. Svetomatejska 12, 10 360 Sesvete
t. +385 1 20 07 721
f. +385 1 20 07 729
e. prodaja-skladiste@hztm.hr

Voditelj Odjela za prodaju, skladištenje i promidžbu
Lara Lopac, mr.pharm.
M.Bedeka 23, Hrvatski Leskovac
t. +385 1 20 07 721, +381 1 46 00 344, +381 1 61 75 018
f. +385 1 20 07 729, +385 1 61 75 028
m. +385 99 52 76 290
e. lara.lopac@hztm.hr