Služba upravljanja kvalitetom u farmaceutskoj djelatnosti

Lokacija: M. Bedeka 23, 10251 Hrvatski Leskovac

Služba upravljanja kvalitetom u farmaceutskoj djelatnosti obavlja poslove iz područja sustava kvalitete za parenteralne pripravke (DPP - dobra proizvođačka praksa, eng. GMP – good manufacturing practice) i medicinske proizvode (EN ISO 13485, 93/42 EEC). Poslovi kvalitete podijeljeni su na poslove: upravljanja kvalitetom, osiguranja kvalitete, kontrolu kvalitete i puštanja serije gotovog proizvoda u promet. Cilj sustava kvalitete je trajno dobivanje sigurnih i kvalitetnih proizvoda i nadzor nad procesima i vezanim rizicima.

Glavne aktivnosti upravljanja kvalitetom su:

  • upravljanje dokumentacijom sustava kvalitete
  • provođenje unutrašnjih prosudbi sustava kvalitete
  • nadziranje provedbe i učinkovitosti korektivnih i preventivnih radnji temeljem unutrašnjih i vanjskih prosudbi i upravinih ocjena sustava kvalitete
  • praćenje pokazatelja kvalitete i izvještavanje Uprave o djelotvornosti sustava kvalitete
  • organiziranje ispitivanja zadovoljstva i sastanaka s korisnicima proizvoda i usluga HZTM
  • upravljanje izmjenama
  • upravljanje rizicima
  • procjena sustava kvalitete dobavljača
  • suradnja s vanjskim konzultantskim i certifikacijskim ustanovama
  • stvaranje etičkih normi i pozitivnog ozračja za dobro poslovanje u HZTM.